Παρακολούθηση
Panagiotis Papapetrou
Panagiotis Papapetrou
Professor, Stockholm University, Sweden
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dsv.su.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nearest neighbor retrieval using distance-based hashing
V Athitsos, M Potamias, P Papapetrou, G Kollios
2008 IEEE 24th International Conference on Data Engineering, 327-336, 2008
1372008
Discovering frequent arrangements of temporal intervals
P Papapetrou, G Kollios, S Sclaroff, D Gunopulos
Fifth IEEE International Conference on Data Mining (ICDM'05), 8 pp., 2005
1292005
Generalized random shapelet forests
I Karlsson, P Papapetrou, H Boström
Data mining and knowledge discovery 30 (5), 1053-1085, 2016
1222016
A peek into the black box: exploring classifiers by randomization
A Henelius, K Puolamäki, H Boström, L Asker, P Papapetrou
Data mining and knowledge discovery 28 (5), 1503-1529, 2014
1212014
Mining frequent arrangements of temporal intervals
P Papapetrou, G Kollios, S Sclaroff, D Gunopulos
Knowledge and Information Systems 21 (2), 133-171, 2009
1172009
Significance testing of word frequencies in corpora
J Lijffijt, T Nevalainen, T Säily, P Papapetrou, K Puolamäki, H Mannila
Literary and Linguistic Computing 31 (2), 374-397, 2016
1032016
Approximate embedding-based subsequence matching of time series
V Athitsos, P Papapetrou, M Potamias, G Kollios, D Gunopulos
Proceedings of the 2008 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2008
952008
Learning from heterogeneous temporal data in electronic health records
J Zhao, P Papapetrou, L Asker, H Boström
Journal of biomedical informatics 65, 105-119, 2017
862017
Embedding-based subsequence matching in time-series databases
P Papapetrou, V Athitsos, M Potamias, G Kollios, D Gunopulos
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 36 (3), 1-39, 2011
862011
Seq2Seq RNNs and ARIMA models for cryptocurrency prediction: A comparative study
J Rebane, I Karlsson, P Papapetrou, S Denic
SIGKDD Fintech’18, London, UK, August 19-23, 2018, 2018
592018
A statistical significance testing approach to mining the most informative set of patterns
J Lijffijt, P Papapetrou, K Puolamäki
Data Mining and Knowledge Discovery 28 (1), 238-263, 2014
452014
Cellular traffic prediction and classification: A comparative evaluation of LSTM and ARIMA
A Azari, P Papapetrou, S Denic, G Peters
International Conference on Discovery Science, 129-144, 2019
442019
A survey of query-by-humming similarity methods
A Kotsifakos, P Papapetrou, J Hollmén, D Gunopulos, V Athitsos
Proceedings of the 5th International Conference on PErvasive Technologies …, 2012
392012
Artemis: Assessing the similarity of event-interval sequences
O Kostakis, P Papapetrou, J Hollmén
Joint European Conference on Machine Learning and Knowledge Discovery in …, 2011
332011
Reference-based alignment in large sequence databases
P Papapetrou, V Athitsos, G Kollios, D Gunopulos
Proceedings of the VLDB Endowment 2 (1), 205-216, 2009
322009
IBSM: Interval-based sequence matching
A Kotsifakos, P Papapetrou, V Athitsos
Proceedings of the 2013 SIAM International Conference on Data Mining, 596-604, 2013
292013
A classification framework for exploiting sparse multi-variate temporal features with application to adverse drug event detection in medical records
F Bagattini, I Karlsson, J Rebane, P Papapetrou
BMC medical informatics and decision making 19 (1), 1-20, 2019
282019
Explainable time series tweaking via irreversible and reversible temporal transformations
I Karlsson, J Rebane, P Papapetrou, A Gionis
2018 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM), 207-216, 2018
272018
Genre classification of symbolic music with SMBGT
A Kotsifakos, EE Kotsifakos, P Papapetrou, V Athitsos
Proceedings of the 6th international conference on PErvasive technologies …, 2013
262013
Size matters: Finding the most informative set of window lengths
J Lijffijt, P Papapetrou, K Puolamäki
Joint European Conference on Machine Learning and Knowledge Discovery in …, 2012
242012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20