Παρακολούθηση
Bayan Hamdan
Bayan Hamdan
Independent Researcher
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα misbar.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Overview of CheckThat! 2020: Automatic identification and verification of claims in social media
A Barrón-Cedeño, T Elsayed, P Nakov, G Da San Martino, M Hasanain, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2020
572020
Overview of the CLEF–2021 CheckThat! Lab on Detecting Check-Worthy Claims, Previously Fact-Checked Claims, and Fake News
P Nakov, G Da San Martino, T Elsayed, A Barrón-Cedeño, R Míguez, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2021
292021
Overview of the CLEF-2021 CheckThat! lab task 1 on check-worthiness estimation in tweets and political debates
S Shaar, M Hasanain, B Hamdan, ZS Ali, F Haouari, A Nikolov, M Kutlu, ...
CLEF (Working Notes), 2021
202021
Overview of CheckThat! 2020i Arabic: Automatic Identification and Verification of Claims in Social Media.
M Hasanain, F Haouari, R Suwaileh, ZS Ali, B Hamdan, T Elsayed, ...
CLEF (Working Notes), 2020
102020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–4