Παρακολούθηση
Korneel Rabaey
Korneel Rabaey
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ugent.be
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Microbial fuel cells: methodology and technology
BE Logan, B Hamelers, R Rozendal, U Schröder, J Keller, S Freguia, ...
Environmental science & technology 40 (17), 5181-5192, 2006
70172006
Microbial fuel cells: novel biotechnology for energy generation
K Rabaey, W Verstraete
TRENDS in Biotechnology 23 (6), 291-298, 2005
29282005
Conversion of wastes into bioelectricity and chemicals by using microbial electrochemical technologies
BE Logan, K Rabaey
science 337 (6095), 686-690, 2012
19132012
Biofuel cells select for microbial consortia that self-mediate electron transfer
K Rabaey, N Boon, SD Siciliano, M Verhaege, W Verstraete
Applied and environmental microbiology 70 (9), 5373-5382, 2004
17042004
Microbial electrosynthesis—revisiting the electrical route for microbial production
K Rabaey, RA Rozendal
Nature reviews microbiology 8 (10), 706-716, 2010
16612010
Towards practical implementation of bioelectrochemical wastewater treatment
RA Rozendal, HVM Hamelers, K Rabaey, J Keller, CJN Buisman
Trends in biotechnology 26 (8), 450-459, 2008
14102008
Microbial phenazine production enhances electron transfer in biofuel cells
K Rabaey, N Boon, M Höfte, W Verstraete
Environmental science & technology 39 (9), 3401-3408, 2005
12592005
A microbial fuel cell capable of converting glucose to electricity at high rate and efficiency
K Rabaey, G Lissens, SD Siciliano, W Verstraete
Biotechnology letters 25, 1531-1535, 2003
11712003
Continuous electricity generation at high voltages and currents using stacked microbial fuel cells
P Aelterman, K Rabaey, HT Pham, N Boon, W Verstraete
Environmental science & technology 40 (10), 3388-3394, 2006
11602006
Biological denitrification in microbial fuel cells
P Clauwaert, K Rabaey, P Aelterman, L De Schamphelaire, TH Pham, ...
Environmental science & technology 41 (9), 3354-3360, 2007
10152007
Tubular microbial fuel cells for efficient electricity generation
K Rabaey, P Clauwaert, P Aelterman, W Verstraete
Environmental science & technology 39 (20), 8077-8082, 2005
9042005
Global phosphorus scarcity and full-scale P-recovery techniques: a review
E Desmidt, K Ghyselbrecht, Y Zhang, L Pinoy, B Van der Bruggen, ...
Critical Reviews in Environmental Science and Technology 45 (4), 336-384, 2015
7302015
Microbial ecology meets electrochemistry: electricity-driven and driving communities
K Rabaey, J Rodríguez, LL Blackall, J Keller, P Gross, D Batstone, ...
The ISME journal 1 (1), 9-18, 2007
6582007
Microbial fuel cells for simultaneous carbon and nitrogen removal
B Virdis, K Rabaey, Z Yuan, J Keller
Water research 42 (12), 3013-3024, 2008
5592008
Microbial fuel cells in relation to conventional anaerobic digestion technology
TH Pham, K Rabaey, P Aelterman, P Clauwaert, L De Schamphelaire, ...
Engineering in Life Sciences 6 (3), 285-292, 2006
5302006
Microbial fuel cells for sulfide removal
K Rabaey, K Van de Sompel, L Maignien, N Boon, P Aelterman, ...
Environmental science & technology 40 (17), 5218-5224, 2006
5122006
Minimizing losses in bio-electrochemical systems: the road to applications
P Clauwaert, P Aelterman, TH Pham, L De Schamphelaire, M Carballa, ...
Applied microbiology and biotechnology 79, 901-913, 2008
5072008
Open air biocathode enables effective electricity generation with microbial fuel cells
P Clauwaert, D Van der Ha, N Boon, K Verbeken, M Verhaege, K Rabaey, ...
Environmental science & technology 41 (21), 7564-7569, 2007
4992007
The anode potential regulates bacterial activity in microbial fuel cells
P Aelterman, S Freguia, J Keller, W Verstraete, K Rabaey
Applied microbiology and biotechnology 78, 409-418, 2008
4802008
Simultaneous nitrification, denitrification and carbon removal in microbial fuel cells
B Virdis, K Rabaey, RA Rozendal, Z Yuan, J Keller
Water research 44 (9), 2970-2980, 2010
4652010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20