Παρακολούθηση
Efstathia Kapsogeorgou
Efstathia Kapsogeorgou
National and Kapodistrian University of Athens, School of Medicine, Pathophysiology Dept
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Characteristics of the minor salivary gland infiltrates in Sjögren's syndrome
MI Christodoulou, EK Kapsogeorgou, HM Moutsopoulos
Journal of autoimmunity 34 (4), 400-407, 2010
4202010
Salivary gland epithelial cell exosomes: a source of autoantigenic ribonucleoproteins
EK Kapsogeorgou, RF Abu‐Helu, HM Moutsopoulos, MN Manoussakis
Arthritis & Rheumatism 52 (5), 1517-1521, 2005
2212005
Pathogenesis of Sjögren’s syndrome: what we know and what we should learn
AG Tzioufas, EK Kapsogeorgou, HM Moutsopoulos
Journal of autoimmunity 39 (1-2), 4-8, 2012
2192012
Type I and II interferon signatures in Sjogren's syndrome pathogenesis: contributions in distinct clinical phenotypes and Sjogren's related lymphomagenesis
A Nezos, F Gravani, A Tassidou, EK Kapsogeorgou, M Voulgarelis, ...
Journal of autoimmunity 63, 47-58, 2015
2022015
Rates of infiltration by macrophages and dendritic cells and expression of interleukin‐18 and interleukin‐12 in the chronic inflammatory lesions of Sjögren's syndrome …
MN Manoussakis, S Boiu, P Korkolopoulou, EK Kapsogeorgou, ...
Arthritis & Rheumatism: Official Journal of the American College of …, 2007
2002007
Expression of functional Toll-like receptors by salivary gland epithelial cells: increased mRNA expression in cells derived from patients with primary Sjögren's syndrome
MP Spachidou, E Bourazopoulou, CI Maratheftis, EK Kapsogeorgou, ...
Clinical & Experimental Immunology 147 (3), 497-503, 2007
1752007
The role of intrinsic epithelial activation in the pathogenesis of Sjögren’s syndrome
MN Manoussakis, EK Kapsogeorgou
Journal of autoimmunity 35 (3), 219-224, 2010
1712010
Foxp3+ T-regulatory cells in Sjögren's syndrome: correlation with the grade of the autoimmune lesion and certain adverse prognostic factors
MI Christodoulou, EK Kapsogeorgou, NM Moutsopoulos, ...
The American journal of pathology 173 (5), 1389-1396, 2008
1682008
Expression of B7 costimulatory molecules by salivary gland epithelial cells in patients with Sjögren's syndrome
MN Manoussakis, ID Dimitriou, EK Kapsogeorgou, G Xanthou, S Paikos, ...
Arthritis & Rheumatism: Official Journal of the American College of …, 1999
1621999
Precise probes of type II interferon activity define the origin of interferon signatures in target tissues in rheumatic diseases
JC Hall, L Casciola-Rosen, AE Berger, EK Kapsogeorgou, C Cheadle, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 109 (43), 17609-17614, 2012
1432012
Expression of long interspersed nuclear element 1 retroelements and induction of type I interferon in patients with systemic autoimmune disease
CP Mavragani, I Sagalovskiy, Q Guo, A Nezos, EK Kapsogeorgou, P Lu, ...
Arthritis & rheumatology 68 (11), 2686-2696, 2016
1362016
A comprehensive review of autoantibodies in primary Sjögren's syndrome: clinical phenotypes and regulatory mechanisms
NC Kyriakidis, EK Kapsogeorgou, AG Tzioufas
Journal of autoimmunity 51, 67-74, 2014
1332014
CD40 on salivary gland epithelial cells: high constitutive expression by cultured cells from Sjögren’s syndrome patients indicating their intrinsic activation
ID Dimitriou, EK Kapsogeorgou, HM Moutsopoulos, MN Manoussakis
Clinical & Experimental Immunology 127 (2), 386-392, 2002
1302002
Salivary gland epithelial cells: a new source of the immunoregulatory hormone adiponectin
S Katsiougiannis, EK Kapsogeorgou, MN Manoussakis, FN Skopouli
Arthritis & Rheumatism: Official Journal of the American College of …, 2006
1162006
Functional expression of a costimulatory B7. 2 (CD86) protein on human salivary gland epithelial cells that interacts with the CD28 receptor, but has reduced binding to CTLA4
EK Kapsogeorgou, HM Moutsopoulos, MN Manoussakis
The Journal of Immunology 166 (5), 3107-3113, 2001
1072001
The role of epithelial cells in the initiation and perpetuation of autoimmune lesions: lessons from Sjögren’s syndrome (autoimmune epithelitis)
DI Mitsias, EK Kapsogeorgou, HM Moutsopoulos
Lupus 15 (5), 255-261, 2006
1062006
Activation of epithelial and myoepithelial cells in the salivary glands of patients with Sjögren's syndrome: high expression of intercellular adhesion molecule-1 (ICAM. 1) in …
EK Kapsogeorgou, ID Dimitriou, RF Abu-Helu, HM Moutsopoulos, ...
Clinical & Experimental Immunology 124 (1), 126-133, 2001
1062001
Sjögren's syndrome: why autoimmune epithelitis?
DI Mitsias, EK Kapsogeorgou, HM Moutsopoulos
Oral diseases 12 (6), 523-532, 2006
1002006
Induction of salivary gland epithelial cell injury in Sjogren's syndrome: in vitro assessment of T cell-derived cytokines and Fas protein expression
RF Abu-Helu, ID Dimitriou, EK Kapsogeorgou, HM Moutsopoulos, ...
Journal of autoimmunity 17 (2), 141-153, 2001
932001
Cellular microRNAs (miRNAs) and Sjögren’s syndrome: candidate regulators of autoimmune response and autoantigen expression
EK Kapsogeorgou, VC Gourzi, MN Manoussakis, HM Moutsopoulos, ...
Journal of autoimmunity 37 (2), 129-135, 2011
922011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20