Παρακολούθηση
Elias Iosif
Elias Iosif
Assistant Professor, University of Nicosia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unic.ac.cy
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Unsupervised semantic similarity computation between terms using web documents
E Iosif, A Potamianos
IEEE Transactions on knowledge and data engineering 22 (11), 1637-1647, 2009
1322009
Distributional semantic models for affective text analysis
N Malandrakis, A Potamianos, E Iosif, S Narayanan
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 21 (11), 2379-2392, 2013
852013
Ontology based information extraction from text
V Karkaletsis, P Fragkou, G Petasis, E Iosif
Knowledge-Driven Multimedia Information Extraction and Ontology Evolution …, 2011
542011
Kernel models for affective lexicon creation
N Malandrakis, A Potamianos, E Iosif, S Narayanan
Twelfth annual conference of the international speech communication association, 2011
492011
Similarity computation using semantic networks created from web-harvested data
E Iosif, A Potamianos
Natural Language Engineering 21 (1), 49-79, 2015
482015
Consensus crash testing: Exploring ripple’s decentralization degree in adversarial environments
K Christodoulou, E Iosif, A Inglezakis, M Themistocleous
Future Internet 12 (3), 53, 2020
362020
Blockchain in Academia: Where do we stand and where do we go?
M Themistocleous, K Christodoulou, E Iosif, S Louca, D Tseas
HICSS, 1-10, 2020
312020
Predicting audio-visual salient events based on visual, audio and text modalities for movie summarization
P Koutras, A Zlatintsi, E Iosif, A Katsamanis, P Maragos, A Potamianos
2015 IEEE international conference on image processing (ICIP), 4361-4365, 2015
282015
NFTs and the metaverse revolution: research perspectives and open challenges
K Christodoulou, L Katelaris, M Themistocleous, P Christodoulou, E Iosif
Blockchains and the Token Economy: Theory and Practice, 139-178, 2022
272022
Engagement detection for children with autism spectrum disorder
A Chorianopoulou, E Tzinis, E Iosif, A Papoulidi, C Papailiou, ...
2017 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2017
272017
Tweester at SemEval-2016 Task 4: Sentiment analysis in Twitter using semantic-affective model adaptation
E Palogiannidi, A Kolovou, F Christopoulou, F Kokkinos, E Iosif, ...
Proceedings of the 10th International Workshop on Semantic Evaluation …, 2016
272016
From speaker identification to affective analysis: a multi-step system for analyzing children’s stories
E Iosif, T Mishra
Proceedings of the 3rd Workshop on Computational Linguistics for Literature …, 2014
272014
Blockchain application in internet of vehicles: Challenges, contributions and current limitations
E Kapassa, M Themistocleous, K Christodoulou, E Iosif
Future Internet 13 (12), 313, 2021
252021
Unsupervised semantic similarity computation using web search engines
E Iosif, A Potamianos
IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI'07), 381-387, 2007
222007
An algorithmic blockchain readiness index
A Vlachos, K Christodoulou, E Iosif
Multidisciplinary Digital Publishing Institute Proceedings 28 (1), 4, 2019
192019
Affective lexicon creation for the Greek language
E Palogiannidi, P Koutsakis, E Iosif, A Potamianos
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and …, 2016
192016
Valence, arousal and dominance estimation for English, German, Greek, Portuguese and Spanish lexica using semantic models
E Palogiannidi, E Losif, P Koutsakis, A Potamianos
INTERSPEECH 2015, 2015
192015
Audio salient event detection and summarization using audio and text modalities
A Zlatintsi, E Iosif, P Marago, A Potamianos
2015 23rd european signal processing conference (EUSIPCO), 2311-2315, 2015
182015
Unsupervised combination of metrics for semantic class induction
E Iosif, A Tegos, A Pangos, E Fosler-Lussier, A Potamianos
2006 IEEE Spoken Language Technology Workshop, 86-89, 2006
182006
DeepPurple: Estimating sentence semantic similarity using n-gram regression models and web snippets
N Malandrakis, E Iosif, A Potamianos
* SEM 2012: The First Joint Conference on Lexical and Computational …, 2012
172012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20