Παρακολούθηση
Hashem Nehrir
Hashem Nehrir
Research Professor, Electrical Engineering Department, Montana State University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα montana.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Analytical approaches for optimal placement of distributed generation sources in power systems
C Wang, MH Nehrir
IEEE Transactions on Power systems 19 (4), 2068-2076, 2004
15402004
A review of hybrid renewable/alternative energy systems for electric power generation: Configurations, control, and applications
MH Nehrir, C Wang, K Strunz, H Aki, R Ramakumar, J Bing, Z Miao, ...
IEEE transactions on sustainable energy 2 (4), 392-403, 2011
11712011
Power management of a stand-alone wind/photovoltaic/fuel cell energy system
C Wang, MH Nehrir
IEEE transactions on energy conversion 23 (3), 957-967, 2008
10822008
Generation unit sizing and cost analysis for stand-alone wind, photovoltaic, and hybrid wind/PV systems
WD Kellogg, MH Nehrir, G Venkataramanan, V Gerez
IEEE Transactions on energy conversion 13 (1), 70-75, 1998
9111998
Dynamic models and model validation for PEM fuel cells using electrical circuits
C Wang, MH Nehrir, SR Shaw
IEEE transactions on energy conversion 20 (2), 442-451, 2005
8942005
Unit sizing and cost analysis of stand-alone hybrid wind/PV/fuel cell power generation systems
DB Nelson, MH Nehrir, C Wang
Renewable energy 31 (10), 1641-1656, 2006
7292006
Modeling and control of fuel cells: distributed generation applications
MH Nehrir, C Wang
John Wiley & Sons, 2009
3612009
A hybrid islanding detection technique using voltage unbalance and frequency set point
V Menon, MH Nehrir
IEEE Transactions on Power Systems 22 (1), 442-448, 2007
3412007
Real-time central demand response for primary frequency regulation in microgrids
SA Pourmousavi, MH Nehrir
IEEE Transactions on Smart Grid 3 (4), 1988-1996, 2012
3262012
Real-time energy management of a stand-alone hybrid wind-microturbine energy system using particle swarm optimization
SA Pourmousavi, MH Nehrir, CM Colson, C Wang
IEEE Transactions on Sustainable Energy 1 (3), 193-201, 2010
2862010
A review of challenges to real-time power management of microgrids
CM Colson, MH Nehrir
2009 IEEE power & energy society general meeting, 1-8, 2009
2492009
Comprehensive real-time microgrid power management and control with distributed agents
CM Colson, MH Nehrir
IEEE Transactions on Smart Grid 4 (1), 617-627, 2013
2482013
A hybrid intelligent model for deterministic and quantile regression approach for probabilistic wind power forecasting
AU Haque, MH Nehrir, P Mandal
IEEE Transactions on power systems 29 (4), 1663-1672, 2014
2462014
A physically based dynamic model for solid oxide fuel cells
C Wang, MH Nehrir
IEEE Transactions on Energy Conversion 22 (4), 887-897, 2007
2452007
Control of PEM fuel cell distributed generation systems
C Wang, MH Nehrir, H Gao
IEEE transactions on energy conversion 21 (2), 586-595, 2006
2402006
Introducing dynamic demand response in the LFC model
SA Pourmousavi, MH Nehrir
IEEE Transactions on Power Systems 29 (4), 1562-1572, 2014
2082014
An approach to evaluate the general performance of stand-alone wind/photovoltaic generating systems
MH Nehrir, BJ LaMeres, G Venkataramanan, V Gerez, LA Alvarado
IEEE Transactions on Energy conversion 15 (4), 433-439, 2000
1962000
Real-time demand response through aggregate electric water heaters for load shifting and balancing wind generation
SA Pourmousavi, SN Patrick, MH Nehrir
IEEE Transactions on Smart Grid 5 (2), 769-778, 2014
1792014
Optimal unit sizing for a hybrid wind/photovoltaic generating system
W Kellogg, MH Nehrir, G Venkataramanan, V Gerez
Electric Power Systems Research 39 (1), 35-38, 1996
1781996
Power management of aggregate electric water heater loads by voltage control
MH Nehrir, R Jia, DA Pierre, DJ Hammerstrom
2007 IEEE Power Engineering Society General Meeting, 1-6, 2007
1372007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20