Παρακολούθηση
J. P. Sierra
J. P. Sierra
Laboratori d'Enginyeria Maritima, Universitat Politecnica de Catalunya
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upc.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The predictability of cross-shore bed evolution of sandy beaches at the time scale of storms and seasons using process-based profile models
LC van Rijn, DJR Walstra, B Grasmeijer, J Sutherland, S Pan, JP Sierra
Coastal Engineering 47 (3), 295-327, 2003
5262003
Hydraulic behaviour of horizontal subsurface flow constructed wetlands with different aspect ratio and granular medium size
J García, J Chiva, P Aguirre, E Alvarez, JP Sierra, R Mujeriego
Ecological Engineering 23 (3), 177-187, 2004
1402004
Projected future wave climate in the NW Mediterranean Sea
M Casas‐Prat, JP Sierra
Journal of Geophysical Research: Oceans 118 (7), 3548-3568, 2013
862013
Effects of discharge reductions on salt wedge dynamics of the Ebro River
JP Sierra, A Sánchez‐Arcilla, PA Figueras, J Gonzalez Del Rio, ...
River Research and Applications 20 (1), 61-77, 2004
822004
Wave energy resource assessment in Lanzarote (Spain)
JP Sierra, D González-Marco, J Sospedra, X Gironella, C Mösso, ...
Renewable Energy 55, 480-489, 2013
802013
Nutrient flux and budget in the Ebro estuary
S Falco, LF Niencheski, M Rodilla, I Romero, JG del Río, JP Sierra, ...
Estuarine, Coastal and Shelf Science 87 (1), 92-102, 2010
702010
Spatial distribution of nutrients in the Ebro estuary and plume
JP Sierra, A Sánchez-Arcilla, JG Del Rı́o, J Flos, E Movellán, C Mösso, ...
Continental Shelf Research 22 (2), 361-378, 2002
672002
Wave energy potential along the Atlantic coast of Morocco
JP Sierra, C Martin, C., Mösso, M Mestres, R Jebbad
Renewable Energy 96, 20-32, 2016
592016
Wave energy resource assessment in Menorca (Spain)
JP Sierra, C Mösso, D González-Marco
Renewable energy 71, 51-60, 2014
582014
Climatic drivers of potential hazards in Mediterranean coasts
A Sánchez-Arcilla, C Mösso, JP Sierra, M Mestres, A Harzallah, ...
Regional Environmental Change 11 (3), 617-636, 2011
572011
Wind waves off the Ebro Delta, NW Mediterranean
MA García, A Sánchez-Arcilla, JP Sierra, J Sospedra, J Gómez
Journal of Marine Systems 4 (2), 235-262, 1993
571993
Pollutant dispersion in the nearshore region: modelling and measurements
A Rodriguez, A Sanchez-Arcilla, JM Redondo, E Bahia, JP Sierra
Water Science and Technology 32 (9-10), 169-178, 1995
55*1995
Trend analysis of wave direction and associated impacts on the Catalan coast
M Casas-Prat, JP Sierra
Climatic Change 115 (3), 667-691, 2012
522012
A physical-based statistical method for modeling ocean wave heights
M Casas-Prat, XL Wang, JP Sierra
Ocean Modelling 73, 59-75, 2014
482014
Implications of long waves in harbor management: the Gijón port case study
D González-Marco, JP Sierra, OF de Ybarra, A Sánchez-Arcilla
Ocean & Coastal Management 51 (2), 180-201, 2008
472008
Analysis of potential impacts on coastal areas due to changes in wave conditions
JP Sierra, M Casas-Prat
Climatic Change 124 (4), 861-876, 2014
442014
Modelling of the Ebro River plume. Validation with field observations
M Mestres, JP Sierra, A Sánchez-Arcilla, JG Del Río, T Wolf, A Rodríguez, ...
Scientia Marina 67 (4), 379-391, 2003
412003
Impact of climate change on wave energy resource: The case of Menorca (Spain)
JP Sierra, M Casas-Prat, E Campins
Renewable Energy 101, 275-285, 2017
352017
A review of potential physical impacts on harbors in the Mediterranean Sea under climate change
A Sánchez-Arcilla, JP Sierra, S Brown, M Casas-Prat, RJ Nicholls, ...
Regional Environmental Change 14, 2471-2484, 2016
352016
Modelling the impact of climate change on harbour operability: The Barcelona port case study
JP Sierra, A Genius, P Lionello, M Mestres, C Mösso, L Marzo
Ocean Modelling 141, 64-78, 2017
342017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20