Παρακολούθηση
Patrick Prosser
Patrick Prosser
Computing Science, Glasgow
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dcs.gla.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hybrid algorithms for the constraint satisfaction problem
P Prosser
Computational intelligence 9 (3), 268-299, 1993
9271993
Solving vehicle routing problems using constraint programming and metaheuristics
BD Backer, V Furnon, P Shaw, P Kilby, P Prosser
Journal of heuristics 6, 501-523, 2000
2912000
The constrainedness of search
IP Gent, E MacIntyre, P Prosser, T Walsh
AAAI/IAAI, Vol. 1, 246-252, 1996
2791996
An empirical study of phase transitions in binary constraint satisfaction problems
P Prosser
Artificial Intelligence 81 (1-2), 81-109, 1996
2731996
Guided local search for the vehicle routing problem with time windows
P Kilby, P Prosser, P Shaw
Meta-heuristics: Advances and trends in local search paradigms for …, 1999
2561999
Dynamic VRPs: A study of scenarios
P Kilby, P Prosser, P Shaw
University of Strathclyde Technical Report 1 (11), 1998
2481998
Random constraint satisfaction: Flaws and structure
IP Gent, E MacIntyre, P Prosser, BM Smith, T Walsh
Constraints 6, 345-372, 2001
2122001
A distributed asynchronous system for predictive and reactive scheduling
P Burke, P Prosser
Artificial Intelligence in Engineering 6 (3), 106-124, 1991
1851991
Binary constraint satisfaction problems: Some are harder than others
P Prosser
Proceedings of the 11th European Conference on Artificial Intelligence, 95-99, 1994
1461994
Exact algorithms for maximum clique: A computational study
P Prosser
Algorithms 5 (4), 545-587, 2012
1252012
Domain filtering can degrade intelligent backtracking search
P Prosser
IJCAI, 262-267, 1993
1211993
Vehicle routing and job shop scheduling: What's the difference?
JC Beck, P Prosser, E Selensky
ICAPS, 267-276, 2003
1142003
Singleton consistencies
P Prosser, K Stergiou, T Walsh
International Conference on Principles and Practice of Constraint …, 2000
1142000
Morphing: Combining structure and randomness
IP Gent, HH Hoos, P Prosser, T Walsh
Aaai/Iaai 99, 654-660, 1999
1091999
A comparison of traditional and constraint-based heuristic methods on vehicle routing problems with side constraints
P Kilby, P Prosser, P Shaw
Constraints 5 (4), 389-414, 2000
982000
Random constraint satisfaction: Theory meets practice
E MacIntyre, P Prosser, B Smith, T Walsh
International Conference on Principles and Practice of Constraint …, 1998
971998
Mac-cbj: maintaining arc consistency with con ict-directed backjumping
P Prosser
Submitted to ECAI-96, 1995
921995
An empirical study of the stable marriage problem with ties and incomplete lists
IP Gent, P Prosser
ECAI, 141-145, 2002
882002
Trying again to fail-first
JC Beck, P Prosser, RJ Wallace
International workshop on constraint solving and constraint logic …, 2004
782004
How not to do it
IP Gent, T Walsh
Department of Artificial Intelligence, University of Edinburgh, 1994
781994
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20