Παρακολούθηση
Zhenxing Qian (钱振兴)
Zhenxing Qian (钱振兴)
Professor, Fudan University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fudan.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reversible Data Hiding in Encrypted Image with Distributed Source Encoding
Z Qian, X Zhang
IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, 2016
3232016
Reversible data hiding in encrypted JPEG bitstream
Z Qian, X Zhang, S Wang
IEEE Transactions on Multimedia, 2014
2752014
Reference sharing mechanism for watermark self-embedding
X Zhang, S Wang, Z Qian, G Feng
IEEE Transactions on Image Processing 20 (2), 485-495, 2010
1982010
Efficient reversible data hiding in encrypted images
X Zhang, Z Qian, G Feng, Y Ren
Journal of Visual Communication and Image Representation 25 (2), 322-328, 2014
1782014
Watermarking with flexible self-recovery quality based on compressive sensing and compositive reconstruction
X Zhang, Z Qian, Y Ren, G Feng
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 6 (4), 1223-1232, 2011
1782011
Separable reversible data hiding in encrypted JPEG bitstreams
Z Qian, H Zhou, X Zhang, W Zhang
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 15 (6), 1055-1067, 2016
1272016
Scalable coding of encrypted images
X Zhang, G Feng, Y Ren, Z Qian
IEEE transactions on image processing 21 (6), 3108-3114, 2012
1232012
Lossless data hiding in JPEG bitstream
Z Qian, X Zhang
Journal of Systems and Software 85 (2), 309-313, 2012
1182012
New framework of reversible data hiding in encrypted JPEG bitstreams
Z Qian, H Xu, X Luo, X Zhang
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 29 (2), 351-362, 2018
1152018
Image self-embedding with high-quality restoration capability
Z Qian, G Feng, X Zhang, S Wang
Digital Signal Processing 21 (2), 278-286, 2011
1142011
Reversible Data Hiding in Encrypted Images Based on Progressive Recovery
Z Qian, X Zhang, G Feng
IEEE Signal Processing Letters, 2016
912016
A high capacity multi-level approach for reversible data hiding in encrypted images
H Ge, Y Chen, Z Qian, J Wang
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 29 (8), 2285-2295, 2018
842018
Reversible data hiding in encrypted images with two-MSB prediction
Y Puyang, Z Yin, Z Qian
2018 IEEE International Workshop on Information Forensics and Security (WIFS …, 2018
782018
Reversible fragile watermarking for locating tampered blocks in JPEG images
X Zhang, S Wang, Z Qian, G Feng
Signal processing 90 (12), 3026-3036, 2010
752010
Compressing encrypted image using compressive sensing
X Zhang, Y Ren, G Feng, Z Qian
2011 seventh international conference on intelligent information hiding and …, 2011
732011
Compressing encrypted images with auxiliary information
X Zhang, Y Ren, L Shen, Z Qian, G Feng
IEEE transactions on multimedia 16 (5), 1327-1336, 2014
712014
Adaptive reversible data hiding by extending the generalized integer transformation
Y Qiu, Z Qian, L Yu
IEEE Signal Processing Letters 23 (1), 130-134, 2015
682015
Self-embedding watermark with flexible restoration quality
X Zhang, S Wang, Z Qian, G Feng
Multimedia Tools and Applications 54, 385-395, 2011
632011
Robust steganography using texture synthesis
Z Qian, H Zhou, W Zhang, X Zhang
Advances in Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing …, 2017
582017
On improving distortion functions for JPEG steganography
Z Wang, Z Qian, X Zhang, M Yang, D Ye
IEEE Access 6, 74917-74930, 2018
552018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20