Παρακολούθηση
Scott Wen-tau Yih
Scott Wen-tau Yih
Άλλα ονόματαWen-tau Yih, Scott Yih
Meta AI - FAIR
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fb.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Linguistic regularities in continuous space word representations
T Mikolov, W Yih, G Zweig
Proceedings of the 2013 conference of the north american chapter of the …, 2013
42432013
Embedding entities and relations for learning and inference in knowledge bases
B Yang, W Yih, X He, J Gao, L Deng
Proceedings of the 3rd International Conference on Learning Representations …, 2015
21912015
Introduction to statistical relational learning
D Koller, N Friedman, S Džeroski, C Sutton, A McCallum, A Pfeffer, ...
MIT press, 2007
19312007
Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering
V Karpukhin, B Oğuz, S Min, P Lewis, L Wu, S Edunov, D Chen, W Yih
Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2020
10042020
WikiQA: A challenge dataset for open-domain question answering
Y Yang, W Yih, C Meek
Proceedings of the 2015 conference on empirical methods in natural language …, 2015
7732015
Semantic parsing via staged query graph generation: Question answering with knowledge base
W Yih, MW Chang, X He, J Gao
Proceedings of the 53rd Annual Meeting of the Association for Computational …, 2015
6902015
QuAC: Question answering in context
E Choi, H He, M Iyyer, M Yatskar, W Yih, Y Choi, P Liang, L Zettlemoyer
Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2018
5532018
The importance of syntactic parsing and inference in semantic role labeling
V Punyakanok, D Roth, W Yih
Computational Linguistics 34 (2), 257-287, 2008
5132008
A linear programming formulation for global inference in natural language tasks
D Roth, W Yih
Proceedings of the Eighth Conference on Computational Natural Language …, 2004
4922004
A knowledge-grounded neural conversation model
M Ghazvininejad, C Brockett, MW Chang, B Dolan, J Gao, W Yih, ...
The Thirty-Second AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-18), 2018
4862018
Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks
P Lewis, E Perez, A Piktus, F Petroni, V Karpukhin, N Goyal, H Küttler, ...
arXiv preprint arXiv:2005.11401, 2020
4842020
Semantic parsing for single-relation question answering
W Yih, X He, C Meek
Proceedings of the 52nd Annual Meeting of the Association for Computational …, 2014
4682014
Cross-sentence n-ary relation extraction with graph lstms
N Peng, H Poon, C Quirk, K Toutanova, W Yih
Transactions of the Association for Computational Linguistics 5, 101-115, 2017
4442017
Finding advertising keywords on web pages
W Yih, J Goodman, VR Carvalho
Proceedings of the 15th international conference on World Wide Web, 213-222, 2006
4002006
Dissecting contextual word embeddings: Architecture and representation
ME Peters, M Neumann, L Zettlemoyer, W Yih
arXiv preprint arXiv:1808.08949, 2018
3052018
The value of semantic parse labeling for knowledge base question answering
W Yih, M Richardson, C Meek, MW Chang, J Suh
Proceedings of ACL, 2016
3022016
Learning discriminative projections for text similarity measures
W Yih, K Toutanova, JC Platt, C Meek
Proceedings of the fifteenth conference on computational natural language …, 2011
2812011
Question answering using enhanced lexical semantic models
W Yih, MW Chang, C Meek, A Pastusiak
Proceedings of the 51st Annual Meeting of the Association for Computational …, 2013
2652013
TaBERT: Pretraining for joint understanding of textual and tabular data
P Yin, G Neubig, W Yih, S Riedel
arXiv preprint arXiv:2005.08314, 2020
2372020
Integer linear programming inference for conditional random fields
D Roth, W Yih
Proceedings of the 22nd international conference on Machine learning, 736-743, 2005
2372005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20