Παρακολούθηση
Daniele Micciancio
Daniele Micciancio
Professor of computer science, UCSD
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eng.ucsd.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Worst-case to average-case reductions based on Gaussian measures
D Micciancio, O Regev
SIAM Journal on Computing 37 (1), 267-302, 2007
13762007
Trapdoors for lattices: Simpler, tighter, faster, smaller
D Micciancio, C Peikert
Annual International Conference on the Theory and Applications of …, 2012
13522012
Multicast security: A taxonomy and some efficient constructions
R Canetti, J Garay, G Itkis, D Micciancio, M Naor, B Pinkas
IEEE INFOCOM'99. Conference on Computer Communications. Proceedings …, 1999
11721999
Lattice-based cryptography
D Micciancio, O Regev
Post-quantum cryptography, 147-191, 2009
10702009
Foundations of group signatures: Formal definitions, simplified requirements, and a construction based on general assumptions
M Bellare, D Micciancio, B Warinschi
Advances in Cryptology—EUROCRYPT 2003: International Conference on the …, 2003
9952003
Complexity of lattice problems: a cryptographic perspective
D Micciancio, S Goldwasser
Springer Science & Business Media, 2002
9752002
FHEW: bootstrapping homomorphic encryption in less than a second
L Ducas, D Micciancio
Annual international conference on the theory and applications of …, 2015
8202015
The shortest vector in a lattice is hard to approximate to within some constant
D Micciancio
SIAM journal on Computing 30 (6), 2008-2035, 2001
485*2001
Generalized compact knapsacks are collision resistant
V Lyubashevsky, D Micciancio
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 144-155, 2006
4512006
Generalized compact knapsacks, cyclic lattices, and efficient one-way functions
D Micciancio
computational complexity 16, 365-411, 2007
450*2007
A deterministic single exponential time algorithm for most lattice problems based on Voronoi cell computations
D Micciancio, P Voulgaris
Proceedings of the forty-second ACM symposium on Theory of computing, 351-358, 2010
3992010
Hardness of SIS and LWE with small parameters
D Micciancio, C Peikert
Annual cryptology conference, 21-39, 2013
3822013
SWIFFT: A modest proposal for FFT hashing
V Lyubashevsky, D Micciancio, C Peikert, A Rosen
Fast Software Encryption: 15th International Workshop, FSE 2008, Lausanne …, 2008
3352008
A new paradigm for collision-free hashing: Incrementality at reduced cost
M Bellare, D Micciancio
International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic …, 1997
3131997
Faster exponential time algorithms for the shortest vector problem
D Micciancio, P Voulgaris
Proceedings of the twenty-first annual ACM-SIAM symposium on Discrete …, 2010
3012010
Soundness of formal encryption in the presence of active adversaries
D Micciancio, B Warinschi
Theory of Cryptography Conference, 133-151, 2004
2822004
Homomorphic encryption security standard
M Albrecht, M Chase, H Chen, J Ding, S Goldwasser, S Gorbunov, ...
HomomorphicEncryption. org, Toronto, Canada, Tech. Rep 11, 2018
2802018
Asymptotically efficient lattice-based digital signatures
V Lyubashevsky, D Micciancio
Journal of Cryptology 31, 774-797, 2018
259*2018
Improving lattice based cryptosystems using the Hermite normal form
D Micciancio
International Cryptography and Lattices Conference, 126-145, 2001
2492001
Efficient generic forward-secure signatures with an unbounded number of time periods
T Malkin, D Micciancio, S Miner
International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic …, 2002
2422002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20