Παρακολούθηση
Mihai Bîzoi
Mihai Bîzoi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα valahia.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Inquiry based science learning in primary education
AM Suduc, M Bizoi, G Gorghiu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 205, 474-479, 2015
932015
Exploring multimedia web conferencing
AM Suduc, M Bizoi, FG Filip
Informatica Economica 13 (3), 5-17, 2009
652009
Audit for information systems security
AM Suduc, M Bîzoi, FG Filip
Informatica Economica 14 (1), 43, 2010
642010
DSS in numbers
FG Filip, AM Suduc, M Bîzoi
Technological and economic development of economy 20 (1), 154-164, 2014
372014
Information and communication technologies in science education
AM Suduc, M Bîzoi, G Gorghiu, LM Gorghiu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, 1076-1080, 2011
332011
The electronic book-a modern instrument used in teachers’ training process
LM Gorghiu, G Gorghiu, M Bîzoi, AM Suduc
Procedia Computer Science 3, 563-567, 2011
302011
Working in the second life environment-a way for enhancing students’ collaboration
RL Olteanu, M Bîzoi, G Gorghiu, AM Suduc
Procedia-Social and Behavioral Sciences 141, 1089-1094, 2014
292014
User awareness about information systems usability
AM Suduc, M Bizoi, FG Filip
Studies in Informatics and Control 19 (2), 145-152, 2010
292010
Sustainable development in Romania in pre-school and primary education
AM Suduc, M Bîzoi, G Gorghiu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 116, 1187-1192, 2014
282014
A Survey on IoT in Education.
AM Suduc, M Bîzoi, G Gorghiu
Romanian Journal for Multidimensional Education/Revista Romaneasca pentru …, 2018
242018
Related aspects to the pedagogical use of virtual experiments
G Gorghiu, LM Gorghiu, AM Suduc, M Bîzoi, C Dumitrescu, RL Olteanu
Research, Reflections and Innovations in integrating ICT in education 2, 809-813, 2009
192009
Aspects related to the usefulness of a distance training course having Moodle as course management system support
G Gorghiu, M Bîzoi, LM Gorghiu, AM Suduc
World-Wide Web 5 (7), 2009
192009
Collaborative and Distributed E-Research: Innovations in Technologies, Strategies and Applications: Innovations in Technologies, Strategies and Applications
AA Juan
IGI Global, 2012
172012
Interface Architecture for a Web-Based Group Decision Support System
AM Suduc, M Bîzoi, L Duta, G Gorghiu
Studies in Informatics and Control 18 (3), 241-246, 2009
172009
Implementing virtual experiments in sciences education-challenges and experiences achieved in the frame of VccSSe Comenius 2.1. Project
LM Gorghiu, G Gorghiu, C Dumitrescu, RL Olteanu, M Bîzoi, AM Suduc
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 2952-2956, 2010
162010
Delphi study-a comprehensive method for outlining aspects and approaches of modern science education
LM Gorghiu, G Gorghiu, RL Olteanu, C Dumitrescu, AM Suduc, M Bizoi
Procedia-Social and Behavioral Sciences 83, 535-541, 2013
152013
Digital images, video and web conferences in education: A case study
AM Suduc, M Bîzoi, G Gorghiu, LM Gorghiu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 4102-4106, 2012
152012
Using collaborative platforms for decision support
M Bîzoi, AM Suduc, FG Filip
Proceedings of the 17th International Conference on Control Systems and …, 2009
142009
Promoting the effective use of ICT in Romanian primary and secondary education-steps made in the frame of EDUTIC project
G Gorghiu, LM Gorghiu, I Brezeanu, AM Suduc, M Bîzoi
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 4136-4140, 2012
132012
Virtual instrumentation environment used in the VccSSe project
AM Suduc, M Bizoi, G Gorghiu
Postępy eedukacji, 364-370, 2008
132008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20