Παρακολούθηση
Deva Ramanan
Deva Ramanan
Professor, Robotics Institute, Carnegie Mellon University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.cmu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Microsoft coco: Common objects in context
TY Lin, M Maire, S Belongie, J Hays, P Perona, D Ramanan, P Dollár, ...
Computer Vision–ECCV 2014: 13th European Conference, Zurich, Switzerland …, 2014
459392014
Object detection with discriminatively trained part-based models
PF Felzenszwalb, RB Girshick, D McAllester, D Ramanan
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 32 (9), 1627-1645, 2009
128612009
A discriminatively trained, multiscale, deformable part model
P Felzenszwalb, D McAllester, D Ramanan
2008 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 1-8, 2008
38902008
Face detection, pose estimation, and landmark localization in the wild
X Zhu, D Ramanan
2012 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 2879-2886, 2012
30122012
Articulated Human Detection with Flexible Mixtures-of-Parts
Y Yang, D Ramanan
Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on 35 (12 …, 2013
2450*2013
Argoverse: 3d tracking and forecasting with rich maps
MF Chang, J Lambert, P Sangkloy, J Singh, S Bak, A Hartnett, D Wang, ...
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
12282019
Globally-optimal greedy algorithms for tracking a variable number of objects
H Pirsiavash, D Ramanan, CC Fowlkes
CVPR 2011, 1201-1208, 2011
10442011
Finding tiny faces
P Hu, D Ramanan
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
9412017
Detecting activities of daily living in first-person camera views
H Pirsiavash, D Ramanan
2012 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 2847-2854, 2012
9172012
A large-scale benchmark dataset for event recognition in surveillance video
S Oh, A Hoogs, A Perera, N Cuntoor, CC Chen, JT Lee, S Mukherjee, ...
CVPR 2011, 3153-3160, 2011
9032011
Efficiently scaling up crowdsourced video annotation: A set of best practices for high quality, economical video labeling
C Vondrick, D Patterson, D Ramanan
International journal of computer vision 101, 184-204, 2013
795*2013
Learning to model the tail
YX Wang, D Ramanan, M Hebert
Advances in neural information processing systems 30, 2017
6812017
Learning to parse images of articulated bodies
D Ramanan
Advances in Neural Information Processing Systems 19, 1129, 2007
664*2007
Discriminative models for multi-class object layout
C Desai, D Ramanan, CC Fowlkes
International journal of computer vision 95, 1-12, 2011
6592011
3d human pose estimation= 2d pose estimation+ matching
CH Chen, D Ramanan
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
6452017
Depth-supervised nerf: Fewer views and faster training for free
K Deng, A Liu, JY Zhu, D Ramanan
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
5652022
Actionvlad: Learning spatio-temporal aggregation for action classification
R Girdhar, D Ramanan, A Gupta, J Sivic, B Russell
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
5572017
Tracking people by learning their appearance
D Ramanan, DA Forsyth, A Zisserman
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 29 (1), 65-81, 2006
5302006
Look and think twice: Capturing top-down visual attention with feedback convolutional neural networks
C Cao, X Liu, Y Yang, Y Yu, J Wang, Z Wang, Y Huang, L Wang, C Huang, ...
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 2956-2964, 2015
5002015
Do we need more training data?
X Zhu, C Vondrick, CC Fowlkes, D Ramanan
International Journal of Computer Vision 119 (1), 76-92, 2016
489*2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20