Παρακολούθηση
Agustina di Virgilio
Agustina di Virgilio
Researcher at GRINBIC, INIBIOMA, CONICET
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα comahue-conicet.gob.ar
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Soil net nitrogen mineralisation across global grasslands
AC Risch, S Zimmermann, R Ochoa-Hueso, M Schütz, B Frey, JL Firn, ...
Nature communications 10 (1), 4981, 2019
972019
The importance of individual variation in the dynamics of animal collective movements
M del Mar Delgado, M Miranda, SJ Alvarez, E Gurarie, WF Fagan, ...
Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 373 …, 2018
872018
Prying into the intimate secrets of animal lives; software beyond hardware for comprehensive annotation in ‘Daily Diary’tags
JS Walker, MW Jones, RS Laramee, MD Holton, ELC Shepard, ...
Movement ecology 3, 1-16, 2015
782015
Sustainable grazing management in rangelands: Over a century searching for a silver bullet
A di Virgilio, SA Lambertucci, JM Morales
Agriculture, Ecosystems & Environment 283, 106561, 2019
512019
Multi-dimensional Precision Livestock Farming: A potential toolbox for sustainable rangeland management
A di Virgilio, JM Morales, SA Lambertucci, ELC Shepard, RP Wilson
PeerJ 6, e4867, 2018
492018
Give the machine a hand: A Boolean time-based decision-tree template for rapidly finding animal behaviours in multisensor data
R Wilson, M Holton, A Virgilio, H Williams, E Shepard, S Lambertucci, ...
Methods in Ecology and Evolution 9 (11), 2206, 2018
472018
Global impacts of fertilization and herbivore removal on soil net nitrogen mineralization are modulated by local climate and soil properties
AC Risch, S Zimmermann, B Moser, M Schütz, F Hagedorn, J Firn, PA Fay, ...
Global change biology 26 (12), 7173-7185, 2020
302020
Luck in food finding affects individual performance and population trajectories
RP Wilson, A Neate, MD Holton, ELC Shepard, DM Scantlebury, ...
Current Biology 28 (23), 3871-3877. e5, 2018
302018
Towards evenly distributed grazing patterns: including social context in sheep management strategies
A di Virgilio, JM Morales
PeerJ 2152, 2016
292016
Online survey suggests that dog attacks on wildlife affect many species and every ecoregion of Argentina
LB Zamora-Nasca, A di Virgilio, SA Lambertucci
Biological conservation 256, 109041, 2021
242021
Behavioral traits of the arboreal marsupial Dromiciops gliroides during Tristerix corymbosus fruiting season
A Di Virgilio, GC Amico, JM Morales
Journal of Mammalogy 95 (6), 1189-1198, 2014
242014
Drivers of bird-window collisions in southern South America: a two-scale assessment applying citizen science
N Rebolo-Ifrán, A Di Virgilio, SA Lambertucci
Scientific reports 9 (1), 18148, 2019
232019
Monitoring canid scent marking in space and time using a biologging and machine learning approach
OR Bidder, A di Virgilio, JS Hunter, A McInturff, KM Gaynor, AM Smith, ...
Scientific reports 10 (1), 588, 2020
192020
Simulation models to predict pollination success in apple orchards: a useful tool to test management practices
A Sáez, A Di Virgilio, F Tiribelli, B Geslin
Apidologie 49, 551-561, 2018
192018
Spatial and temporal patterns in the feeding behavior of a fiddler crab
A Di Virgilio, PD Ribeiro
Marine biology 160, 1001-1013, 2013
182013
Synergy between roads and disturbance favour Bromus tectorum L. invasion
KL Speziale, A di Virgilio, MN Lescano, G Pirk, J Franzese
PeerJ 6, e5529, 2018
142018
An “orientation sphere” visualization for examining animal head movements
RP Wilson, HJ Williams, MD Holton, A Di Virgilio, L Börger, JR Potts, ...
Ecology and Evolution 10 (10), 4291-4302, 2020
112020
Low biotic resistance to cheatgrass invasion in Patagonia: evidence from competition experiments
J Franzese, A di Virgilio, G Pirk, MN Lescano, KL Speziale
Biological Invasions 24 (1), 235-246, 2022
72022
Soil net nitrogen mineralisation across global grasslands. Nat Commun 10: 4981
AC Risch, S Zimmermann, R Ochoa-Hueso, M Schütz, B Moser
72019
Soil net nitrogen mineralisation across global grasslands. Nat Commun 10: 1–10
AC Risch, S Zimmermann, R Ochoa-Hueso, M Schütz, B Frey, JL Firn, ...
52019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20