Παρακολούθηση
Iraklis Spiliotis
Iraklis Spiliotis
Electrical and Computer Engineering Department, Democritus University of Thrace
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ee.duth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Real-time computation of two-dimensional moments on binary images using image block representation
IM Spiliotis, BG Mertzios
IEEE Transactions on Image Processing 7 (11), 1609-1615, 1998
1281998
Fast algorithms for basic processing and analysis operations on block-represented binary images
IM Spiliotis, BG Mertzios
Pattern Recognition Letters 17 (14), 1437-1450, 1996
241996
Parallel implementation of the image block representation using OpenMP
IM Spiliotis, MP Bekakos, YS Boutalis
Journal of Parallel and Distributed Computing 137, 134-147, 2020
192020
Parameterized real-time moment computation on gray images using block techniques
IM Spiliotis, YS Boutalis
Journal of Real-Time Image Processing 6, 81-91, 2011
172011
Character recognition by signature approximation
N Papamarkos, I Spiliotis, A Zoumadakis
International journal of pattern recognition and artificial intelligence 8 …, 1994
141994
Fast computation of Hahn moments on gray images using block representation
IM Spiliotis, ND Karampasis, YS Boutalis
Journal of Electronic Imaging 29 (1), 013020-013020, 2020
132020
Real-time computation of statistical moments on binary images using block representation
IM Spiliotis, BG Mertzios
Proceedings of the 4th International Workshop on Time-Varying Image …, 1993
111993
A skeleton-based hierarchical system for learning and recognition
IM Spiliotis, DA Mitzias, BG Mertzios
MATHEMATICAL RESEARCH 79, 873-873, 1994
91994
A Fast Skeleton Algorithm on Block Represented Binary Images
IM Spiliotis, BG Mertzios
13th International Conference on Digital Signal Processing (DSP97), 675-678, 1997
71997
Fast and real-time moment computation methods of gray images using image block representation
IM Spiliotis, Y Boutalis
Proceedings of 5th IASTED International Conference on Signal Processing …, 2008
62008
Prior knowledge for improved image estimation from raw MRI data
IM Spiliotis, D van Ormondt, BG Mertzios
Procs 2nd Int Workshop Image Signal Process, 8-10, 1995
61995
A fast parallel skeletonization algorithm on block represented binary images
IM Spiliotis, BG Mertzios
Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences 5 (1), 161-173, 1997
51997
Edge extraction and enhancement with coordinate logic filters using block represented images
BG Mertzios, IM Spiliotis, RC Papademetriou, K Tsirikolias
Proceedings of the 12 th European Conference on Circuit Theory and Design …, 1995
31995
Parallel computation of discrete orthogonal moment on block represented images using OpenMP
IM Spiliotis, C Sitaridis, MP Bekakos
International Journal of Parallel Programming 49 (3), 440-462, 2021
22021
Real-time Computation of Krawtchouk Moments on Gray Images Using Block Representation
ND Karampasis, IM Spiliotis, YS Boutalis
SN Computer Science 2 (2), 124, 2021
22021
Real-time computation of 2-d moments on block represented binary images on the scan line array processor
IM Spiliotis, BG Mertzios
1996 8th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 1996), 1-4, 1996
21996
Logic operations on 3-dimensional volumes using block representation
IM Spiliotis, BG Mertzios
Proceedings of the International Workshop on Stereoscopic and Three …, 1995
21995
Fast object extraction and euler number on block represented images
IM Spiliotis, AS Peppas, ND Karampasis, YS Boutalis
Journal of Data Analysis and Information Processing 10 (2), 91-109, 2022
12022
Image Block representation and Its Applications in Manufacturing and Automation
ΙΜSBG Mertzios
2ο Συνέδριο Τεχνολογίας και Αυτοματισμού, 2-3 October 1999, Thessaloniki, 1999
1999
Fast Computation of the Radon Transform on Block Represented Binary Images
ΙΜSBG Mertzios
Proceedings of 5th International Workshop on Systems, Signals and Image …, 1998
1998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20