Παρακολούθηση
Sergio Nesmachnow
Sergio Nesmachnow
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fing.edu.uy - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Parallel metaheuristics: recent advances and new trends
E Alba, G Luque, S Nesmachnow
International Transactions in Operational Research 20 (1), 1-48, 2013
3622013
A survey on parallel ant colony optimization
M Pedemonte, S Nesmachnow, H Cancela
Applied Soft Computing 11 (8), 5181-5197, 2011
2802011
An overview of metaheuristics: accurate and efficient methods for optimisation
S Nesmachnow
International Journal of Metaheuristics 3 (4), 320-347, 2014
2662014
Energy-aware scheduling on multicore heterogeneous grid computing systems
S Nesmachnow, B Dorronsoro, JE Pecero, P Bouvry
Journal of grid computing 11, 653-680, 2013
1142013
Cluster-UY: collaborative scientific high performance computing in Uruguay
S Nesmachnow, S Iturriaga
Supercomputing: 10th International Conference on Supercomputing in Mexico …, 2019
902019
A parallel micro evolutionary algorithm for heterogeneous computing and grid scheduling
S Nesmachnow, H Cancela, E Alba
Applied Soft Computing 12 (2), 626-639, 2012
902012
Fast energy-aware OLSR routing in VANETs by means of a parallel evolutionary algorithm
J Toutouh, S Nesmachnow, E Alba
Cluster computing 16, 435-450, 2013
782013
Granular physics in low-gravity environments using discrete element method
G Tancredi, A Maciel, L Heredia, P Richeri, S Nesmachnow
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 420 (4), 3368-3380, 2012
742012
Computación científica de alto desempeño en la Facultad de Ingeniería, Universidad de la República
S Nesmachnow
Revista de la Asociación de Ingenieros del Uruguay 61 (1), 12-15, 2010
712010
A hierarchical approach for energy-efficient scheduling of large workloads in multicore distributed systems
B Dorronsoro, S Nesmachnow, J Taheri, AY Zomaya, EG Talbi, P Bouvry
Sustainable Computing: Informatics and Systems 4 (4), 252-261, 2014
692014
Heterogeneous computing scheduling with evolutionary algorithms
S Nesmachnow, H Cancela, E Alba
Soft Computing 15, 685-701, 2010
672010
Towards a cloud computing paradigm for big data analysis in smart cities
R Massobrio, S Nesmachnow, A Tchernykh, A Avetisyan, G Radchenko
Programming and Computer Software 44, 181-189, 2018
642018
Online bi-objective scheduling for IaaS clouds ensuring quality of service
A Tchernykh, L Lozano, U Schwiegelshohn, P Bouvry, JE Pecero, ...
Journal of Grid Computing 14, 5-22, 2016
642016
Exact and heuristic approaches for multi-objective garbage accumulation points location in real scenarios
DG Rossit, J Toutouh, S Nesmachnow
Waste Management 105, 467-481, 2020
602020
Efficient heuristics for profit optimization of virtual cloud brokers
S Nesmachnow, S Iturriaga, B Dorronsoro
IEEE computational intelligence magazine 10 (1), 33-43, 2015
542015
Multiobjective evolutionary optimization of traffic flow and pollution in Montevideo, Uruguay
M Péres, G Ruiz, S Nesmachnow, AC Olivera
Applied Soft Computing 70, 472-485, 2018
432018
Traffic lights synchronization for Bus Rapid Transit using a parallel evolutionary algorithm
S Nesmachnow, R Massobrio, E Arreche, C Mumford, AC Olivera, ...
International Journal of Transportation Science and Technology 8 (1), 53-67, 2019
412019
Energy efficient scheduling in heterogeneous systems with a parallel multiobjective local search
S Iturriaga, S Nesmachnow, D Bernabe, P Bouvry
Computing and Informatics 32 (2), 273-294, 2013
382013
Urban mobility data analysis for public transportation systems: a case study in Montevideo, Uruguay
R Massobrio, S Nesmachnow
Applied Sciences 10 (16), 5400, 2020
372020
A distributed platform for big data analysis in smart cities: combining intelligent transportation systems and socioeconomic data for Montevideo, Uruguay
S Nesmachnow, S Baña, R Massobrio
EAI Endorsed Transactions on Smart Cities 2 (5), 2017
372017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20