Παρακολούθηση
Prabir Pal
Prabir Pal
Principal Scientist, CSIR-CGCRI, Kolkata, 700032
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cgcri.res.in - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A simple method to produce almost perfect graphene on highly oriented pyrolytic graphite
MJ Webb, P Palmgren, P Pal, O Karis, H Grennberg
Carbon 49 (10), 3242-3249, 2011
1112011
Ultrasensitive self-powered large area planar GaN UV-photodetector using reduced graphene oxide electrodes
N Prakash, M Singh, G Kumar, A Barvat, K Anand, P Pal, SP Singh, ...
Applied Physics Letters 109 (24), 242102, 2016
842016
Mn incorporated MoS2 nanoflowers: A high performance electrode material for symmetric supercapacitor
SS Singha, S Rudra, S Mondal, M Pradhan, AK Nayak, B Satpati, P Pal, ...
Electrochimica Acta 338, 135815, 2020
482020
Kinetics and mechanism of arsenic removal using sulfide-modified nanoscale zerovalent iron
P Singh, P Pal, P Mondal, G Saravanan, P Nagababu, S Majumdar, ...
Chemical Engineering Journal 412, 128667, 2021
422021
Effect of graphitization temperature on structure and electrical conductivity of poly-acrylonitrile based carbon fibers
A Gupta, SR Dhakate, P Pal, A Dey, PK Iyer, DK Singh
Diamond and Related Materials 78, 31-38, 2017
372017
Emerging photoluminescence from bilayer large-area 2D MoS2 films grown by pulsed laser deposition on different substrates
A Barvat, N Prakash, B Satpati, SS Singha, G Kumar, DK Singh, A Dogra, ...
Journal of Applied Physics 122 (1), 015304, 2017
372017
Binary Multifunctional Ultrabroadband Self‐Powered g‐C3N4/Si Heterojunction High‐Performance Photodetector
N Prakash, G Kumar, M Singh, A Barvat, P Pal, SP Singh, HK Singh, ...
Advanced Optical Materials 6 (14), 1800191, 2018
362018
On the origin of iron-oxide nanoparticle formation using phospholipid membrane template
R Sarkar, P Pal, M Mahato, T Kamilya, A Chaudhuri, GB Talapatra
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 79 (2), 384-389, 2010
352010
Substitution driven structural and magnetic properties and evidence of spin phonon coupling in Sr-doped BiFeO 3 nanoparticles
S Chauhan, M Kumar, P Pal
RSC advances 6 (72), 68028-68040, 2016
292016
Wide spectral photoresponse of template assisted out of plane grown ZnO/NiO composite nanowire photodetector
MR Maurya, V Toutam, S Bathula, P Pal, BK Gupta
Nanotechnology 31 (2), 025705, 2019
282019
Structural, magnetic and dielectric properties of Gd3+ substituted NiFe2O4 nanoparticles
S Joshi, M Kumar, H Pandey, M Singh, P Pal
Journal of Alloys and Compounds 768, 287-297, 2018
282018
Effect of growth temperature on defects in epitaxial GaN film grown by plasma assisted molecular beam epitaxy
SS Kushvaha, P Pal, AK Shukla, AG Joshi, G Gupta, M Kumar, S Singh, ...
AIP Advances 4 (2), 027114, 2014
272014
Chemical potential shift and gap-state formation in SrTiO3− δ revealed by photoemission spectroscopy
P Pal, P Kumar, A Dogra, AG Joshi
Journal of Applied Physics 116 (5), 2014
242014
Photoconductivity and photo-detection response of multiferroic bismuth iron oxide
A Anshul, H Borkar, P Singh, P Pal, SS Kushvaha, A Kumar
Applied Physics Letters 104 (13), 132910, 2014
222014
Half metallicity in Pr0. 75Sr0. 25MnO3: A first principle study
M Chakraborty, P Pal, BR Sekhar
Solid state communications 145 (4), 197-200, 2008
222008
Electronic structure of near the Fermi level studied by ultraviolet photoelectron and x-ray absorption spectroscopy
MK Dalai, P Pal, BR Sekhar, NL Saini, RK Singhal, KB Garg, B Doyle, ...
Physical Review B 74 (16), 165119, 2006
222006
Effect of bulk and surface modification of SnO2 thin films with PdO catalyst on CO gas sensing characteristics prepared by vacuum evaporation process
AK Mauraya, D Mahana, P Pal, S Muthiah, P Singh, SK Muthusamy
Journal of Alloys and Compounds 843, 155979, 2020
192020
Electronic structure of the PLD grown mixed phase MoS2/GaN interface and its thermal annealing effect
A Barvat, N Prakash, G Kumar, DK Singh, A Dogra, SP Khanna, P Pal
Current Applied Physics 18 (2), 170-177, 2018
192018
Metal-to-insulator transition in LaAl 1− x Cr x O 3/SrTiO 3 oxide heterostructures guided by electronic reconstruction
P Kumar, P Pal, AK Shukla, JJ Pulikkotil, A Dogra
Physical Review B 91 (11), 115127, 2015
192015
Structural and electronic properties of epitaxial GaN layer grown on sapphire (0001) using laser molecular beam epitaxy
SS Kushvaha, MS Kumar, M Maheshwari, AK Shukla, P Pal, KK Maurya
Materials Research Express 1 (3), 035903, 2014
192014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20