Παρακολούθηση
Aurelie Neveol
Aurelie Neveol
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα limsi.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Bloom: A 176b-parameter open-access multilingual language model
T Le Scao, A Fan, C Akiki, E Pavlick, S Ilić, D Hesslow, R Castagné, ...
12892023
Findings of the 2016 conference on machine translation (wmt16)
O Bojar, R Chatterjee, C Federmann, Y Graham, B Haddow, M Huck, ...
First conference on machine translation, 131-198, 2016
7692016
Understanding PubMed® user search behavior through log analysis
R Islamaj Dogan, GC Murray, A Névéol, Z Lu
Database 2009, bap018, 2009
3522009
Clinical natural language processing in languages other than English: opportunities and challenges
A Névéol, H Dalianis, S Velupillai, G Savova, P Zweigenbaum
Journal of biomedical semantics 9, 1-13, 2018
2962018
Recommending MeSH terms for annotating biomedical articles
M Huang, A Névéol, Z Lu
Journal of the American Medical Informatics Association 18 (5), 660-667, 2011
1772011
The QUAERO French medical corpus: A ressource for medical entity recognition and normalization
A Névéol, C Grouin, J Leixa, S Rosset, P Zweigenbaum
Proc of BioTextMining Work, 24-30, 2014
1202014
Natural language processing of radiology reports for the detection of thromboembolic diseases and clinically relevant incidental findings
AD Pham, A Névéol, T Lavergne, D Yasunaga, O Clément, G Meyer, ...
BMC bioinformatics 15, 1-10, 2014
1182014
Neural architecture for temporal relation extraction: A Bi-LSTM approach for detecting narrative containers
J Tourille, O Ferret, A Neveol, X Tannier
Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2017
1162017
Semi-automatic semantic annotation of PubMed queries: a study on quality, efficiency, satisfaction
A Névéol, RI Doğan, Z Lu
Journal of biomedical informatics 44 (2), 310-318, 2011
1062011
CLEF 2017 eHealth evaluation lab overview
L Goeuriot, L Kelly, H Suominen, A Névéol, A Robert, E Kanoulas, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 8th …, 2017
952017
CLEF eHealth 2017 Multilingual Information Extraction task Overview: ICD10 Coding of Death Certificates in English and French.
A Névéol, A Robert, R Anderson, KB Cohen, C Grouin, T Lavergne, G Rey, ...
CLEF (Working Notes), 1-17, 2017
862017
Clinical information extraction at the CLEF eHealth evaluation lab 2016
A Névéol, KB Cohen, C Grouin, T Hamon, T Lavergne, L Kelly, L Goeuriot, ...
CEUR workshop proceedings 1609, 28, 2016
802016
From indexing the biomedical literature to coding clinical text: experience with MTI and machine learning approaches
AR Aronson, O Bodenreider, D Demner-Fushman, KW Fung, VK Lee, ...
Biological, translational, and clinical language processing, 105-112, 2007
802007
You reap what you sow: On the challenges of bias evaluation under multilingual settings
Z Talat, A Névéol, S Biderman, M Clinciu, M Dey, S Longpre, S Luccioni, ...
Proceedings of BigScience Episode# 5--Workshop on Challenges & Perspectives …, 2022
772022
Overview of the CLEF eHealth evaluation lab 2018
H Suominen, L Kelly, L Goeuriot, A Névéol, L Ramadier, A Robert, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 9th …, 2018
762018
CLEF eHealth 2018 Multilingual Information Extraction Task Overview: ICD10 Coding of Death Certificates in French, Hungarian and Italian.
A Névéol, A Robert, F Grippo, C Morgand, C Orsi, L Pelikan, L Ramadier, ...
CLEF (Working Notes), 1-18, 2018
752018
Enhancing the MeSH thesaurus to retrieve French online health resources in a quality‐controlled gateway
M Douyère, LF Soualmia, A Névéol, A Rogozan, B Dahamna, JP Leroy, ...
Health Information & Libraries Journal 21 (4), 253-261, 2004
752004
A recent advance in the automatic indexing of the biomedical literature
A Névéol, SE Shooshan, SM Humphrey, JG Mork, AR Aronson
Journal of biomedical informatics 42 (5), 814-823, 2009
742009
A French clinical corpus with comprehensive semantic annotations: development of the Medical Entity and Relation LIMSI annOtated Text corpus (MERLOT)
L Campillos, L Deléger, C Grouin, T Hamon, AL Ligozat, A Névéol
Language Resources and Evaluation 52, 571-601, 2018
712018
De-identification of clinical notes in French: towards a protocol for reference corpus development
C Grouin, A Névéol
Journal of biomedical informatics 50, 151-161, 2014
682014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20