Παρακολούθηση
Luca Benini
Luca Benini
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unibo.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Networks on chips: A new SoC paradigm
L Benini, G De Micheli
computer 35 (1), 70-78, 2002
52222002
A survey of design techniques for system-level dynamic power management
L Benini, A Bogliolo, G De Micheli
IEEE transactions on very large scale integration (VLSI) systems 8 (3), 299-316, 2000
18882000
NoC synthesis flow for customized domain specific multiprocessor systems-on-chip
D Bertozzi, A Jalabert, S Murali, R Tamhankar, S Stergiou, L Benini, ...
IEEE transactions on parallel and distributed systems 16 (2), 113-129, 2005
7492005
System-level power optimization: techniques and tools
L Benini, G Micheli
ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems (TODAES) 5 (2 …, 2000
6822000
Xpipes: A network-on-chip architecture for gigascale systems-on-chip
D Bertozzi, L Benini
IEEE circuits and systems magazine 4 (2), 18-31, 2004
6432004
Analysis of power consumption on switch fabrics in network routers
TT Ye, GD Micheli, L Benini
Proceedings of the 39th annual design automation conference, 524-529, 2002
6192002
Policy optimization for dynamic power management
L Benini, A Bogliolo, GA Paleologo, G De Micheli
IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and …, 1999
5811999
Soft-to-hard vector quantization for end-to-end learning compressible representations
E Agustsson, F Mentzer, M Tschannen, L Cavigelli, R Timofte, L Benini, ...
Advances in neural information processing systems 30, 2017
5592017
Dynamic power management: design techniques and CAD tools
L Benini, G DeMicheli
Springer Science & Business Media, 2012
5362012
Networks on chip: A new paradigm for systems on chip design
L Benini, G De Micheli
Proceedings 2002 Design, Automation and Test in Europe Conference and …, 2002
5032002
Modeling and optimization of a solar energy harvester system for self-powered wireless sensor networks
D Dondi, A Bertacchini, D Brunelli, L Larcher, L Benini
IEEE Transactions on industrial electronics 55 (7), 2759-2766, 2008
4722008
Near-threshold RISC-V core with DSP extensions for scalable IoT endpoint devices
M Gautschi, PD Schiavone, A Traber, I Loi, A Pullini, D Rossi, E Flamand, ...
IEEE transactions on very large scale integration (VLSI) systems 25 (10 …, 2017
4532017
Analysis of error recovery schemes for networks on chips
S Murali, T Theocharides, N Vijaykrishnan, MJ Irwin, L Benini, ...
IEEE Design & Test of Computers 22 (5), 434-442, 2005
4422005
Asymptotic zero-transition activity encoding for address busses in low-power microprocessor-based systems
L Benini, G De Micheli, E Macii, D Sciuto, C Silvano
Proceedings Great Lakes Symposium on VLSI, 77-82, 1997
4281997
A wearable biosensing system with in-sensor adaptive machine learning for hand gesture recognition
A Moin, A Zhou, A Rahimi, A Menon, S Benatti, G Alexandrov, S Tamakloe, ...
Nature Electronics 4 (1), 54-63, 2021
4232021
Activity recognition from on-body sensors: accuracy-power trade-off by dynamic sensor selection
P Zappi, C Lombriser, T Stiefmeier, E Farella, D Roggen, L Benini, ...
Wireless Sensor Networks: 5th European Conference, EWSN 2008, Bologna, Italy …, 2008
4162008
Design issues and considerations for low-cost 3-D TSV IC technology
G Van der Plas, P Limaye, I Loi, A Mercha, H Oprins, C Torregiani, S Thijs, ...
IEEE Journal of Solid-State Circuits 46 (1), 293-307, 2010
3892010
xpipesCompiler: A tool for instantiating application-specific Networks on Chip
A Jalabert, S Murali, L Benini, G De Micheli
Design, Automation, and Test in Europe: The Most Influential Papers of 10 …, 2008
3802008
Dynamic power management for non-stationary service requests
EY Chung, L Benini, A Bogiolo, G De Micheli
Proceedings of the conference on Design, automation and test in Europe, 18-es, 1999
3691999
Networks on chips
L Benini, G De Micheli, TT Ye
Morgan Kaufmann, 2006
3672006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20