Παρακολούθηση
Luca Benini
Luca Benini
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unibo.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Networks on chips: A new SoC paradigm
L Benini, G De Micheli
computer 35 (1), 70-78, 2002
50532002
A survey of design techniques for system-level dynamic power management
L Benini, A Bogliolo, G De Micheli
IEEE transactions on very large scale integration (VLSI) systems 8 (3), 299-316, 2000
18292000
NoC synthesis flow for customized domain specific multiprocessor systems-on-chip
D Bertozzi, A Jalabert, S Murali, R Tamhankar, S Stergiou, L Benini, ...
IEEE transactions on parallel and distributed systems 16 (2), 113-129, 2005
7282005
System-level power optimization: techniques and tools
L Benini, G Micheli
ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems (TODAES) 5 (2 …, 2000
6602000
Xpipes: A network-on-chip architecture for gigascale systems-on-chip
D Bertozzi, L Benini
IEEE circuits and systems magazine 4 (2), 18-31, 2004
6192004
Analysis of power consumption on switch fabrics in network routers
TT Ye, GD Micheli, L Benini
Proceedings of the 39th annual design automation conference, 524-529, 2002
6062002
Policy optimization for dynamic power management
L Benini, A Bogliolo, GA Paleologo, G De Micheli
IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and …, 1999
5711999
Dynamic power management: design techniques and CAD tools
L Benini, G DeMicheli
Springer Science & Business Media, 1997
5141997
Networks on chip: A new paradigm for systems on chip design
L Benini, G De Micheli
Proceedings 2002 Design, Automation and Test in Europe Conference and …, 2002
4792002
Modeling and optimization of a solar energy harvester system for self-powered wireless sensor networks
D Dondi, A Bertacchini, D Brunelli, L Larcher, L Benini
IEEE Transactions on industrial electronics 55 (7), 2759-2766, 2008
4332008
Analysis of error recovery schemes for networks on chips
S Murali, T Theocharides, N Vijaykrishnan, MJ Irwin, L Benini, ...
IEEE Design & Test of Computers 22 (5), 434-442, 2005
4232005
Asymptotic zero-transition activity encoding for address busses in low-power microprocessor-based systems
L Benini, G De Micheli, E Macii, D Sciuto, C Silvano
Proceedings Great Lakes Symposium on VLSI, 77-82, 1997
4041997
Soft-to-hard vector quantization for end-to-end learning compressible representations
E Agustsson, F Mentzer, M Tschannen, L Cavigelli, R Timofte, L Benini, ...
Advances in neural information processing systems 30, 2017
4022017
Design issues and considerations for low-cost 3-D TSV IC technology
G Van der Plas, P Limaye, I Loi, A Mercha, H Oprins, C Torregiani, S Thijs, ...
IEEE Journal of Solid-State Circuits 46 (1), 293-307, 2010
3772010
xpipesCompiler: A tool for instantiating application-specific Networks on Chip
A Jalabert, S Murali, L Benini, GD Micheli
Design, Automation, and Test in Europe, 157-171, 2008
3742008
Activity recognition from on-body sensors: accuracy-power trade-off by dynamic sensor selection
P Zappi, C Lombriser, T Stiefmeier, E Farella, D Roggen, L Benini, ...
European Conference on Wireless Sensor Networks, 17-33, 2008
3702008
Dynamic power management for non-stationary service requests
EY Chung, L Benini, A Bogiolo, G De Micheli
Proceedings of the conference on Design, automation and test in Europe, 18-es, 1999
3661999
Mparm: Exploring the multi-processor soc design space with systemc
L Benini, D Bertozzi, A Bogliolo, F Menichelli, M Olivieri
Journal of VLSI signal processing systems for signal, image and video …, 2005
3532005
Networks on chips
L Benini, G De Micheli, TT Ye
Morgan Kaufmann, 2006
3432006
Dynamic voltage scaling and power management for portable systems
T Simunic, L Benini, A Acquaviva, P Glynn, G De Micheli
Proceedings of the 38th annual Design Automation Conference, 524-529, 2001
3332001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20