Παρακολούθηση
Abu Naser
Abu Naser
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα intel.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Origin-sensitive control flow integrity
MR Khandaker, W Liu, A Naser, Z Wang, J Yang
28th USENIX Security Symposium (USENIX Security 19), 195-211, 2019
382019
Adaptive call-site sensitive control flow integrity
M Khandaker, A Naser, W Liu, Z Wang, Y Zhou, Y Cheng
2019 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P), 95-110, 2019
162019
Implementation of subachan: Bengali text to speech synthesis software
A Naser, D Aich, MR Amin
International Conference on Electrical & Computer Engineering (ICECE 2010 …, 2010
102010
An empirical study of cryptographic libraries for MPI communications
A Naser, M Gavahi, C Wu, VT Hoang, Z Wang, X Yuan
2019 IEEE International Conference on Cluster Computing (CLUSTER), 1-11, 2019
52019
ColleGe of arTs and sCIenCes
ABU NASER
FLORIDA STATE UNIVERSITY, 2022
32022
Reducing Packet Losses in Mobile Ad Hoc Network Using the Warning Message Generated from a Routing Node
R Shahariar, A Naser
Dhaka University Journal of Science 62 (2), 141-145, 2014
32014
Efficient algorithms for encrypted all-gather operation
MS Lahijani, A Naser, C Wu, M Gavahi, VT Hoang, Z Wang, X Yuan
2021 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium (IPDPS …, 2021
22021
Performance Evaluation and Modeling of Cryptographic Libraries for MPI Communications
A Naser, MS Lahijani, C Wu, M Gavahi, VT Hoang, Z Wang, X Yuan
arXiv preprint arXiv:2010.06139, 2020
22020
A TDPSOLA based concatenation technique for Bengali text to speech synthesis system Subachan
K Swarna, A Naser
2016 9th International Conference on Electrical and Computer Engineering …, 2016
22016
Encrypted All-reduce on Multi-core Clusters
M Gavahi, A Naser, C Wu, MS Lahijani, Z Wang, X Yuan
2021 IEEE International Performance, Computing, and Communications …, 2021
12021
CryptMPI: A Fast Encrypted MPI Library
A Naser, C Wu, MS Lahijani, M Gavahi, VT Hoang, Z Wang, X Yuan
arXiv preprint arXiv:2010.06471, 2020
12020
Bengali Diphone Duration Modeling for Bengali Text to Speech Synthesis System
L Jahan, U Kulsum, A Naser
American Academic & Scholarly Research Journal 7 (3), 2015
12015
Architectural Design of Bengali Text to Speech Synthesis Software” with Sentence Analysis using Advanced Linguistic Processing Modules: Stemming, Phrase Analysis and Expansion …
A Naser, D Aich, R Amin
Sylhet, Bangladesh: CERIE, 2010
12010
Avoiding Low Energy Routing Node in MANET Based on Critical Energy Level
R Shahariar, A Naser, R Morsed
Dhaka University Journal of Science 64 (1), 39-44, 2016
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14