Παρακολούθηση
Ricardo Martin-Brualla
Ricardo Martin-Brualla
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nerf in the wild: Neural radiance fields for unconstrained photo collections
R Martin-Brualla, N Radwan, MSM Sajjadi, JT Barron, A Dosovitskiy, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
4392021
Nerfies: Deformable neural radiance fields
K Park, U Sinha, JT Barron, S Bouaziz, DB Goldman, SM Seitz, ...
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
4162021
State of the art on neural rendering
A Tewari, O Fried, J Thies, V Sitzmann, S Lombardi, K Sunkavalli, ...
Computer Graphics Forum 39 (2), 701-727, 2020
2692020
Mip-nerf: A multiscale representation for anti-aliasing neural radiance fields
JT Barron, B Mildenhall, M Tancik, P Hedman, R Martin-Brualla, ...
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
2592021
Ibrnet: Learning multi-view image-based rendering
Q Wang, Z Wang, K Genova, PP Srinivasan, H Zhou, JT Barron, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
2372021
Hypernerf: A higher-dimensional representation for topologically varying neural radiance fields
K Park, U Sinha, P Hedman, JT Barron, S Bouaziz, DB Goldman, ...
arXiv preprint arXiv:2106.13228, 2021
1612021
Neural rerendering in the wild
M Meshry, DB Goldman, S Khamis, H Hoppe, R Pandey, N Snavely, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
1552019
Lookingood: Enhancing performance capture with real-time neural re-rendering
R Martin-Brualla, R Pandey, S Yang, P Pidlypenskyi, J Taylor, J Valentin, ...
arXiv preprint arXiv:1811.05029, 2018
1062018
Advances in neural rendering
A Tewari, J Thies, B Mildenhall, P Srinivasan, E Tretschk, W Yifan, ...
Computer Graphics Forum 41 (2), 703-735, 2022
1012022
Viewport: A distributed, immersive teleconferencing system with infrared dot pattern
C Zhang, Q Cai, PA Chou, Z Zhang, R Martin-Brualla
IEEE MultiMedia 20 (1), 17-27, 2013
792013
Time-lapse mining from internet photos
R Martin-Brualla, D Gallup, SM Seitz
ACM Transactions on Graphics (TOG) 34 (4), 1-8, 2015
692015
Nerf in the dark: High dynamic range view synthesis from noisy raw images
B Mildenhall, P Hedman, R Martin-Brualla, PP Srinivasan, JT Barron
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
562022
Neural rgb-d surface reconstruction
D Azinović, R Martin-Brualla, DB Goldman, M Nießner, J Thies
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
502022
Sharf: Shape-conditioned radiance fields from a single view
K Rematas, R Martin-Brualla, V Ferrari
arXiv preprint arXiv:2102.08860, 2021
452021
3D Wikipedia: Using online text to automatically label and navigate reconstructed geometry
BC Russell, R Martin-Brualla, DJ Butler, SM Seitz, L Zettlemoyer
ACM Transactions on Graphics (TOG) 32 (6), 1-10, 2013
402013
The 3d jigsaw puzzle: Mapping large indoor spaces
R Martin-Brualla, Y He, BC Russell, SM Seitz
Computer Vision–ECCV 2014: 13th European Conference, Zurich, Switzerland …, 2014
352014
Volumetric capture of humans with a single rgbd camera via semi-parametric learning
R Pandey, A Tkach, S Yang, P Pidlypenskyi, J Taylor, R Martin-Brualla, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
342019
Fig-nerf: Figure-ground neural radiance fields for 3d object category modelling
C Xie, K Park, R Martin-Brualla, M Brown
2021 International Conference on 3D Vision (3DV), 962-971, 2021
252021
3d time-lapse reconstruction from internet photos
R Martin-Brualla, D Gallup, SM Seitz
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 1332-1340, 2015
222015
Project Starline: A high-fidelity telepresence system
J Lawrence, DB Goldman, S Achar, GM Blascovich, JG Desloge, T Fortes, ...
212021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20