Παρακολούθηση
Seifeddine Jomaa
Seifeddine Jomaa
Postdoctoral Researcher - UFZ, Germany
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ufz.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Baltic Sea as a time machine for the future coastal ocean
THB Reusch, J Dierking, H Andersson, E Bonsdorff, J Carstensen, ...
Science Advances 4 (5), 1-16, 2018
3952018
Sensors in the stream: the high-frequency wave of the present
M Rode, AJ Wade, MJ Cohen, RT Hensley, MJ Bowes, JW Kirchner, ...
Environmental Science & Technology, 2016
3222016
Disentangling the influence of hydroclimatic patterns and agricultural management on river nitrate dynamics from sub-hourly to decadal time scales
Dupas, R., Jomaa, S., Musolff, S., Borchardt, D., Rode, M.
Science of the Total Environment, 2016
1132016
Rain splash soil erosion estimation in the presence of rock fragments
S Jomaa, DA Barry, A Brovelli, BCP Heng, GC Sander, JY Parlange, ...
Catena 92, 38-48, 2012
1032012
Multi-Site Validation of the SWAT Model on the Bani Catchment: Model Performance and Predictive Uncertainty
J Chaibou Begou, S Jomaa, S Benabdallah, P Bazie, A Afouda, M Rode
Water 8 (5), 1-23, 2016
982016
Potential of vegetated ditches to manage organic pollutants derived from agricultural runoff and domestic sewage: A case study in Sinaloa (Mexico)
M Moeder, O Carranza-Diaz, G López-Angulo, R Vega-Aviña, ...
Science of The Total Environment 598 (November 2017), 1106–1115, 2017
882017
Influence of rock fragment coverage on soil erosion and hydrological response: Laboratory flume experiments and modeling
S Jomaa, DA Barry, BCP Heng, A Brovelli, GC Sander, JY Parlange
Water Resources Research 48 (5), 2012
782012
Effect of raindrop splash and transversal width on soil erosion: Laboratory flume experiments and analysis with the Hairsine–Rose model
S Jomaa, DA Barry, A Brovelli, GC Sander, JY Parlange, BCP Heng, ...
Journal of Hydrology 395 (1-2), 117-132, 2010
752010
A New Fully Distributed Model of Nitrate Transport and Removal at Catchment Scale
X Yang, S Jomaa, M Zink, JH Fleckenstein, D Borchardt, M Rode
Water Resources Research, 2018
512018
Modelling inorganic nitrogen leaching in nested mesoscale catchments in central Germany
S Jiang, S Jomaa, M Rode
Ecohydrology 7 (5), 1345-1362, 2014
482014
Effect of antecedent conditions and fixed rock fragment coverage on soil erosion dynamics through multiple rainfall events
S Jomaa, DA Barry, BCP Heng, A Brovelli, GC Sander, JY Parlange
Journal of hydrology 484, 115-127, 2013
482013
Hysteretic sediment fluxes in rainfall-driven soil erosion: Particle size effects
M Cheraghi, S Jomaa, GC Sander, DA Barry
Water Resources Research, 2016
432016
Multi-site identification of a distributed hydrological nitrogen model using Bayesian uncertainty analysis
S Jiang, S Jomaa, O Büttner, G Meon, M Rode
Journal of Hydrology 529, 940-950, 2015
392015
Reservoir water quality deterioration due to deforestation emphasizes the indirect effects of global change
X Kong, S Ghaffar, M Determann, K Friese, S Jomaa, C Mi, T Shatwell, ...
Water research 221, 118721, 2022
372022
Enhancing removal of nitrates from highly concentrated synthetic wastewaters using bipolar Si/BDD cell: Optimization and mechanism study
M Ghazouani, H Akrout, S Jomaa, S Jellali, L Bousselmi
Journal of Electroanalytical Chemistry 783, 28-40, 2016
282016
Autotrophic nitrate uptake in river networks: A modeling approach using continuous high-frequency data
X Yang, S Jomaa, O Büttner, M Rode
Water Research, 2019
272019
Effects of stream nitrate data frequency on watershed model performance and prediction uncertainty
SY Jiang, Q Zhang, AD Werner, C Wellen, S Jomaa, QD Zhu, O Büttner, ...
Journal of Hydrology 569, 22-36, 2019
262019
Modelling the effect of different agricultural practices on stream nitrogen load in central Germany
S Jomaa, S Jiang, D Thraen, M Rode
Energy, Sustainability and Society 6 (1), 1-16, 2016
262016
Exact solutions of the Hairsine–Rose precipitation-driven erosion model for a uniform grain-sized soil
DA Barry, GC Sander, S Jomaa, BCP Heng, JY Parlange, IG Lisle, ...
Journal of hydrology 389 (3-4), 399-405, 2010
242010
Balancing indicators for sustainable intensification of crop production at field and river basin levels
PR Chukalla, A. D., Reidsma, P., Van Vliet, M. T. H., Silva, J. V., van ...
Science of the total environment, 2019
23*2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20