Παρακολούθηση
Allan J. Baker
Allan J. Baker
Royal Ontario Museum and University of Toronto
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rom.on.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Rapid population decline in red knots: fitness consequences of decreased refuelling rates and late arrival in Delaware Bay
AJ Baker, PM Gonzalez, T Piersma, LJ Niles, ...
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 2004
5812004
Mitochondrial control region sequences as tools for understanding evolution
AJ BAKER
Avian molecular evolution and systematics, 51-82, 1997
3551997
A mitogenomic timescale for birds detects variable phylogenetic rates of molecular evolution and refutes the standard molecular clock
SL Pereira, AJ Baker
Molecular biology and evolution 23 (9), 1731-1740, 2006
2802006
Complete mitochondrial DNA geonome sequences of extinct birds: ratite phylogenetics and the vicariance biogeography hypothesis
O Haddrath, AJ Baker
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 2001
2722001
Single mitochondrial gene barcodes reliably identify sister-species in diverse clades of birds
ES Tavares, AJ Baker
BMC evolutionary biology 8 (1), 1-14, 2008
2512008
Mitochondrial control-region sequences in two shorebird species, the turnstone and the dunlin, and their utility in population genetic studies.
PW Wenink, AJ Baker, MG Tilanus
Molecular Biology and Evolution 11 (1), 22-31, 1994
2391994
Phylogenetic relationships and divergence times of Charadriiformes genera: multigene evidence for the Cretaceous origin of at least 14 clades of shorebirds
AJ Baker, SL Pereira, TA Paton
Biology letters 3 (2), 205-210, 2007
2362007
Hypervariable-control-region sequences reveal global population structuring in a long-distance migrant shorebird, the Dunlin (Calidris alpina)
PW Wenink, AJ Baker, MG Tilanus
Proceedings of the National Academy of Sciences 90 (1), 94-98, 1993
2321993
RAPID GENETIC DIFFERENTIATION AND FOUNDER EFFECT IN COLONIZING POPULATIONS OF COMMON MYNAS (ACRIDOTHERES TRISTIS)
AJ Baker, A Moeed
Evolution 41 (3), 525-538, 1987
2151987
Multiple gene evidence for expansion of extant penguins out of Antarctica due to global cooling
AJ Baker, SL Pereira, OP Haddrath, KA Edge
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 273 (1582), 11-17, 2006
1982006
GLOBAL MITOCHONDRIAL DNA PHYLOGEOGRAPHY OF HOLARCTIC BREEDING DUNLINS (CALIDRIS ALPINA)
PW Wenink, AJ Baker, HU Rösner, MGJ Tilanus
Evolution 50 (1), 318-330, 1996
1961996
RAG-1 sequences resolve phylogenetic relationships within Charadriiform birds
TA Paton, AJ Baker, JG Groth, GF Barrowclough
Molecular phylogenetics and evolution 29 (2), 268-278, 2003
1912003
Disjunct distribution of highly diverged mitochondrial lineage clade and population subdivision in a marine bivalve with pelagic larval dispersal
PC Luttikhuizen, J Drent, AJ Baker
Molecular Ecology 12 (8), 2215-2229, 2003
1882003
HISTORICAL DEMOGRAPHY AND PRESENT DAY POPULATION STRUCTURE OF THE GREENFINCH, CARDUEUS CHLORIS—AN ANALYSIS OF mtDNA …
J Merilä, M Björklund, AJ Baker
Evolution 51 (3), 946-956, 1997
1871997
Flightless brown kiwis of New Zealand possess extremely subdivided population structure and cryptic species like small mammals
AJ Baker, CH Daugherty, R Colbourne, JL McLennan
Proceedings of the National Academy of Sciences 92 (18), 8254-8258, 1995
1631995
Complete mitochondrial DNA genome sequences show that modern birds are not descended from transitional shorebirds
T Paton, O Haddrath, AJ Baker
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 2002
1622002
Fuel storage rates before northward flights in Red Knots worldwide
T Piersma, DI Rogers, PM González, L Zwarts, LJ Niles, ...
Birds of Two Worlds: the ecology and evolution of migration, 262-273, 2005
1542005
Mitochondrial and nuclear DNA sequences support a Cretaceous origin of Columbiformes and a dispersal-driven radiation in the Paleogene
SL Pereira, KP Johnson, DH Clayton, AJ Baker
Systematic Biology 56 (4), 656-672, 2007
1502007
Status of the Red Knot (Calidris canutus rufa) in the Western Hemisphere
LJ Niles, HP Sitters, AD Dey, PW Atkinson, AJ Baker, KA Bennett, ...
Status of the Red Knot (Calidris Canutus Rufa) in the Western Hemisphere, 1-185, 2008
1492008
Phylogenetic relationships within the Alcidae (Charadriiformes: Aves) inferred from total molecular evidence.
VL Friesen, AJ Baker, JF Piatt
Molecular biology and evolution 13 (2), 359-367, 1996
1471996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20