Παρακολούθηση
Rüdiger Dillmann
Rüdiger Dillmann
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kit.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Survey: Robot programming by demonstration
A Billard, S Calinon, R Dillmann, S Schaal
Springer handbook of robotics, 1371-1394, 2008
16352008
ARMAR-III: An integrated humanoid platform for sensory-motor control
T Asfour, K Regenstein, P Azad, J Schroder, A Bierbaum, N Vahrenkamp, ...
2006 6th IEEE-RAS international conference on humanoid robots, 169-175, 2006
5042006
Teaching and learning of robot tasks via observation of human performance
R Dillmann
Robotics and Autonomous Systems 47 (2-3), 109-116, 2004
4032004
Probabilistic decision-making under uncertainty for autonomous driving using continuous POMDPs
S Brechtel, T Gindele, R Dillmann
17th international IEEE conference on intelligent transportation systems …, 2014
3672014
Design of the TUAT/Karlsruhe humanoid hand
N Fukaya, S Toyama, T Asfour, R Dillmann
Proceedings. 2000 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots …, 2000
3512000
A probabilistic model for estimating driver behaviors and vehicle trajectories in traffic environments
T Gindele, S Brechtel, R Dillmann
13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems …, 2010
2802010
Imitation learning of dual-arm manipulation tasks in humanoid robots
T Asfour, P Azad, F Gyarfas, R Dillmann
International journal of humanoid robotics 5 (02), 183-202, 2008
2652008
The kit object models database: An object model database for object recognition, localization and manipulation in service robotics
A Kasper, Z Xue, R Dillmann
The International Journal of Robotics Research 31 (8), 927-934, 2012
2592012
An integrated approach to inverse kinematics and path planning for redundant manipulators
D Bertram, J Kuffner, R Dillmann, T Asfour
Proceedings 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 2006
2482006
Learning from humans
AG Billard, S Calinon, R Dillmann
Springer handbook of robotics, 1995-2014, 2016
2332016
Humanoid motion planning for dual-arm manipulation and re-grasping tasks
N Vahrenkamp, D Berenson, T Asfour, J Kuffner, R Dillmann
2009 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems …, 2009
2262009
Human-like motion of a humanoid robot arm based on a closed-form solution of the inverse kinematics problem
T Asfour, R Dillmann
Proceedings 2003 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and …, 2003
2212003
Sensor fusion for 3D human body tracking with an articulated 3D body model
S Knoop, S Vacek, R Dillmann
Proceedings 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 2006
2202006
Learning driver behavior models from traffic observations for decision making and planning
T Gindele, S Brechtel, R Dillmann
IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine 7 (1), 69-79, 2015
2162015
Incremental learning of tasks from user demonstrations, past experiences, and vocal comments
M Pardowitz, S Knoop, R Dillmann, RD Zollner
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 37 …, 2007
2142007
Object–action complexes: Grounded abstractions of sensory–motor processes
N Krüger, C Geib, J Piater, R Petrick, M Steedman, F Wörgötter, A Ude, ...
Robotics and Autonomous Systems 59 (10), 740-757, 2011
2112011
Building elementary robot skills from human demonstration
M Kaiser, R Dillmann
Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation 3 …, 1996
1961996
Combining Harris interest points and the SIFT descriptor for fast scale-invariant object recognition
P Azad, T Asfour, R Dillmann
2009 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems …, 2009
1862009
Using gesture and speech control for commanding a robot assistant
O Rogalla, M Ehrenmann, R Zollner, R Becher, R Dillmann
Proceedings. 11th IEEE International Workshop on Robot and Human Interactive …, 2002
1802002
Robot placement based on reachability inversion
N Vahrenkamp, T Asfour, R Dillmann
2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1970-1975, 2013
1722013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20