Παρακολούθηση
Liu Peng
Liu Peng
Uber
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uber.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
LEAP: Lightweight deterministic multi-processor replay of concurrent Java programs
J Huang, P Liu, C Zhang
Proceedings of the eighteenth ACM SIGSOFT international symposium on …, 2010
1462010
Axis: Automatically fixing atomicity violations through solving control constraints
P Liu, C Zhang
2012 34th International Conference on Software Engineering (ICSE), 299-309, 2012
1092012
Automatic text input generation for mobile testing
P Liu, X Zhang, M Pistoia, Y Zheng, M Marques, L Zeng
2017 IEEE/ACM 39th International Conference on Software Engineering (ICSE …, 2017
692017
Grail: Context-aware fixing of concurrency bugs
P Liu, O Tripp, C Zhang
Proceedings of the 22nd ACM SIGSOFT international symposium on foundations …, 2014
692014
Apex: Automatic Programming Assignment Error Explanation
Dohyeong Kim, Yonghwi Kwon, Peng Liu , I Luk Kim, David Mitchel Perry ...
OOPSLA, 2016
39*2016
Using deep learning to solve computer security challenges: a survey
YH Choi, P Liu, Z Shang, H Wang, Z Wang, L Zhang, J Zhou, Q Zou
Cybersecurity 3 (1), 1-32, 2020
342020
Finding incorrect compositions of atomicity
P Liu, J Dolby, C Zhang
Proceedings of the 2013 9th Joint Meeting on Foundations of Software …, 2013
312013
Light: Replay via tightly bounded recording
P Liu, X Zhang, O Tripp, Y Zheng
Proceedings of the 36th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language …, 2015
302015
Python predictive analysis for bug detection
Z Xu, P Liu, X Zhang, B Xu
Proceedings of the 2016 24th ACM SIGSOFT international symposium on …, 2016
262016
ARROW: Automated Repair of Races on Client-Side Web Pages
Weihang Wang, Yunhui Zheng, Peng Liu, Lei Xu, Xiangyu Zhang, Patrick Eugster
International Symposium on Software Testing and Analysis, 2016
232016
Flint: Fixing Linearizability Violations
P Liu, O Tripp, X Zhang
222014
In defense of knowledge distillation for task incremental learning and its application in 3d object detection
P Yun, Y Liu, M Liu
IEEE Robotics and Automation Letters 6 (2), 2012-2019, 2021
192021
IPA: Improving Predictive Analysis with Pointer Analysis
Peng Liu, Omer Tripp, Xiangyu Zhang
International Symposium on Software Testing and Analysis, 2016
182016
Quantum computations of classical specifications
M Pistoia, JM Gambetta, A Mezzacapo, R Chen, S Wood, P Liu, S Hu, ...
US Patent 10,803,395, 2020
132020
Gadei: On scale-up training as a service for deep learning
W Zhang, M Feng, Y Zheng, Y Ren, Y Wang, J Liu, P Liu, B Xiang, ...
2017 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM), 1195-1200, 2017
132017
Simplified quantum programming
R Chen, S Hu, P Liu, M Pistoia
US Patent 11,238,359, 2022
92022
White-box program tuning
WC Lee, Y Liu, P Liu, S Ma, H Choi, X Zhang, R Gupta
2019 IEEE/ACM International Symposium on Code Generation and Optimization …, 2019
92019
ROPNN: Detection of ROP payloads using deep neural networks
X Li, Z Hu, Y Fu, P Chen, M Zhu, P Liu
arXiv preprint arXiv:1807.11110, 2018
92018
Unleashing concurrency for irregular data structures
P Liu, C Zhang
Proceedings of the 36th International Conference on Software Engineering …, 2014
92014
Automatic text input generation for mobile testing. In 2017 IEEE/ACM 39th International Conference on Software Engineering (ICSE)
P Liu, X Zhang, M Pistoia, Y Zheng, M Marques, L Zeng
IEEE, 2017
72017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20