Παρακολούθηση
Fabrice Martin-Laurent
Fabrice Martin-Laurent
Director Research, UMR 1347 Agroecology, INRAE Dijon, France
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inrae.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
DNA extraction from soils: old bias for new microbial diversity analysis methods
F Martin-Laurent, L Philippot, S Hallet, R Chaussod, JC Germon, ...
Applied and environmental microbiology 67 (5), 2354-2359, 2001
9452001
Quantification of denitrifying bacteria in soils by nirK gene targeted real-time PCR
S Henry, E Baudoin, JC López-Gutiérrez, F Martin-Laurent, A Brauman, ...
Journal of microbiological methods 59 (3), 327-335, 2004
7522004
Quantification of a novel group of nitrate-reducing bacteria in the environment by real-time PCR
JC López-Gutiérrez, S Henry, S Hallet, F Martin-Laurent, G Catroux, ...
Journal of microbiological methods 57 (3), 399-407, 2004
4852004
Role of a single aquaporin isoform in root water uptake
H Javot, V Lauvergeat, V Santoni, F Martin-Laurent, J Güçlü, J Vinh, ...
The plant cell 15 (2), 509-522, 2003
4392003
Mapping field‐scale spatial patterns of size and activity of the denitrifier community
L Philippot, J Čuhel, NPA Saby, D Chèneby, A Chroňáková, D Bru, ...
Environmental microbiology 11 (6), 1518-1526, 2009
3452009
Quantification of the detrimental effect of a single primer-template mismatch by real-time PCR using the 16S rRNA gene as an example
D Bru, F Martin-Laurent, L Philippot
Applied and environmental microbiology 74 (5), 1660-1663, 2008
3032008
Molecular analysis of the nitrate-reducing community from unplanted and maize-planted soils
L Philippot, S Piutti, F Martin-Laurent, S Hallet, JC Germon
Applied and Environmental Microbiology 68 (12), 6121-6128, 2002
2832002
Integration of biodiversity in soil quality monitoring: Baselines for microbial and soil fauna parameters for different land-use types
D Cluzeau, M Guernion, R Chaussod, F Martin-Laurent, C Villenave, ...
European Journal of Soil Biology 49, 63-72, 2012
2252012
The impact of agricultural practices on soil biota: a regional study
JF Ponge, G Pérès, M Guernion, N Ruiz-Camacho, J Cortet, C Pernin, ...
Soil Biology and Biochemistry 67, 271-284, 2013
1932013
Evolution of atrazine-degrading capabilities in the environment
N Udiković-Kolić, C Scott, F Martin-Laurent
Applied microbiology and biotechnology 96, 1175-1189, 2012
1922012
Protein phosphorylation is induced in tobacco cells by the elicitor cryptogein
MP Viard, F Martin, A Pugin, P Ricci, JP Blein
Plant Physiology 104 (4), 1245-1249, 1994
1901994
Pathways for advancing pesticide policies
N Möhring, K Ingold, P Kudsk, F Martin-Laurent, U Niggli, M Siegrist, ...
Nature food 1 (9), 535-540, 2020
1882020
Accelerated Biodegradation of Veterinary Antibiotics in Agricultural Soil following Long‐Term Exposure, and Isolation of a Sulfamethazine‐degrading Microbacterium sp.
E Topp, R Chapman, M Devers‐Lamrani, A Hartmann, R Marti, ...
Journal of environmental quality 42 (1), 173-178, 2013
1832013
Real-time reverse transcription PCR analysis of expression of atrazine catabolism genes in two bacterial strains isolated from soil
M Devers, G Soulas, F Martin-Laurent
Journal of microbiological methods 56 (1), 3-15, 2004
1782004
Betaproteobacteria dominance and diversity shifts in the bacterial community of a PAH-contaminated soil exposed to phenanthrene
F Martin, S Torelli, D Le Paslier, A Barbance, F Martin-Laurent, D Bru, ...
Environmental Pollution 162, 345-353, 2012
1732012
Widespread occurrence of pesticides in organically managed agricultural soils—the ghost of a conventional agricultural past?
J Riedo, FE Wettstein, A Rösch, C Herzog, S Banerjee, L Büchi, ...
Environmental science & technology 55 (5), 2919-2928, 2021
1602021
Prediction of the fate of organic compounds in the environment from their molecular properties: a review
L Mamy, D Patureau, E Barriuso, C Bedos, F Bessac, X Louchart, ...
Critical reviews in environmental science and technology 45 (12), 1277-1377, 2015
1462015
Effects of herbicide on non-target microorganisms: towards a new class of biomarkers?
C Thiour-Mauprivez, F Martin-Laurent, C Calvayrac, L Barthelmebs
Science of the Total Environment 684, 314-325, 2019
1442019
Molecular changes in Pisum sativum L. roots during arbuscular mycorrhiza buffering of cadmium stress
F Rivera-Becerril, D Van Tuinen, F Martin-Laurent, A Metwally, KJ Dietz, ...
Mycorrhiza 16, 51-60, 2005
1382005
Inter-laboratory evaluation of the ISO standard 11063 “Soil quality—Method to directly extract DNA from soil samples”
I Petric, L Philippot, C Abbate, A Bispo, T Chesnot, S Hallin, K Laval, ...
Journal of microbiological methods 84 (3), 454-460, 2011
1292011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20