Alexandra-Maria Klein
Alexandra-Maria Klein
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nature.uni-freiburg.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Importance of pollinators in changing landscapes for world crops
AM Klein, BE Vaissiere, JH Cane, I Steffan-Dewenter, SA Cunningham, ...
Proceedings of the royal society B: biological sciences 274 (1608), 303-313, 2007
46172007
Landscape perspectives on agricultural intensification and biodiversity–ecosystem service management
T Tscharntke, AM Klein, A Kruess, I Steffan‐Dewenter, C Thies
Ecology letters 8 (8), 857-874, 2005
37152005
Wild pollinators enhance fruit set of crops regardless of honey bee abundance
LA Garibaldi, I Steffan-Dewenter, R Winfree, MA Aizen, R Bommarco, ...
science 339 (6127), 1608-1611, 2013
15902013
Landscape moderation of biodiversity patterns and processes‐eight hypotheses
T Tscharntke, JM Tylianakis, TA Rand, RK Didham, L Fahrig, P Batáry, ...
Biological reviews 87 (3), 661-685, 2012
13022012
Pollination and other ecosystem services produced by mobile organisms: a conceptual framework for the effects of land‐use change
C Kremen, NM Williams, MA Aizen, B Gemmill‐Herren, G LeBuhn, ...
Ecology letters 10 (4), 299-314, 2007
12992007
Landscape effects on crop pollination services: are there general patterns?
TH Ricketts, J Regetz, I Steffan‐Dewenter, SA Cunningham, C Kremen, ...
Ecology letters 11 (5), 499-515, 2008
10942008
Fruit set of highland coffee increases with the diversity of pollinating bees
AM Klein, I Steffan–Dewenter, T Tscharntke
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 2003
7902003
A global quantitative synthesis of local and landscape effects on wild bee pollinators in agroecosystems
CM Kennedy, E Lonsdorf, MC Neel, NM Williams, TH Ricketts, R Winfree, ...
Ecology letters 16 (5), 584-599, 2013
7232013
Stability of pollination services decreases with isolation from natural areas despite honey bee visits
LA Garibaldi, I Steffan‐Dewenter, C Kremen, JM Morales, R Bommarco, ...
Ecology letters 14 (10), 1062-1072, 2011
6932011
Bottom-up effects of plant diversity on multitrophic interactions in a biodiversity experiment
C Scherber, N Eisenhauer, WW Weisser, B Schmid, W Voigt, M Fischer, ...
Nature 468 (7323), 553-556, 2010
6762010
Long-term global trends in crop yield and production reveal no current pollination shortage but increasing pollinator dependency
MA Aizen, LA Garibaldi, SA Cunningham, AM Klein
Current biology 18 (20), 1572-1575, 2008
5472008
Delivery of crop pollination services is an insufficient argument for wild pollinator conservation
D Kleijn, R Winfree, I Bartomeus, LG Carvalheiro, M Henry, R Isaacs, ...
Nature communications 6 (1), 1-9, 2015
4942015
How much does agriculture depend on pollinators? Lessons from long-term trends in crop production
MA Aizen, LA Garibaldi, SA Cunningham, AM Klein
Annals of botany 103 (9), 1579-1588, 2009
4812009
Non-bee insects are important contributors to global crop pollination
R Rader, I Bartomeus, LA Garibaldi, MPD Garratt, BG Howlett, R Winfree, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (1), 146-151, 2016
4202016
Functional complementarity and specialisation: the role of biodiversity in plant–pollinator interactions
N Blüthgen, AM Klein
Basic and Applied Ecology 12 (4), 282-291, 2011
3722011
Pollination of Coffea canephora in relation to local and regional agroforestry management
AM Klein, I Steffan‐Dewenter, T Tscharntke
Journal of Applied Ecology 40 (5), 837-845, 2003
3702003
Effects of land‐use intensity in tropical agroforestry systems on coffee flower‐visiting and trap‐nesting bees and wasps
AM Klein, I Steffan‐Dewenter, D Buchori, T Tscharntke
Conservation biology 16 (4), 1003-1014, 2002
3512002
Spillover of functionally important organisms between managed and natural habitats
EJ Blitzer, CF Dormann, A Holzschuh, AM Klein, TA Rand, T Tscharntke
Agriculture, Ecosystems & Environment 146 (1), 34-43, 2012
3312012
Synergistic effects of non-Apis bees and honey bees for pollination services
C Brittain, N Williams, C Kremen, AM Klein
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 280 (1754), 20122767, 2013
3232013
Global growth and stability of agricultural yield decrease with pollinator dependence
LA Garibaldi, MA Aizen, AM Klein, SA Cunningham, LD Harder
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (14), 5909-5914, 2011
3082011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20