Παρακολούθηση
Gaute Wangen
Gaute Wangen
Associate Professor, NTNU Gjøvik
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ntnu.no - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A framework for estimating information security risk assessment method completeness
G Wangen, C Hallstensen, E Snekkenes
International Journal of Information Security 17 (6), 681-699, 2018
862018
The role of malware in reported cyber espionage: a review of the impact and mechanism
G Wangen
Information 6 (2), 183-211, 2015
502015
Information security risk assessment: a method comparison
G Wangen
Computer 50 (4), 52-61, 2017
482017
Security awareness of the digital natives
V Gkioulos, G Wangen, SK Katsikas, G Kavallieratos, P Kotzanikolaou
Information 8 (2), 42, 2017
372017
A systematic review of cybersecurity risks in higher education
JB Ulven, G Wangen
Future Internet 13 (2), 39, 2021
312021
A Taxonomy of Challenges in Information Security Risk Management
G Wangen, E Snekkenes
Norwegian Information Security Conference / Norsk …, 2013
172013
A comparison between business process management and information security management
G Wangen, EA Snekkenes
2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 901-910, 2014
142014
Cyber security risk assessment of a ddos attack
G Wangen, A Shalaginov, C Hallstensen
International Conference on Information Security, 183-202, 2016
132016
Conflicting incentives risk analysis: A case study of the normative peer review process
G Wangen
Administrative Sciences 5 (3), 125-147, 2015
122015
User modelling validation over the security awareness of digital natives
V Gkioulos, G Wangen, SK Katsikas
Future Internet 9 (3), 32, 2017
112017
An initial insight into information security risk assessment practices
G Wangen
2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems …, 2016
112016
The Root Causes of Compromised Accounts at the University.
P Nyblom, G Wangen, M Kianpour, G Østby
ICISSP, 540-551, 2020
92020
An Empirical Study of Root-Cause Analysis in Information Security Management
Gaute Wangen, Niclas Hellesen, Henrik Torres, Erlend Brækken
SECURWARE 2017 2017, 26-33, 2017
9*2017
Risk perceptions on social media use in Norway
P Nyblom, G Wangen, V Gkioulos
Future Internet 12 (12), 211, 2020
72020
Unrecorded security incidents at NTNU 2018 (Mørketallsundersøkelsen ved NTNU 2018)
G Wangen, EØ Brodin, BH Skari, C Berglind
NTNU Open Gjøvik 17, 2019
72019
Empirical Case Studies of the Root Cause Analysis Method in Information Security
N Hellesen, HMN Torres, G Wangen
International Journal on Advances in Security 11 (1 & 2), 60-79, 2018
72018
Quantifying and analyzing information security risk from incident data
G Wangen
International Workshop on Graphical Models for Security, 129-154, 2019
62019
Cybersecurity Awareness and Culture in Rural Norway
H Gunleifsen, V Gkioulos, G Wangen, A Shalaginov, M Kianpour, ...
Thirteenth International Symposium on Human Aspects of Information Security …, 2019
52019
Quantitative risk, statistical methods and the four quadrants for information security
G Wangen, A Shalaginov
International Conference on Risks and Security of Internet and Systems, 127-143, 2015
42015
Hendelseshåndtering i små og mellomstore bedrifter
LA Sand, GB Wangen, AS Frogner
32010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20