Παρακολούθηση
Thomas Pederson
Thomas Pederson
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hv.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Explore! possibilities and challenges of mobile learning
MF Costabile, A De Angeli, R Lanzilotti, C Ardito, P Buono, T Pederson
Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems …, 2008
2022008
Wireless sensor networking of everyday objects in a smart home environment
D Surie, O Laguionie, T Pederson
2008 International Conference on Intelligent Sensors, Sensor Networks and …, 2008
1572008
Activity recognition using an egocentric perspective of everyday objects
D Surie, T Pederson, F Lagriffoul, LE Janlert, D Sjölie
International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing, 246-257, 2007
732007
Experiencing the past through the senses: an m-learning game at archaeological parks
Q Sun, C Ardito, P Buono, MF Costabile, R Lanzilotti, T Pederson, ...
IEEE MultiMedia 15 (4), 76-81, 2008
652008
Eye-based head gestures
D Mardanbegi, DW Hansen, T Pederson
Proceedings of the symposium on eye tracking research and applications, 139-146, 2012
642012
Touch-less interaction with medical images using hand & foot gestures
S Jalaliniya, J Smith, M Sousa, L Büthe, T Pederson
Proceedings of the 2013 ACM conference on Pervasive and ubiquitous computing …, 2013
602013
Pools and satellites: intimacy in the city
K Battarbee, N Baerten, M Hinfelaar, P Irvine, S Loeber, A Munro, ...
Proceedings of the 4th conference on Designing interactive systems …, 2002
512002
From Conceptual Links to Causal Relations—Physical-Virtual Artefacts in Mixed-Reality Space
T Pederson
502003
Magic touch: A simple object location tracking system enabling the development of physical-virtual artefacts in office environments
T Pederson
Personal and Ubiquitous Computing 5 (1), 54-57, 2001
462001
MAGIC pointing for eyewear computers
S Jalaliniya, D Mardanbegi, T Pederson
Proceedings of the 2015 ACM International Symposium on Wearable Computers …, 2015
362015
Mobile games to foster the learning of history at archaeological sites
C Ardito, P Buono, MF Costabile, R Lanzilotti, T Pederson
IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing (VL/HCC 2007 …, 2007
302007
Head and eye movement as pointing modalities for eyewear computers
S Jalaliniya, D Mardanbeigi, T Pederson, DW Hansen
2014 11th International Conference on Wearable and Implantable Body Sensor …, 2014
292014
Re-experiencing history in archaeological parks by playing a mobile augmented reality game
C Ardito, P Buono, MF Costabile, R Lanzilotti, T Pederson
OTM Confederated International Conferences" On the Move to Meaningful …, 2007
282007
Activity recognition based on intra and extra manipulation of everyday objects
D Surie, F Lagriffoul, T Pederson, D Sjölie
International Symposium on Ubiquitious Computing Systems, 196-210, 2007
262007
Towards an activity-aware wearable computing platform based on an egocentric interaction model
T Pederson, D Surie
International Symposium on Ubiquitious Computing Systems, 211-227, 2007
262007
A situative space model for mobile mixed-reality computing
T Pederson, LE Janlert, D Surie
IEEE pervasive computing 10 (4), 73-83, 2010
252010
Designing wearable personal assistants for surgeons: An egocentric approach
S Jalaliniya, T Pederson
IEEE Pervasive Computing 14 (3), 22-31, 2015
242015
A wearable kids' health monitoring system on smartphone
S Jalaliniya, T Pederson
Proceedings of the 7th Nordic conference on human-computer interaction …, 2012
242012
The easy ADL home: A physical-virtual approach to domestic living
D Surie, T Pederson, LE Janlert
Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments 2 (3), 287-310, 2010
232010
Towards a model for egocentric interaction with physical and virtual objects
T Pederson, LE Janlert, D Surie
Proceedings of the 6th Nordic Conference on Human-Computer Interaction …, 2010
222010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20