Παρακολούθηση
Abida Farooqi
Abida Farooqi
Professor of environmental science Quaid-i-azam university
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα qau.edu.pk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Toxic fluoride and arsenic contaminated groundwater in the Lahore and Kasur districts, Punjab, Pakistan and possible contaminant sources
A Farooqi, H Masuda, N Firdous
Environmental pollution 145 (3), 839-849, 2007
4642007
Distribution of highly arsenic and fluoride contaminated groundwater from east Punjab, Pakistan, and the controlling role of anthropogenic pollutants in the natural …
A Farooqi, H Masuda, M Kusakabe, M Naseem, N Firdous
Geochemical journal 41 (4), 213-234, 2007
1852007
A review of global outlook on fluoride contamination in groundwater with prominence on the Pakistan current situation
A Rasool, A Farooqi, T Xiao, W Ali, S Noor, O Abiola, S Ali, W Nasim
Environmental geochemistry and health 40, 1265-1281, 2018
1552018
Arsenic in groundwater and its health risk assessment in drinking water of Mailsi, Punjab, Pakistan
A Rasool, A Farooqi, S Masood, K Hussain
Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal 22 (1), 187-202, 2016
1402016
Evaluation of industrial based adsorbents for simultaneous removal of arsenic and fluoride from drinking water
S Bibi, A Farooqi, K Hussain, N Haider
Journal of Cleaner Production 87, 882-896, 2015
1342015
Arsenic and heavy metal contaminations in the tube well water of Punjab, Pakistan and risk assessment: A case study
A Rasool, T Xiao, A Farooqi, M Shafeeque, S Masood, S Ali, S Fahad, ...
Ecological engineering 95, 90-100, 2016
1312016
Fluoride prevalence in groundwater around a fluorite mining area in the flood plain of the River Swat, Pakistan
A Rashid, DX Guan, A Farooqi, S Khan, S Zahir, S Jehan, SA Khattak, ...
Science of the Total Environment 635, 203-215, 2018
1262018
The evaluation of arsenic contamination potential, speciation and hydrogeochemical behaviour in aquifers of Punjab, Pakistan
MB Shakoor, I Bibi, NK Niazi, M Shahid, MF Nawaz, A Farooqi, R Naidu, ...
Chemosphere 199, 737-746, 2018
1242018
Legacy and emerging flame retardants (FRs) in the freshwater ecosystem: A review
M Iqbal, JH Syed, A Katsoyiannis, RN Malik, A Farooqi, A Butt, J Li, ...
Environmental research 152, 26-42, 2017
1212017
Sources of arsenic and fluoride in highly contaminated soils causing groundwater contamination in Punjab, Pakistan
A Farooqi, H Masuda, R Siddiqui, M Naseem
Archives of environmental contamination and toxicology 56, 693-706, 2009
1182009
Arsenic (V) biosorption by charred orange peel in aqueous environments
M Abid, NK Niazi, I Bibi, A Farooqi, YS Ok, A Kunhikrishnan, F Ali, S Ali, ...
International journal of phytoremediation 18 (5), 442-449, 2016
1132016
Geochemical modeling, source apportionment, health risk exposure and control of higher fluoride in groundwater of sub-district Dargai, Pakistan
A Rashid, A Farooqi, X Gao, S Zahir, S Noor, JA Khattak
Chemosphere 243, 125409, 2020
972020
Occurrence and methods to remove arsenic and fluoride contamination in water
S Bibi, MA Kamran, J Sultana, A Farooqi
Environmental chemistry letters 15, 125-149, 2017
862017
Elevated levels of arsenic and trace metals in drinking water of Tehsil Mailsi, Punjab, Pakistan
A Rasool, A Farooqi, T Xiao, S Masood, MA Kamran
Journal of Geochemical Exploration 169, 89-99, 2016
852016
Quality of tube well water intended for irrigation and human consumption with special emphasis on arsenic contamination at the area of Punjab, Pakistan
A Rasool, T Xiao, A Farooqi, M Shafeeque, Y Liu, MA Kamran, ...
Environmental geochemistry and health 39, 847-863, 2017
712017
Arsenic and fluoride removal by potato peel and rice husk (PPRH) ash in aqueous environments
S Bibi, A Farooqi, A Yasmin, MA Kamran, NK Niazi
International journal of phytoremediation 19 (11), 1029-1036, 2017
662017
Arsenic concentration variability, health risk assessment, and source identification using multivariate analysis in selected villages of public water system, Lahore, Pakistan
J Sultana, A Farooqi, U Ali
Environmental Monitoring and Assessment 186, 1241-1251, 2014
652014
Hydrogeochemical and isotopic evaluation of groundwater with elevated arsenic in alkaline aquifers in Eastern Punjab, Pakistan
N Mushtaq, A Younas, A Mashiatullah, T Javed, A Ahmad, A Farooqi
Chemosphere 200, 576-586, 2018
632018
Vertical mixing with return irrigation water the cause of arsenic enrichment in groundwater of district Larkana Sindh, Pakistan
W Ali, N Mushtaq, T Javed, H Zhang, K Ali, A Rasool, A Farooqi
Environmental pollution 245, 77-88, 2019
532019
Field testing of over 30,000 wells for arsenic across 400 villages of the Punjab plains of Pakistan and India: implications for prioritizing mitigation
A van Geen, A Farooqi, A Kumar, JA Khattak, N Mushtaq, I Hussain, ...
Science of the Total Environment 654, 1358-1363, 2019
452019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20