Παρακολούθηση
Han-Wei Shen
Han-Wei Shen
Editor-in-Chief of IEEE TVCG; Professor of Computer Science and Engineering, Ohio State University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα osu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A near optimal isosurface extraction algorithm using the span space
Y Livnat, HW Shen, CR Johnson
IEEE transactions on Visualization and Computer Graphics 2 (1), 73-84, 1996
4411996
Visual analytics
PC Wong, J Thomas
IEEE Computer Graphics and Applications 24 (05), 20-21, 2004
4082004
View selection for volume rendering
UD Bordoloi, HW Shen
VIS 05. IEEE Visualization, 2005., 487-494, 2005
2852005
A fast volume rendering algorithm for time-varying fields using a time-space partitioning (TSP) tree
HW Shen, LJ Chiang, KL Ma
Proceedings Visualization'99 (Cat. No. 99CB37067), 371-545, 1999
2781999
Isosurfacing in span space with utmost efficiency (ISSUE)
HW Shen, CD Hansen, Y Livnat, CR Johnson
Proceedings of Seventh Annual IEEE Visualization'96, 287-294, 1996
2651996
Visualizing changes of hierarchical data using treemaps
Y Tu, HW Shen
IEEE transactions on visualization and computer graphics 13 (6), 1286-1293, 2007
2222007
An information-theoretic framework for flow visualization
L Xu, TY Lee, HW Shen
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 16 (6), 1216-1224, 2010
1912010
The top 10 challenges in extreme-scale visual analytics
PC Wong, HW Shen, CR Johnson, C Chen, RB Ross
IEEE computer graphics and applications 32 (4), 63-67, 2012
1762012
A new line integral convolution algorithm for visualizing time-varying flow fields
HW Shen, DL Kao
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 4 (2), 98-108, 1998
1711998
Visualization and visual analysis of ensemble data: A survey
J Wang, S Hazarika, C Li, HW Shen
IEEE transactions on visualization and computer graphics 25 (9), 2853-2872, 2018
1692018
UFLIC: a line integral convolution algorithm for visualizing unsteady flows
HW Shen, DL Kao
Proceedings. Visualization'97 (Cat. No. 97CB36155), 317-322, 1997
1671997
Dqnviz: A visual analytics approach to understand deep q-networks
J Wang, L Gou, HW Shen, H Yang
IEEE transactions on visualization and computer graphics 25 (1), 288-298, 2018
1562018
Information theory in scientific visualization
C Wang, HW Shen
Entropy 13 (1), 254-273, 2011
1532011
Sweeping simplices: A fast iso-surface extraction algorithm for unstructured grids
HW Shen, CR Johnson
Proceedings Visualization'95, 143-150, 1995
1491995
Image-based streamline generation and rendering
L Li, HW Shen
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 13 (3), 630-640, 2007
1442007
Visualizing vector fields using line integral convolution and dye advection
HW Shen, CR Johnson, KL Ma
Proceedings of 1996 Symposium on Volume Visualization, 63-70, 1996
1421996
Effects of pravastatin on functional capacity in patients with chronic obstructive pulmonary disease and pulmonary hypertension
TM Lee, CC Chen, HN Shen, NC Chang
Clinical science 116 (6), 497-505, 2009
1392009
High dimensional direct rendering of time-varying volumetric data
J Woodring, C Wang, HW Shen
IEEE Visualization, 2003. VIS 2003., 417-424, 2003
1342003
Differential volume rendering: A fast volume visualization technique for flow animation
HW Shen, CR Johnson
Proceedings Visualization'94, 180-187, 1994
1331994
Analysis of large-scale scalar data using hixels
D Thompson, JA Levine, JC Bennett, PT Bremer, A Gyulassy, V Pascucci, ...
2011 IEEE symposium on large data analysis and visualization, 23-30, 2011
1232011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20