Παρακολούθηση
Gaute Wangen
Gaute Wangen
Associate Professor, NTNU Gjøvik
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ntnu.no - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A framework for estimating information security risk assessment method completeness: Core Unified Risk Framework, CURF
G Wangen, C Hallstensen, E Snekkenes
International Journal of Information Security 17, 681-699, 2018
1382018
A systematic review of cybersecurity risks in higher education
JB Ulven, G Wangen
Future Internet 13 (2), 39, 2021
892021
Information security risk assessment: a method comparison
G Wangen
Computer 50 (4), 52-61, 2017
612017
The role of malware in reported cyber espionage: a review of the impact and mechanism
G Wangen
Information 6 (2), 183-211, 2015
612015
Security awareness of the digital natives
V Gkioulos, G Wangen, SK Katsikas, G Kavallieratos, P Kotzanikolaou
Information 8 (2), 42, 2017
492017
A Taxonomy of Challenges in Information Security Risk Management
G Wangen, E Snekkenes
Norwegian Information Security Conference / Norsk …, 2013
202013
Risk perceptions on social media use in Norway
P Nyblom, G Wangen, V Gkioulos
Future Internet 12 (12), 211, 2020
172020
An Empirical Study of Root-Cause Analysis in Information Security Management
Gaute Wangen, Niclas Hellesen, Henrik Torres, Erlend Brækken
SECURWARE 2017 2017, 26-33, 2017
172017
A comparison between business process management and information security management
G Wangen, EA Snekkenes
2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 901-910, 2014
172014
Cyber security risk assessment of a ddos attack
G Wangen, A Shalaginov, C Hallstensen
Information Security: 19th International Conference, ISC 2016, Honolulu, HI …, 2016
142016
The Root Causes of Compromised Accounts at the University.
P Nyblom, G Wangen, M Kianpour, G Østby
ICISSP, 540-551, 2020
132020
Quantifying and analyzing information security risk from incident data
G Wangen
Graphical Models for Security: 6th International Workshop, GraMSec 2019 …, 2019
132019
User modelling validation over the security awareness of digital natives
V Gkioulos, G Wangen, SK Katsikas
Future Internet 9 (3), 32, 2017
132017
Conflicting incentives risk analysis: A case study of the normative peer review process
G Wangen
Administrative Sciences 5 (3), 125-147, 2015
122015
An initial insight into information security risk assessment practices
G Wangen
2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems …, 2016
112016
Unrecorded security incidents at NTNU 2018 (Mørketallsundersøkelsen ved NTNU 2018)
G Wangen, EØ Brodin, BH Skari, C Berglind
NTNU Open Gjøvik 17, 2019
72019
Empirical Case Studies of the Root Cause Analysis Method in Information Security
N Hellesen, HMN Torres, G Wangen
International Journal on Advances in Security 11 (1 & 2), 60-79, 2018
72018
A Systematic Review of Cybersecurity Risks in Higher Education. Future Internet, 13 (2), 39
JB Ulven, G Wangen
62021
Cybersecurity Awareness and Culture in Rural Norway
H Gunleifsen, V Gkioulos, G Wangen, A Shalaginov, M Kianpour, ...
Thirteenth International Symposium on Human Aspects of Information Security …, 2019
52019
Cyber Security Risk Assessment Practices: Core Unified Risk Framework
GB Wangen
NTNU, 2017
42017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20