Παρακολούθηση
Vassilis Saltas
Vassilis Saltas
Associate Professor, Hellenic Mediterranean University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chania.teicrete.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Use of engineering geophysics to investigate a site for a building foundation
PM Soupios, P Georgakopoulos, N Papadopoulos, V Saltas, ...
Journal of Geophysics and Engineering 4 (1), 94-103, 2007
1452007
Pressure stimulated currents in rocks and their correlation with mechanical properties
I Stavrakas, D Triantis, Z Agioutantis, S Maurigiannakis, V Saltas, ...
Natural Hazards and Earth System Sciences 4 (4), 563-567, 2004
1092004
Potential of acoustic emissions from three point bending tests as rock failure precursors
Z Agioutantis, K Kaklis, S Mavrigiannakis, M Verigakis, F Vallianatos, ...
International journal of mining science and technology 26 (1), 155-160, 2016
752016
Dielectric and conductivity measurements as proxy method to monitor contamination in sandstone
V Saltas, F Vallianatos, P Soupios, JP Makris, D Triantis
Journal of Hazardous Materials 142 (1-2), 520-525, 2007
542007
Application of the cBΩ model to the calculation of diffusion parameters of He in olivine
F Vallianatos, V Saltas
Physics and Chemistry of Minerals 41, 181-188, 2014
442014
Dielectric properties of non-swelling bentonite: The effect of temperature and water saturation
V Saltas, F Vallianatos, D Triantis
Journal of Non-Crystalline Solids 354 (52-54), 5533-5541, 2008
382008
A thermodynamic approach of self-and hetero-diffusion in GaAs: Connecting point defect parameters with bulk properties
V Saltas, A Chroneos, F Vallianatos
RSC advances 6 (58), 53324-53330, 2016
342016
Composition and temperature dependence of self-diffusion in Si1−xGex alloys
V Saltas, A Chroneos, F Vallianatos
Scientific Reports 7 (1), 1374, 2017
302017
Complexity in laboratory seismology: From electrical and acoustic emissions to fracture
V Saltas, F Vallianatos, D Triantis, I Stavrakas
Complexity of seismic time series, 239-273, 2018
282018
A combined complex electrical impedance and acoustic emission study in limestone samples under uniaxial loading
V Saltas, I Fitilis, F Vallianatos
Tectonophysics 637, 198-206, 2014
282014
Wear behavior of nickel superalloy, CMSX-186
CN Panagopoulos, KI Giannakopoulos, V Saltas
Materials letters 57 (29), 4611-4616, 2003
252003
A thermodynamic approach to self-diffusion in silicon: Evidence of a single diffusion mechanism?
V Saltas, A Chroneos, F Vallianatos
Materials Chemistry and Physics 181, 204-208, 2016
232016
Adsorption of Li on Ni (110) surfaces at low and room temperature
V Saltas, CA Papageorgopoulos
Surface science 461 (1-3), 219-230, 2000
202000
Modelling solid solutions with cluster expansion, special quasirandom structures, and thermodynamic approaches
V Saltas, D Horlait, EN Sgourou, F Vallianatos, A Chroneos
Applied Physics Reviews 4 (4), 2017
192017
Charge transport in diatomaceous earth studied by broadband dielectric spectroscopy
V Saltas, F Vallianatos, E Gidarakos
Applied clay science 80, 226-235, 2013
182013
The use of acoustic emissions technique in the monitoring of fracturing in concrete using soundless chemical demolition agent
V Saltas, D Peraki, F Vallianatos
Frattura ed Integrità Strutturale 13 (50), 505-516, 2019
162019
Thermodynamic calculations of self-and hetero-diffusion parameters in germanium
V Saltas, F Vallianatos
Materials Chemistry and Physics 163, 507-511, 2015
162015
Adsorption and decomposition of C60 on Ni (1 1 0) surfaces
V Saltas, CA Papageorgopoulos
Surface science 488 (1-2), 23-31, 2001
162001
Non-extensive statistical analysis of acoustic emissions series recorded during the uniaxial compression of brittle rocks
V Saltas, F Vallianatos, D Triantis, T Koumoudeli, I Stavrakas
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 528, 121498, 2019
152019
An overview of the experimental studies on the electrical conductivity of major minerals in the upper mantle and transition zone
L Dai, H Hu, J Jiang, W Sun, H Li, M Wang, F Vallianatos, V Saltas
Materials 13 (2), 408, 2020
142020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20