Παρακολούθηση
Soyeon Park
Soyeon Park
Ph.D. candidate, Georgia Tech
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gatech.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
libmpk: Software abstraction for intel memory protection keys (intel {MPK})
S Park, S Lee, W Xu, H Moon, T Kim
2019 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC 19), 241-254, 2019
1462019
Fuzzing javascript engines with aspect-preserving mutation
S Park, W Xu, I Yun, D Jang, T Kim
2020 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 1629-1642, 2020
772020
Freedom: Engineering a state-of-the-art dom fuzzer
W Xu, S Park, T Kim
Proceedings of the 2020 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2020
272020
Semantic-aware binary code representation with bert
H Koo, S Park, D Choi, T Kim
arXiv preprint arXiv:2106.05478, 2021
132021
VeriCount: Verifiable Resource Accounting Using Hardware and Software Isolation
S Tople, S Park, MS Kang, P Saxena
Applied Cryptography and Network Security: 16th International Conference …, 2018
102018
Heterogeneous distributed shared memory for lightweight internet of things devices
B Kim, S Heo, G Lee, S Park, H Kim, J Kim
IEEE Micro 36 (6), 16-24, 2016
82016
A look back on a function identification problem
H Koo, S Park, T Kim
Annual Computer Security Applications Conference, 158-168, 2021
72021
Revisiting function identification with machine learning
H Koo, S Park, T Kim
Machine Learning for Program Aanalysis (MLPA) Workshop, 2021
32021
Memory protection keys: Facts, key extension perspectives, and discussions
S Park, S Lee, T Kim
IEEE Security & Privacy, 2023
12023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9