Παρακολούθηση
Beng Chin OOI
Beng Chin OOI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα comp.nus.edu.sg - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Efficient Progressive Skyline Computation
KL Tan, PK Eng, BC Ooi
Proceedings of the International Conference on Very Large Data Bases, 301-310, 2001
10422001
Untangling Blockchain: A Data Processing View of Blockchain Systems
ATT Dinh, R Liu, M Zhang, G Chen, BC Ooi, J Wang
IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING 30 (7), 2018
9332018
BLOCKBENCH: A Framework for Analyzing Private Blockchains
TTA Dinh, J Wang, G Chen, R Liu, BC Ooi, KL Tan
SIGMOD '17: Proceedings of the 2017 ACM International Conference on …, 2017
8592017
iDistance: An Adaptive B+-tree based Indexing Method for Nearest Neighbor Search
HV Jagadish, BC Ooi, KL Tan, C Yu, R Zhang
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 30 (2), 364-397, 2005
7682005
The Performance of MapReduce: An In-depth Study
D Jiang, BC Ooi, L Shi, S Wu
Proceedings of the VLDB Endowment 3 (1-2), 472-483, 2010
6172010
EASE: An Effective 3-in-1 Keyword Search Method for Unstructured, Semi-structured and Structured Data
G Li, BC Ooi, J Feng, J Wang, L Zhou
Proceedings of the 2008 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2008
5762008
BATON: A Balanced Tree Structure for Peer-to-Peer Networks
HV Jagadish, BC Ooi, QH Vu
Proceedings of the 31st international conference on Very large data bases …, 2005
5692005
PeerDB: A P2P-based System for Distributed Data Sharing
WS Ng, BC Ooi, KL Tan, A Zhou
Proceedings 19th International Conference on Data Engineering (Cat. No …, 2003
5122003
In-Memory Big Data Management and Processing: A Survey
H Zhang, G Chen, BC Ooi, KL Tan, M Zhang
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 27 (7), 1920-1948, 2015
4892015
Query and Update Efficient B+-tree based Indexing of Moving Objects
CS Jensen, D Lin, BC Ooi
Proceedings of the Thirtieth international conference on Very large data …, 2004
4842004
Indexing the Distance: An Efficient Method to kNN Processing
C Yu, BC Ooi, KL Tan, HV Jagadish
Proceedings of the International Conference on Very Large Data Bases, 421-430, 2001
4422001
Collective Spatial Keyword Querying
X Cao, G Cong, CS Jensen, BC Ooi
SIGMOD Conference 1, 373-384, 2011
4252011
XR-Tree: Indexing XML data for efficient structural joins
H Jiang, H Lu, W Wang, BC Ooi
Data Engineering, 2003. Proceedings. 19th International Conference on, 253-264, 2003
4052003
CDAS: A Crowdsourcing Data Analytics System
X Liu, M Lu, BC Ooi, Y Shen, S Wu, M Zhang
Proceedings of the VLDB Endowment 5 (10), 1040-1051, 2012
3472012
Efficient Processing of k Nearest Neighbor Joins Using MapReduce
W Lu, Y Shen, S Chen, BC Ooi
Proceedings of the VLDB Endowment 5 (10), 1016-1027, 2012
3472012
Towards Scaling Blockchain Systems via Sharding
H Dang, TTA Dinh, D Loghin, EC Chang, Q Lin, BC Ooi
Proceedings of the 2019 international conference on management of data, 123-140, 2019
2822019
Indexing Multi-dimensional Data in a Cloud System
J Wang, S Wu, H Gao, J Li, BC Ooi
Proceedings of the 2010 International Conference on Management of Data, 591-602, 2010
2602010
Skyline Queries Against Mobile Lightweight Devices in MANETs
Z Huang, C Jensen, H Lu, BC Ooi
The IEEE 22nd International Conference on Data Engineering (ICDE 2006), 403-413, 2006
2532006
SPADE: On Shape-based Pattern Detection in Streaming Time Series
Y Chen, MA Nascimento, BC Ooi, AKH Tung
2007 IEEE 23rd International Conference on Data Engineering, 786-795, 2007
2432007
Discovery of General Knowledge in Large Spatial Databases
W Lu, J Han, BC Ooi
Proc. Far East Workshop on Geographic Information Systems, Singapore, 275-289, 1993
2361993
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20