Παρακολούθηση
Bayan Hamdan
Bayan Hamdan
Independent Researcher
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα misbar.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Overview of CheckThat! 2020: Automatic identification and verification of claims in social media
A Barrón-Cedeno, T Elsayed, P Nakov, G Da San Martino, M Hasanain, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 11th …, 2020
1182020
Overview of the CLEF–2021 CheckThat! lab on detecting check-worthy claims, previously fact-checked claims, and fake news
P Nakov, G Da San Martino, T Elsayed, A Barrón-Cedeño, R Míguez, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 12th …, 2021
872021
Overview of the CLEF-2021 CheckThat! Lab Task 1 on Check-Worthiness Estimation in Tweets and Political Debates.
S Shaar, M Hasanain, B Hamdan, ZS Ali, F Haouari, A Nikolov, M Kutlu, ...
CLEF (working notes), 369-392, 2021
532021
Overview of CheckThat! 2020i Arabic: Automatic Identification and Verification of Claims in Social Media.
M Hasanain, F Haouari, R Suwaileh, ZS Ali, B Hamdan, T Elsayed, ...
CLEF (Working Notes), 2020
312020
Overview of the CLEF-2021 CheckThat
S Shaar, M Hasanain, B Hamdan, ZS Ali, F Haouari, A Nikolov, M Kutlu, ...
Lab task 1, 2021
72021
Experimental ir meets multilinguality, multimodality, and interaction proceedings of the eleventh international conference of the clef association (clef 2020)
A Barrón-Cedeno, T Elsayed, P Nakov, G Da San Martino, M Hasanain, ...
Overview of CheckThat, 2020
72020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–6