Παρακολούθηση
Prabir Pal
Prabir Pal
Principal Scientist, CSIR-CGCRI, Kolkata, 700032
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cgcri.res.in - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A simple method to produce almost perfect graphene on highly oriented pyrolytic graphite
MJ Webb, P Palmgren, P Pal, O Karis, H Grennberg
Carbon 49 (10), 3242-3249, 2011
1202011
Ultrasensitive self-powered large area planar GaN UV-photodetector using reduced graphene oxide electrodes
N Prakash, M Singh, G Kumar, A Barvat, K Anand, P Pal, SP Singh, ...
Applied Physics Letters 109 (24), 2016
972016
Kinetics and mechanism of arsenic removal using sulfide-modified nanoscale zerovalent iron
P Singh, P Pal, P Mondal, G Saravanan, P Nagababu, S Majumdar, ...
Chemical Engineering Journal 412, 128667, 2021
712021
Mn incorporated MoS2 nanoflowers: A high performance electrode material for symmetric supercapacitor
SS Singha, S Rudra, S Mondal, M Pradhan, AK Nayak, B Satpati, P Pal, ...
Electrochimica Acta 338, 135815, 2020
682020
Effect of graphitization temperature on structure and electrical conductivity of poly-acrylonitrile based carbon fibers
A Gupta, SR Dhakate, P Pal, A Dey, PK Iyer, DK Singh
Diamond and Related Materials 78, 31-38, 2017
552017
Emerging photoluminescence from bilayer large-area 2D MoS2 films grown by pulsed laser deposition on different substrates
A Barvat, N Prakash, B Satpati, SS Singha, G Kumar, DK Singh, A Dogra, ...
Journal of Applied Physics 122 (1), 2017
462017
Binary Multifunctional Ultrabroadband Self‐Powered g‐C3N4/Si Heterojunction High‐Performance Photodetector
N Prakash, G Kumar, M Singh, A Barvat, P Pal, SP Singh, HK Singh, ...
Advanced Optical Materials 6 (14), 1800191, 2018
402018
On the origin of iron-oxide nanoparticle formation using phospholipid membrane template
R Sarkar, P Pal, M Mahato, T Kamilya, A Chaudhuri, GB Talapatra
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 79 (2), 384-389, 2010
382010
Structural, magnetic and dielectric properties of Gd3+ substituted NiFe2O4 nanoparticles
S Joshi, M Kumar, H Pandey, M Singh, P Pal
Journal of Alloys and Compounds 768, 287-297, 2018
372018
Substitution driven structural and magnetic properties and evidence of spin phonon coupling in Sr-doped BiFeO 3 nanoparticles
S Chauhan, M Kumar, P Pal
RSC advances 6 (72), 68028-68040, 2016
372016
Wide spectral photoresponse of template assisted out of plane grown ZnO/NiO composite nanowire photodetector
MR Maurya, V Toutam, S Bathula, P Pal, BK Gupta
Nanotechnology 31 (2), 025705, 2019
332019
Effect of growth temperature on defects in epitaxial GaN film grown by plasma assisted molecular beam epitaxy
SS Kushvaha, P Pal, AK Shukla, AG Joshi, G Gupta, M Kumar, S Singh, ...
AIP Advances 4 (2), 2014
302014
Preparation of nanocrystalline Pd/SnO2 thin films deposited on alumina substrate by reactive magnetron sputtering for efficient CO gas sensing
AK Gangwar, R Godiwal, S Srivastava, P Pal, G Gupta, P Singh
Materials Research Bulletin 148, 111692, 2022
272022
Magnetron configurations dependent surface properties of SnO2 thin films deposited by sputtering process
AK Gangwar, R Godiwal, J Jaiswal, V Baloria, P Pal, G Gupta, P Singh
Vacuum 177, 109353, 2020
272020
Half metallicity in Pr0. 75Sr0. 25MnO3: A first principle study
M Chakraborty, P Pal, BR Sekhar
Solid state communications 145 (4), 197-200, 2008
272008
Comparative study on surface states and CO gas sensing characteristics of CuO thin films synthesised by vacuum evaporation and sputtering processes
D Mahana, AK Mauraya, P Pal, P Singh, SK Muthusamy
Materials Research Bulletin 145, 111567, 2022
262022
Influence of chemical aging on physico-chemical properties of mineral dust particles: A case study of 2016 dust storms over Delhi
V Goel, SK Mishra, P Pal, A Ahlawat, N Vijayan, S Jain, C Sharma
Environmental Pollution 267, 115338, 2020
252020
Effect of bulk and surface modification of SnO2 thin films with PdO catalyst on CO gas sensing characteristics prepared by vacuum evaporation process
AK Mauraya, D Mahana, P Pal, S Muthiah, P Singh, SK Muthusamy
Journal of Alloys and Compounds 843, 155979, 2020
242020
Electronic structure of near the Fermi level studied by ultraviolet photoelectron and x-ray absorption spectroscopy
MK Dalai, P Pal, BR Sekhar, NL Saini, RK Singhal, KB Garg, B Doyle, ...
Physical Review B 74 (16), 165119, 2006
242006
Extrinsic spin-orbit coupling induced enhanced spin pumping in few-layer MoS2/Py
R Bansal, A Kumar, N Chowdhury, N Sisodia, A Barvat, A Dogra, P Pal, ...
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 476, 337-341, 2019
232019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20