Παρακολούθηση
Cyrill Stachniss
Cyrill Stachniss
Professor for Photogrammetry & Robotics, University of Bonn
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα igg.uni-bonn.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Improved techniques for grid mapping with rao-blackwellized particle filters
G Grisetti, C Stachniss, W Burgard
IEEE transactions on Robotics 23 (1), 34-46, 2007
26602007
OctoMap: An efficient probabilistic 3D mapping framework based on octrees
A Hornung, KM Wurm, M Bennewitz, C Stachniss, W Burgard
Autonomous robots 34 (3), 189-206, 2013
25572013
Coordinated multi-robot exploration
W Burgard, M Moors, C Stachniss, FE Schneider
IEEE Transactions on robotics 21 (3), 376-386, 2005
13982005
A tutorial on graph-based SLAM
G Grisetti, R Kümmerle, C Stachniss, W Burgard
IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine 2 (4), 31-43, 2010
13062010
Improving grid-based slam with rao-blackwellized particle filters by adaptive proposals and selective resampling
G Grisetti, C Stachniss, W Burgard
Proceedings of the 2005 IEEE International Conference on Robotics and …, 2005
10462005
Semantickitti: A dataset for semantic scene understanding of lidar sequences
J Behley, M Garbade, A Milioto, J Quenzel, S Behnke, C Stachniss, J Gall
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
7532019
OctoMap: A probabilistic, flexible, and compact 3D map representation for robotic systems
KM Wurm, A Hornung, M Bennewitz, C Stachniss, W Burgard
Proc. of the ICRA 2010 workshop on best practice in 3D perception and …, 2010
6092010
Information Gain-based Exploration Using Rao-Blackwellized Particle Filters.
C Stachniss, G Grisetti, W Burgard
Robotics: Science and systems 2, 65-72, 2005
5712005
Rangenet++: Fast and accurate lidar semantic segmentation
A Milioto, I Vizzo, J Behley, C Stachniss
2019 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems …, 2019
5002019
On measuring the accuracy of SLAM algorithms
R Kümmerle, B Steder, C Dornhege, M Ruhnke, G Grisetti, C Stachniss, ...
Autonomous Robots 27 (4), 387-407, 2009
3862009
UAV-based crop and weed classification for smart farming
P Lottes, R Khanna, J Pfeifer, R Siegwart, C Stachniss
2017 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA), 3024-3031, 2017
3422017
A tree parameterization for efficiently computing maximum likelihood maps using gradient descent.
G Grisetti, C Stachniss, S Grzonka, W Burgard
Robotics: Science and Systems 3, 9, 2007
3372007
Real-time semantic segmentation of crop and weed for precision agriculture robots leveraging background knowledge in CNNs
A Milioto, P Lottes, C Stachniss
2018 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA), 2229-2235, 2018
3292018
Supervised learning of places from range data using adaboost
OM Mozos, C Stachniss, W Burgard
Proceedings of the 2005 IEEE international conference on robotics and …, 2005
3032005
Coordinated multi-robot exploration using a segmentation of the environment
KM Wurm, C Stachniss, W Burgard
2008 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2008
2902008
Nonlinear constraint network optimization for efficient map learning
G Grisetti, C Stachniss, W Burgard
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 10 (3), 428-439, 2009
2862009
Robust Map Optimization Using Dynamic Covariance Scaling
P Agarwal, GD Tipaldi, L Spinello, C Stachniss, W Burgard
In Proc. of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2013
2822013
Hierarchical optimization on manifolds for online 2D and 3D mapping
G Grisetti, R Kümmerle, C Stachniss, U Frese, C Hertzberg
2010 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 273-278, 2010
2792010
Efficient Surfel-Based SLAM using 3D Laser Range Data in Urban Environments.
J Behley, C Stachniss
Robotics: Science and Systems 2018, 59, 2018
2592018
Object identification with tactile sensors using bag-of-features
A Schneider, J Sturm, C Stachniss, M Reisert, H Burkhardt, W Burgard
2009 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2009
2582009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20