Παρακολούθηση
William G.J. Halfond
William G.J. Halfond
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα usc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A classification of SQL-injection attacks and countermeasures
WG Halfond, J Viegas, A Orso
Proceedings of the IEEE international symposium on secure software …, 2006
10812006
AMNESIA: analysis and monitoring for neutralizing SQL-injection attacks
WGJ Halfond, A Orso
Proceedings of the 20th IEEE/ACM international Conference on Automated …, 2005
8652005
Puma: Programmable ui-automation for large-scale dynamic analysis of mobile apps
S Hao, B Liu, S Nath, WGJ Halfond, R Govindan
Proceedings of the 12th annual international conference on Mobile systems …, 2014
4382014
Estimating mobile application energy consumption using program analysis
S Hao, D Li, WGJ Halfond, R Govindan
2013 35th international conference on software engineering (ICSE), 92-101, 2013
4102013
Using positive tainting and syntax-aware evaluation to counter SQL injection attacks
WGJ Halfond, A Orso, P Manolios
Proceedings of the 14th ACM SIGSOFT international symposium on Foundations …, 2006
3072006
WASP: Protecting web applications using positive tainting and syntax-aware evaluation
W Halfond, A Orso, P Manolios
IEEE transactions on Software Engineering 34 (1), 65-81, 2008
2832008
Calculating source line level energy information for android applications
D Li, S Hao, WGJ Halfond, R Govindan
Proceedings of the 2013 International Symposium on Software Testing and …, 2013
2782013
Combining static analysis and runtime monitoring to counter SQL-injection attacks
WGJ Halfond, A Orso
Proceedings of the third international workshop on Dynamic analysis, 1-7, 2005
2092005
An empirical study of the energy consumption of android applications
D Li, S Hao, J Gui, WGJ Halfond
2014 IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution …, 2014
2042014
An investigation into energy-saving programming practices for android smartphone app development
D Li, WGJ Halfond
Proceedings of the 3rd International Workshop on Green and Sustainable …, 2014
1902014
Preventing SQL injection attacks using AMNESIA
WGJ Halfond, A Orso
Proceedings of the 28th international conference on Software engineering …, 2006
1642006
Making web applications more energy efficient for OLED smartphones
D Li, AH Tran, WGJ Halfond
Proceedings of the 36th International Conference on Software Engineering …, 2014
1552014
Estimating Android applications' CPU energy usage via bytecode profiling
S Hao, D Li, WGJ Halfond, R Govindan
2012 First international workshop on green and sustainable software (GREENS …, 2012
1502012
Truth in Advertising: The Hidden Cost of Mobile Ads for Software Developers
J Gui, S Mcilroy, M Nagappan, WGJ Halfond
Proceedings of the 37th International Conference on Software Engineering (ICSE), 2015
1452015
Automated energy optimization of http requests for mobile applications
D Li, Y Lyu, J Gui, WGJ Halfond
Proceedings of the 38th international conference on software engineering …, 2016
1332016
How does code obfuscation impact energy usage?
C Sahin, P Tornquist, R McKenna, Z Pearson, J Clause
2014 IEEE international conference on software maintenance and evolution …, 2014
1152014
Improving test case generation for web applications using automated interface discovery
WGJ Halfond, A Orso
Proceedings of the the 6th joint meeting of the European software …, 2007
1102007
Precise interface identification to improve testing and analysis of web applications
WGJ Halfond, S Anand, A Orso
Proceedings of the eighteenth international symposium on Software testing …, 2009
962009
Detecting display energy hotspots in android apps
M Wan, Y Jin, D Li, J Gui, S Mahajan, WGJ Halfond
Software Testing, Verification and Reliability 27 (6), e1635, 2017
882017
Finding HTML presentation failures using image comparison techniques
S Mahajan, WGJ Halfond
Proceedings of the 29th ACM/IEEE international conference on Automated …, 2014
812014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20