Παρακολούθηση
Christoforos Svingos
Christoforos Svingos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα di.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Semantic access to streaming and static data at Siemens
E Kharlamov, T Mailis, G Mehdi, C Neuenstadt, Ö Özçep, M Roshchin, ...
Journal of Web Semantics 44, 54-74, 2017
1132017
Ontology-based integration of streaming and static relational data with optique
E Kharlamov, S Brandt, E Jimenez-Ruiz, Y Kotidis, S Lamparter, T Mailis, ...
Proceedings of the 2016 International Conference on Management of Data, 2109 …, 2016
702016
Towards analytics aware ontology based access to static and streaming data
E Kharlamov, Y Kotidis, T Mailis, C Neuenstadt, C Nikolaou, Ö Özcep, ...
The Semantic Web–ISWC 2016: 15th International Semantic Web Conference, Kobe …, 2016
492016
An ontology-mediated analytics-aware approach to support monitoring and diagnostics of static and streaming data
E Kharlamov, Y Kotidis, T Mailis, C Neuenstadt, C Nikolaou, Ö Özçep, ...
Journal of Web Semantics 56, 30-55, 2019
332019
A Relational Approach to Complex Dataflows.
Y Chronis, Y Foufoulas, V Nikolopoulos, A Papadopoulos, ...
EDBT/ICDT Workshops 1558, 2016
252016
Enabling semantic access to static and streaming distributed data with optique
E Kharlamov, S Brandt, M Giese, E Jiménez-Ruiz, Y Kotidis, S Lamparter, ...
Proceedings of the 10th ACM International Conference on Distributed and …, 2016
242016
A semantic approach to polystores
E Kharlamov, T Mailis, K Bereta, D Bilidas, S Brandt, E Jiménez-Ruiz, ...
2016 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 2565-2573, 2016
222016
Real time processing of streaming and static information
C Svingos, T Mailis, H Kllapi, L Stamatogiannakis, Y Kotidis, Y Ioannidis
2016 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 410-415, 2016
62016
Data mining and query log analysis for scalable temporal and continuous query answering
Y Ioannidis, Y Kotidis, T Mailis, R Möller, C Neuenstadt, OL Ozçep, ...
62015
Scalable semantic access to siemens static and streaming distributed data?
E Kharlamov, S Brandt, M Giese, E Jiménez-Ruiz, Y Kotidis, S Lamparter, ...
2016 Posters and Demonstrations Track, ISWC P and D 2016, 2016
32016
Foreign keys open the door for faster incremental view maintenance
C Svingos, A Hernich, H Gildhoff, Y Papakonstantinou, Y Ioannidis
Proceedings of the ACM on Management of Data 1 (1), 1-25, 2023
22023
An ontology-mediated analytics-aware approach to support monitoring and diagnostics of static and streaming data
E Kharlamov, Y Kotidis, T Mailis, C Neuenstadt, C Nikolaou, ÖL Özçep, ...
Journal of Web Semantics, 2018
12018
A semantic approach to polystores
C Svingos, E Kharlamov, K Bereta, D Bilidas, S Brandt, E Jimenez-Ruiz, ...
2016 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 2565-2573, 2016
2016
Enabling Semantic Access to Static and Streaming Distributed Data with Optique
S Brandt, C Neuenstadt, Ö Özçep, C Pinkel, D Zheleznyakov, I Horrocks, ...
10th ACM International Conference on Distributed and Event-Based Systems …, 2016
2016
DAB Join: A Distributed Adaptive and Balanced N-way Stream Window Join for Shared Nothing Clusters
C Svingos
Enabling Semantic Access to Static and Streaming Distributed Data with Optique
C Neuenstadt, ÖÖCPA Soylu, C Svingos, D Zheleznyakov, I Horrocks, ...
Towards Analytics Aware Ontology Based Access to Static and Streaming Data?
EKYKT Mailis, CNCNÖ Özçep, C Svingos, DZSBI Horrocks, YISLR Möller
Scalable Semantic Access to Siemens Static and Streaming Distributed Data
TMCNO Ozçep, CPASC Svingos, DZIHY Ioannidis, RMA Waaler
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18