Παρακολούθηση
Panagiotis N Kechagiopoulos
Panagiotis N Kechagiopoulos
Senior Lecturer in Chemical Engineering, University of Aberdeen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα abdn.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hydrogen production via steam reforming of the aqueous phase of bio-oil in a fixed bed reactor
PN Kechagiopoulos, SS Voutetakis, AA Lemonidou, IA Vasalos
Energy & fuels 20 (5), 2155-2163, 2006
2232006
Hydrogen production via reforming of the aqueous phase of bio-oil over Ni/olivine catalysts in a spouted bed reactor
PN Kechagiopoulos, SS Voutetakis, AA Lemonidou, IA Vasalos
Industrial & Engineering Chemistry Research 48 (3), 1400-1408, 2009
942009
Autothermal sorption-enhanced steam reforming of bio-oil/biogas mixture and energy generation by fuel cells: concept analysis and process simulation
AA Iordanidis, PN Kechagiopoulos, SS Voutetakis, AA Lemonidou, ...
International journal of hydrogen energy 31 (8), 1058-1065, 2006
942006
Solving the urban transit routing problem using a particle swarm optimization based algorithm
PN Kechagiopoulos, GN Beligiannis
Applied Soft Computing 21, 654-676, 2014
822014
Sustainable hydrogen production via reforming of ethylene glycol using a novel spouted bed reactor
PN Kechagiopoulos, SS Voutetakis, AA Lemonidou, IA Vasalos
Catalysis Today 127 (1-4), 246-255, 2007
812007
Oxidative coupling of methane: catalytic behaviour assessment via comprehensive microkinetic modelling
VI Alexiadis, JW Thybaut, PN Kechagiopoulos, M Chaar, AC Van Veen, ...
Applied Catalysis B: Environmental 150, 496-505, 2014
692014
Oxidative coupling of methane: a microkinetic model accounting for intraparticle surface-intermediates concentration profiles
PN Kechagiopoulos, JW Thybaut, GB Marin
Industrial & Engineering Chemistry Research 53 (5), 1825-1840, 2014
552014
Low temperature steam reforming of methane: A combined isotopic and microkinetic study
PN Kechagiopoulos, SD Angeli, AA Lemonidou
Applied Catalysis B: Environmental 205, 238-253, 2017
422017
A facile analytical method for reliable selectivity examination in cofactor NADH regeneration
T Saba, JWH Burnett, J Li, PN Kechagiopoulos, X Wang
Chemical Communications 56 (8), 1231-1234, 2020
322020
Steam reforming of bio-oils to hydrogen
AA Lemonidou, P Kechagiopoulos, E Heracleous, S Voutetakis
The Role of Catalysis for the Sustainable Production of Bio-fuels and Bio …, 2013
262013
Microkinetic evaluation of normal and inverse kinetic isotope effects during methane steam reforming to synthesis gas over a Ni/NiAl2O4 model catalyst
C Sprung, PN Kechagiopoulos, JW Thybaut, B Arstad, U Olsbye, ...
Applied Catalysis A: General 492, 231-242, 2015
242015
Kinetic analysis of the steam reforming of ethanol over Ni/SiO 2 for the elucidation of metal-dominated reaction pathways
MD Zhurka, AA Lemonidou, JA Anderson, PN Kechagiopoulos
Reaction Chemistry & Engineering 3 (6), 883-897, 2018
232018
Kinetic features of ethanol steam reforming and decomposition using a biochar-supported Ni catalyst
ATF Afolabi, PN Kechagiopoulos, Y Liu, CZ Li
Fuel Processing Technology 212, 106622, 2021
192021
Elucidation of metal and support effects during ethanol steam reforming over Ni and Rh based catalysts supported on (CeO2)-ZrO2-La2O3
MD Zhurka, AA Lemonidou, PN Kechagiopoulos
Catalysis Today 368, 161-172, 2021
162021
NADH Regeneration: A Case Study of Pt-Catalyzed NAD+ Reduction with H2
T Saba, J Li, JWH Burnett, RF Howe, PN Kechagiopoulos, X Wang
ACS Catalysis 11 (1), 283-289, 2020
142020
Microkinetic modelling and reaction pathway analysis of the steam reforming of ethanol over Ni/SiO2
ATF Afolabi, CZ Li, PN Kechagiopoulos
International Journal of Hydrogen Energy 44 (41), 22816-22830, 2019
142019
Influencing selectivity in the oxidative coupling of methane by modulating oxygen permeation in a variable thickness membrane reactor
OP Onoja, X Wang, PN Kechagiopoulos
Chemical Engineering and Processing-Process Intensification 135, 156-167, 2019
92019
Plasma-enhanced catalysis for the upgrading of methane: A review of modelling and simulation methods
PA Maitre, MS Bieniek, PN Kechagiopoulos
Reaction Chemistry & Engineering 5 (5), 814-837, 2020
82020
Assessing the environmental performance of NADH regeneration methods: A cleaner process using recyclable Pt/Fe3O4 and hydrogen
T Saba, JWH Burnett, J Li, X Wang, JA Anderson, PN Kechagiopoulos, ...
Catalysis Today 339, 281-288, 2020
82020
Cold flow experimental study and computer simulations of a compact spouted bed reactor
PN Kechagiopoulos, SS Voutetakis, AA Lemonidou
Chemical Engineering and Processing: Process Intensification 82, 137-149, 2014
82014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20