Παρακολούθηση
Christian Brenninkmeijer
Christian Brenninkmeijer
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα manchester.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Applying linked data approaches to pharmacology: Architectural decisions and implementation
AJG Gray, P Groth, A Loizou, S Askjaer, C Brenninkmeijer, K Burger, ...
Semantic Web 5 (2), 101-113, 2014
752014
SNEE: a query processor for wireless sensor networks
I Galpin, CYA Brenninkmeijer, AJG Gray, F Jabeen, AAA Fernandes, ...
Distributed and Parallel Databases 29 (1), 31-85, 2011
672011
A semantics for a query language over sensors, streams and relations
CYA Brenninkmeijer, I Galpin, AAA Fernandes, NW Paton
British National Conference on Databases, 87-99, 2008
562008
sPyNNaker: a software package for running PyNN simulations on SpiNNaker
O Rhodes, PA Bogdan, C Brenninkmeijer, S Davidson, D Fellows, A Gait, ...
Frontiers in neuroscience 12, 816, 2018
522018
Comprehensive optimization of declarative sensor network queries
I Galpin, CYA Brenninkmeijer, F Jabeen, AAA Fernandes, NW Paton
International Conference on Scientific and Statistical Database Management …, 2009
432009
Real-time cortical simulation on neuromorphic hardware
O Rhodes, L Peres, AGD Rowley, A Gait, LA Plana, C Brenninkmeijer, ...
Philosophical Transactions of the Royal Society A 378 (2164), 20190160, 2020
362020
An architecture for query optimization in sensor networks
I Galpin, CYA Brenninkmeijer, F Jabeen, AAA Fernandes, NW Paton
2008 IEEE 24th International Conference on Data Engineering, 1439-1441, 2008
282008
Scientific lenses to support multiple views over linked chemistry data
C Batchelor, CYA Brenninkmeijer, C Chichester, M Davies, D Digles, ...
International Semantic Web Conference, 98-113, 2014
272014
Enriched biodiversity data as a resource and service
RA Vos, MJV Biserkov, B Balech, N Beard, M Blissett, C Brenninkmeijer, ...
Biodiversity data journal, 2014
272014
SpiNNTools: the execution engine for the SpiNNaker platform
AGD Rowley, C Brenninkmeijer, S Davidson, D Fellows, A Gait, DR Lester, ...
Frontiers in neuroscience 13, 231, 2019
262019
Validated cost models for sensor network queries
CYA Brenninkmijer, I Galpin, AAA Fernandes, NW Paton
Proceedings of the Sixth International Workshop on Data Management for …, 2009
152009
Scientific Lenses over Linked Data: An approach to support task specific views of the data. A vision.
C Brenninkmeijer, C Evelo, C Goble, AJG Gray, P Groth, S Pettifer, ...
2nd International Workshop on Linked Science 2012: Tackling Big Data., 2012
132012
Computing Identity Co-Reference Across Drug Discovery Datasets.
CYA Brenninkmeijer, I Dunlop, CA Goble, AJG Gray, S Pettifer, R Stevens
SWAT4LS, 2013
82013
Dataset descriptions for the open pharmacological space
AJG Gray, C Brenninkmeijer, C Evelo, C Goble, L Harland, R Stevens, ...
Working draft, Open PHACTS, 2013
82013
Including Co-referent URIs in a SPARQL Query.
CYA Brenninkmeijer, CA Goble, AJG Gray, P Groth, A Loizou, S Pettifer
COLD, 2013
52013
Applying linked data approaches to pharmacology: Architectural decisions and implementation. Semantic Web (2014)
AJG Gray, P Groth, A Loizou, S Askjaer, CYA Brenninkmeijer, K Burger, ...
5
Querying sensor networks: requirements, semantics, algorithms and cost models
CYA Brenninkmeijer
University of Manchester, 2010
32010
Dataset Descriptions for The Open Pharmacological Space
C Brenninkmeijer, C Evelo, C Goble, A Gray, A Waagmeester, ...
22013
The Pharmacology Workspace: A Platform for Drug Discovery.
AJG Gray, S Askjaer, CYA Brenninkmeijer, K Burger, C Chichester, ...
ICBO, 2012
22012
4. Stacks of Software Stacks
A Rowley, O Rhodes, P Bogdan, C Brenninkmeijer, S Davidson, ...
12020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20