Παρακολούθηση
Panagiotis Papapetrou
Panagiotis Papapetrou
Professor, Stockholm University, Sweden
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dsv.su.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Generalized random shapelet forests
I Karlsson, P Papapetrou, H Boström
Data mining and knowledge discovery 30, 1053-1085, 2016
1422016
A peek into the black box: exploring classifiers by randomization
A Henelius, K Puolamäki, H Boström, L Asker, P Papapetrou
Data mining and knowledge discovery 28, 1503-1529, 2014
1422014
Nearest neighbor retrieval using distance-based hashing
V Athitsos, M Potamias, P Papapetrou, G Kollios
2008 IEEE 24th International Conference on Data Engineering, 327-336, 2008
1392008
Discovering frequent arrangements of temporal intervals
P Papapetrou, G Kollios, S Sclaroff, D Gunopulos
Fifth IEEE International Conference on Data Mining (ICDM'05), 8 pp., 2005
1322005
Mining frequent arrangements of temporal intervals
P Papapetrou, G Kollios, S Sclaroff, D Gunopulos
Knowledge and Information Systems 21, 133-171, 2009
1192009
Significance testing of word frequencies in corpora
J Lijffijt, T Nevalainen, T Säily, P Papapetrou, K Puolamäki, H Mannila
Literary and Linguistic Computing 31 (2), 374-397, 2016
1102016
Approximate embedding-based subsequence matching of time series
V Athitsos, P Papapetrou, M Potamias, G Kollios, D Gunopulos
Proceedings of the 2008 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2008
952008
Learning from heterogeneous temporal data in electronic health records
J Zhao, P Papapetrou, L Asker, H Boström
Journal of biomedical informatics 65, 105-119, 2017
942017
Embedding-based subsequence matching in time-series databases
P Papapetrou, V Athitsos, M Potamias, G Kollios, D Gunopulos
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 36 (3), 1-39, 2011
872011
Seq2Seq RNNs and ARIMA models for cryptocurrency prediction: A comparative study
J Rebane, I Karlsson, P Papapetrou, S Denic
SIGKDD Fintech’18, London, UK, August 19-23, 2018, 2018
792018
Cellular traffic prediction and classification: A comparative evaluation of LSTM and ARIMA
A Azari, P Papapetrou, S Denic, G Peters
Discovery Science: 22nd International Conference, DS 2019, Split, Croatia …, 2019
622019
A statistical significance testing approach to mining the most informative set of patterns
J Lijffijt, P Papapetrou, K Puolamäki
Data Mining and Knowledge Discovery 28, 238-263, 2014
432014
A survey of query-by-humming similarity methods
A Kotsifakos, P Papapetrou, J Hollmén, D Gunopulos, V Athitsos
Proceedings of the 5th International Conference on PErvasive Technologies …, 2012
412012
Artemis: Assessing the similarity of event-interval sequences
O Kostakis, P Papapetrou, J Hollmén
Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases: European Conference …, 2011
352011
Reference-based alignment in large sequence databases
P Papapetrou, V Athitsos, G Kollios, D Gunopulos
Proceedings of the VLDB Endowment 2 (1), 205-216, 2009
342009
User traffic prediction for proactive resource management: Learning-powered approaches
A Azari, P Papapetrou, S Denic, G Peters
2019 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-6, 2019
332019
A classification framework for exploiting sparse multi-variate temporal features with application to adverse drug event detection in medical records
F Bagattini, I Karlsson, J Rebane, P Papapetrou
BMC medical informatics and decision making 19, 1-20, 2019
332019
Explainable time series tweaking via irreversible and reversible temporal transformations
I Karlsson, J Rebane, P Papapetrou, A Gionis
2018 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM), 207-216, 2018
332018
IBSM: Interval-based sequence matching
A Kotsifakos, P Papapetrou, V Athitsos
Proceedings of the 2013 SIAM International Conference on Data Mining, 596-604, 2013
292013
Genre classification of symbolic music with SMBGT
A Kotsifakos, EE Kotsifakos, P Papapetrou, V Athitsos
Proceedings of the 6th international conference on PErvasive technologies …, 2013
272013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20