Παρακολούθηση
Jorge Carrillo-de-Albornoz
Jorge Carrillo-de-Albornoz
Researcher in Computer Science, UNED
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lsi.uned.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Overview of replab 2013: Evaluating online reputation monitoring systems
E Amigó, J Carrillo de Albornoz, I Chugur, A Corujo, J Gonzalo, T Martín, ...
International conference of the cross-language evaluation forum for european …, 2013
200*2013
SentiSense: An easily scalable concept-based affective lexicon for sentiment analysis
J Carrillo-de-Albornoz, L Plaza, P Gervás
In proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and …, 2012
142*2012
A joint model of feature mining and sentiment analysis for product review rating
J Carrillo-de-Albornoz, L Plaza, P Gervás, A Díaz
Advances in Information Retrieval, 55-66, 2011
110*2011
Overview of replab 2014: author profiling and reputation dimensions for online reputation management
E Amigó, J Carrillo-de-Albornoz, I Chugur, A Corujo, J Gonzalo, E Meij, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2014
942014
Overview of exist 2021: sexism identification in social networks
F Rodríguez-Sánchez, J Carrillo-de-Albornoz, L Plaza, J Gonzalo, ...
Procesamiento del Lenguaje Natural 67, 195-207, 2021
672021
A hybrid approach to emotional sentence polarity and intensity classification
J Carrillo-de-Albornoz, L Plaza, P Gervás
Proceedings of the Fourteenth Conference on Computational Natural Language …, 2010
552010
Automatic Classification of Sexism in Social Networks: An Empirical Study on Twitter Data
F Rodríguez-Sánchez, J Carrillo-de-Albornoz, L Plaza
IEEE Access 8, 219563-219576, 2020
542020
An axiomatic analysis of diversity evaluation metrics: Introducing the rank-biased utility metric
E Amigó, D Spina, J Carrillo-de-Albornoz
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in …, 2018
492018
An emotion‐based model of negation, intensifiers, and modality for polarity and intensity classification
J Carrillo‐de‐Albornoz, L Plaza
Journal of the American Society for Information Science and Technology 64 (8 …, 2013
432013
Feature engineering for sentiment analysis in e-health forums
J Carrillo-de-Albornoz, J Rodríguez Vidal, L Plaza
PloS one 13 (11), e0207996, 2018
412018
UNED Online Reputation Monitoring Team at RepLab 2013
Damiano Spina, Jorge Carrillo-de-Albornoz, Tamara Martín, Enrique Amigó ...
CLEF 2013 Evaluation Labs and Workshop Online Working Notes, 2013
35*2013
Feature engineering for MEDLINE citation categorization with MeSH
AJ Jimeno Yepes, L Plaza, J Carrillo-de-Albornoz, JG Mork, AR Aronson
BMC bioinformatics 16 (1), 1-12, 2015
302015
Evaluating the use of different positional strategies for sentence selection in biomedical literature summarization
L Plaza, J Carrillo-de-Albornoz
BMC bioinformatics 14 (1), 71, 2013
262013
A proposal for new evaluation metrics and result visualization technique for sentiment analysis tasks
FJ Valverde-Albacete, J Carrillo-de-Albornoz, C Peláez-Moreno
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2013
252013
Using an Emotion-based Model and Sentiment Analysis Techniques to Classify Polarity for Reputation
J Carrillo-de-Albornoz, I Chugur, E Amigó
24*2012
An Effectiveness Metric for Ordinal Classification: Formal Properties and Experimental Results
E Amigó, J Gonzalo, S Mizzaro, J Carrillo-de-Albornoz
arXiv preprint arXiv:2006.01245, 2020
222020
UCM-I: A Rule-based Syntactic Approach for Resolving the Scope of Negation
J Carrillo-de-Albornoz, L Plaza, A Dıaz, M Ballesteros
In proceedings of the *SEM 2012 Shared Task: Resolving the Scope and Focus …, 2012
22*2012
Overview of EXIST 2022: sEXism Identification in Social neTworks
F Rodríguez-Sánchez, J Carrillo-de-Albornoz, L Plaza, ...
Procesamiento del Lenguaje Natural 69, 229-240, 2022
182022
Evall: Open access evaluation for information access systems
E Amigó, J Carrillo-de-Albornoz, M Almagro-Cádiz, J Gonzalo, ...
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2017
162017
Orma: A semi-automatic tool for online reputation monitoring in twitter
J Carrillo-de-Albornoz, E Amigó, D Spina, J Gonzalo
European Conference on Information Retrieval, 742-745, 2014
142014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20