Παρακολούθηση
Michael Schultz
Michael Schultz
Professor, Chair of Air Traffic Concepts, Universität der Bundeswehr München
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unibw.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Delay impacts onto turnaround performance
H Fricke, M Schultz
8th USA/Europe Air Traffic Management Research and Development Seminar, 2009
1502009
Managing passenger handling at airport terminals
M Schultz, H Fricke
9th Air Traffic Management Research and Development Seminar, 2011
962011
Future aircraft turnaround operations considering post-pandemic requirements
M Schultz, J Evler, E Asadi, H Preis, H Fricke, CL Wu
Journal of Air Transport Management 89, 101886, 2020
712020
Weather Impact on Airport Performance
M Schultz, S Lorenz, R Schmitz, L Delgado
Aerospace 5 (4), 109, 2018
682018
Field trial measurements to validate a stochastic aircraft boarding model
M Schultz
Aerospace 5 (1), 27, 2018
682018
Dynamic airspace sectorisation for flight-centric operations
I Gerdes, A Temme, M Schultz
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 95, 460-480, 2018
672018
Fast aircraft turnaround enabled by reliable passenger boarding
M Schultz
Aerospace 5 (1), 8, 2018
632018
A discrete microscopic model for pedestrian dynamics to manage emergency situations in airport terminals
M Schultz, S Lehmann, H Fricke
Pedestrian and evacuation dynamics 2005, 369-375, 2005
632005
Passenger dynamics at airport terminal environment
M Schultz, C Schulz, H Fricke
Pedestrian and Evacuation Dynamics 2008, 381-396, 2009
622009
Implementation and application of a stochastic aircraft boarding model
M Schultz
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 90, 334-349, 2018
602018
A metric for the real-time evaluation of the aircraft boarding progress
M Schultz
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 86, 467-487, 2018
592018
Machine learning approach to predict aircraft boarding
M Schultz, S Reitmann
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 98, 391-408, 2019
572019
Boarding on the critical path of the turnaround
M Schultz, T Kunze, H Fricke
10th USA/Europe Air Traffic Management Research and Development Seminar …, 2013
572013
Turnaround prediction with stochastic process times and airport specific delay pattern
B Oreschko, T Kunze, M Schultz, H Fricke, V Kumar, L Sherry
International Conference on Research in Airport Transportation (ICRAT), Berkeley, 2012
562012
Improving Aircraft Turn Around Reliability
M Schultz, H Fricke
Proceedings of International Conference on Research in Airport …, 2008
55*2008
Dynamic change of aircraft seat condition for fast boarding
M Schultz
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 85, 131-147, 2017
522017
Analytical approach to solve the problem of aircraft passenger boarding during the coronavirus pandemic
M Schultz, M Soolaki
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 124, 102931, 2021
462021
Group dynamic behavior and psychometric profiles as substantial driver for pedestrian dynamics
M Schultz, L Rößger, H Fricke, B Schlag
Pedestrian and Evacuation Dynamics 2012, 1097-1111, 2013
442013
A machine learning model to predict runway exit at Vienna airport
F Herrema, R Curran, S Hartjes, M Ellejmi, S Bancroft, M Schultz
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 131, 329-342, 2019
432019
Evaluation of aircraft boarding scenarios considering reduced transmissions risks
M Schultz, J Fuchte
Sustainability 12 (13), 5329, 2020
422020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20