Παρακολούθηση
Victor Y. Pan
Victor Y. Pan
Distinguished Professor of Math and Computer Science, Lehman College,CUNY
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lehman.cuny.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Polynomial and matrix computations: fundamental algorithms
D Bini, VY Pan
Springer Science & Business Media, 2012
7872012
Structured matrices and polynomials: unified superfast algorithms
VY Pan
Springer Science & Business Media, 2012
5462012
Solving a polynomial equation: some history and recent progress
VY Pan
SIAM review 39 (2), 187-220, 1997
4711997
Numerical Methods for Roots of Polynomials-Part II
JM McNamee, V Pan
Newnes, 2013
3342013
The complexity of the matrix eigenproblem
VY Pan, ZQ Chen
Proceedings of the thirty-first annual ACM symposium on Theory of computing …, 1999
3291999
Fast rectangular matrix multiplication and applications
X Huang, VY Pan
Journal of complexity 14 (2), 257-299, 1998
2881998
Univariate polynomials: nearly optimal algorithms for factorization and rootfinding
VY Pan
Proceedings of the 2001 international symposium on Symbolic and algebraic …, 2001
2872001
Efficient parallel solution of linear systems
V Pan, J Reif
Proceedings of the seventeenth annual ACM symposium on Theory of computing …, 1985
2491985
How to multiply matrices faster
V Pan
Springer-Verlag, 1984
2381984
An improved Newton iteration for the generalized inverse of a matrix, with applications
V Pan, R Schreiber
SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing 12 (5), 1109-1130, 1991
2251991
Strassen's algorithm is not optimal trilinear technique of aggregating, uniting and canceling for constructing fast algorithms for matrix operations
VY Pan
19th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (sfcs 1978), 166-176, 1978
2121978
How can we speed up matrix multiplication?
V Pan
SIAM review 26 (3), 393-415, 1984
1921984
On computations with dense structured matrices
V Pan
Mathematics of Computation 55 (191), 179-190, 1990
1851990
Methods of computing values of polynomials
VY Pan
Russian Mathematical Surveys 21 (1), 105, 1966
1751966
Multivariate polynomials, duality, and structured matrices
B Mourrain, VY Pan
Journal of complexity 16 (1), 110-180, 2000
1742000
Optimal and nearly optimal algorithms for approximating polynomial zeros
VY Pan
Computers & Mathematics with Applications 31 (12), 97-138, 1996
1721996
How bad are Vandermonde matrices?
VY Pan
SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications 37 (2), 676-694, 2016
1522016
Fast and stable QR eigenvalue algorithms for generalized companion matrices and secular equations
DA Bini, L Gemignani, VY Pan
Numerische Mathematik 100, 373-408, 2005
1462005
Complexity of parallel matrix computations
V Pan
Theoretical Computer Science 54 (1), 65-85, 1987
1371987
Complexity of computations with matrices and polynomials
V Pan
SIAM review 34 (2), 225-262, 1992
1351992
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
¶ρθρα 1–20