Παρακολούθηση
Zoe Gareiou
Zoe Gareiou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα latpee.eap.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Clustering analysis of countries using the COVID-19 cases dataset
V Zarikas, SG Poulopoulos, Z Gareiou, E Zervas
Data in brief 31, 105787, 2020
1172020
Impact of COVID-19 on urban everyday life in Greece. Perceptions, experiences and practices of the active population
F Vatavali, Z Gareiou, F Kehagia, E Zervas
Sustainability 12 (22), 9410, 2020
612020
Public acceptance of renewable energy sources
Z Gareiou, E Drimili, E Zervas
Low carbon energy technologies in sustainable energy systems, 309-327, 2021
342021
Assessment of the Greek national plan of energy and climate change—Critical remarks
E Zervas, L Vatikiotis, Z Gareiou, S Manika, R Herrero-Martin
Sustainability 13 (23), 13143, 2021
242021
An integrated approach to public’s perception of urban water use and ownership of water companies during a period of economic crisis. Case study in Athens, Greece
E Drimili, Z Gareiou, A Vranna, S Poulopoulos, E Zervas
Urban Water Journal 16 (5), 334-342, 2019
222019
Public perceptions of the concept of green growth: application in Athens, Greece, during a period of economic crisis.
E Drimili, Ζ Gareiou, E Zervas
Environment, development and sustainability 22 (7), 6053-6076, 2020
202020
Application of the New Environmental Paradigm (NEP) scale in Greece
Z Gareiou, E Zervas
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 899 (1), 012047, 2021
182021
Public’s perceptions of urban identity of Thessaloniki, Greece
D Anastasiou, A Tasopoulou, G Gemenetzi, Z Gareiou, E Zervas
Urban Design International, 1-25, 2022
142022
Proposals for an environmental and social just transition for the post-lignite era in Western Macedonia, Greece
E Zervas, L Vatikiotis, Z Gareiou
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 899 (1), 012049, 2021
132021
Impact of economic crisis on passenger transportation–case of travelling to the Greek mainland from Crete
E Chita, E Drimili, Z Gareiou, C Milioti, A Vranna, S Poulopoulos, E Zervas
Promet-Traffic&Transportation 32 (3), 347-360, 2020
112020
Awareness of citizens for the single-use plastics: comparison between a high-income and an upper-middle-income economy of the Easter Mediterranean region, Greece and Lebanon
Z Gareiou, C Chroni, K Kontoleon, M El Bachawati, M Saba, ...
Sustainability 14 (3), 1912, 2022
82022
Transportation habits and opinions of railway users in Athens, Greece
G Chira, D Kaika, F Kehagia, E Drimili, Z Gareiou, L Vatikiotis, E Zervas
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 899 (1), 012065, 2021
32021
Annoyance from winter atmospheric pollution created from wood burning for heating
E Zervas, E Drimili, Z Gareiou
European Respiratory Journal 56 (suppl 64), 2020
32020
Analysis of Environmental References in the Texts of the Four Gospels Using Descriptive Statistics
Z Gareiou, E Zervas
Religions 9 (9), 266, 2018
32018
Review of specific environmental indicators
Z Gareiou, N Gizani, I Laskari, I Mavromati, E Zervas
E3S Web of Conferences 436, 07001, 2023
22023
Review of personal environmental indicators
Z Gareiou, N Gizani, I Laskari, I Mavromati, E Zervas
E3S Web of Conferences 436, 07005, 2023
22023
Public opinion about the impact of religious activities on the environment
Z Gareiou, E Drimili, E Zervas
1st International Conference on Environmental Design held in Athen, Greece …, 2020
22020
Analysis of the world scientific production on public’s opinion on environmental issues
E Drimili, Z Gareiou, E Zervas
Environmental Research and Technology 2 (4), 171-182, 2019
22019
Review of composite environmental indicators
Z Gareiou, N Gizani, I Laskari, I Mavromati, E Zervas
E3S Web of Conferences 436, 07002, 2023
12023
Development of a model linking TNCO emissions with filter ventilation in conventional cigarettes
E Konstantinidis, N Matsouki, C Tsipa, Z Gareiou, E Drimili, L Vatikiotis, ...
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 899 (1), 012008, 2021
12021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20