Παρακολούθηση
Michael Först
Michael Först
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mpsd.mpg.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nonlinear lattice dynamics as a basis for enhanced superconductivity in YBa2Cu3O6. 5
R Mankowsky, A Subedi, M Först, SO Mariager, M Chollet, HT Lemke, ...
Nature 516 (7529), 71-73, 2014
5682014
Nonlinear phononics as an ultrafast route to lattice control
M Först, C Manzoni, S Kaiser, Y Tomioka, Y Tokura, R Merlin, A Cavalleri
Nature Physics 7 (11), 854-856, 2011
5072011
An effective magnetic field from optically driven phonons
TF Nova, A Cartella, A Cantaluppi, M Först, D Bossini, RV Mikhaylovskiy, ...
Nature Physics, 2016
3092016
Ultrafast reversal of the ferroelectric polarization
R Mankowsky, A von Hoegen, M Först, A Cavalleri
Physical Review Letters 118 (19), 197601, 2017
2542017
Ultrafast nonlinear all-optical processes in silicon-on-insulator waveguides
R Dekker, N Usechak, M Först, A Driessen
Journal of physics D: applied physics 40 (14), R249, 2007
2142007
THz biosensing devices: fundamentals and technology
M Nagel, M Först, H Kurz
Journal of Physics: Condensed Matter 18 (18), S601, 2006
1932006
Asynchronous optical sampling for high-speed characterization of integrated resonant terahertz sensors
C Janke, M Först, M Nagel, H Kurz, A Bartels
Optics letters 30 (11), 1405-1407, 2005
1822005
Ultrafast strain engineering in complex oxide heterostructures
AD Caviglia, R Scherwitzl, P Popovich, W Hu, H Bromberger, R Singla, ...
Physical review letters 108 (13), 136801, 2012
1782012
Driving magnetic order in a manganite by ultrafast lattice excitation
M Först, RI Tobey, S Wall, H Bromberger, V Khanna, AL Cavalieri, ...
Physical Review B 84 (24), 241104, 2011
1772011
Ultrafast energy-and momentum-resolved dynamics of magnetic correlations in the photo-doped Mott insulator Sr2IrO4
MPM Dean, Y Cao, X Liu, S Wall, D Zhu, R Mankowsky, V Thampy, ...
Nature materials 15 (6), 601-605, 2016
1692016
Ultrafast Kerr-induced all-optical wavelength conversion in silicon waveguides using 1.55 μm femtosecond pulses
R Dekker, A Driessen, T Wahlbrink, C Moormann, J Niehusmann, M Först
Optics express 14 (18), 8336-8346, 2006
1612006
Spatially resolved ultrafast magnetic dynamics initiated at a complex oxide heterointerface
M Först, AD Caviglia, R Scherwitzl, R Mankowsky, P Zubko, V Khanna, ...
Nature materials 14 (9), 883-888, 2015
1492015
Probing the interatomic potential of solids with strong-field nonlinear phononics
A von Hoegen, R Mankowsky, M Fechner, M Först, A Cavalleri
Nature 555 (7694), 79-82, 2018
1482018
Polarizing an antiferromagnet by optical engineering of the crystal field
AS Disa, M Fechner, TF Nova, B Liu, M Först, D Prabhakaran, ...
Nature Physics 16 (9), 937-941, 2020
1452020
25ps all-optical switching in oxygen implanted silicon-on-insulator microring resonator
M Waldow, T Plötzing, M Gottheil, M Först, J Bolten, T Wahlbrink, H Kurz
Optics Express 16 (11), 7693-7702, 2008
1402008
Generation of narrowband, high-intensity, carrier-envelope phase-stable pulses tunable between 4 and 18 THz
B Liu, H Bromberger, A Cartella, T Gebert, M Först, A Cavalleri
Optics Letters 42 (1), 129-131, 2017
1362017
Non-equilibrium control of complex solids by nonlinear phononics
R Mankowsky, M Först, A Cavalleri
Reports on Progress in Physics 79 (6), 064503, 2016
1312016
Three-dimensional simulation model of switching dynamics in phase change random access memory cells
DH Kim, F Merget, M Först, H Kurz
Journal of applied physics 101 (6), 064512, 2007
1232007
Photoinduced melting of antiferromagnetic order in La 0.5 Sr 1.5 MnO 4 measured using ultrafast resonant soft X-ray diffraction
H Ehrke, RI Tobey, S Wall, SA Cavill, M Först, V Khanna, T Garl, ...
Physical review letters 106 (21), 217401, 2011
1212011
Probing dynamics in quantum materials with femtosecond X-rays
M Buzzi, M Först, R Mankowsky, A Cavalleri
Nature Reviews Materials 3 (9), 299-311, 2018
1112018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20