Παρακολούθηση
Kevin Bretonnel Cohen
Kevin Bretonnel Cohen
Director, Biomedical Text Mining, U. Colorado School of Medicine
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucdenver.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A shared task involving multi-label classification of clinical free text
J Pestian, C Brew, P Matykiewicz, DJ Hovermale, N Johnson, KB Cohen, ...
Biological, translational, and clinical language processing, 97-104, 2007
4712007
Amazon Mechanical Turk: Gold mine or coal mine?
K Fort, G Adda, KB Cohen
Computational Linguistics 37 (2), 413-420, 2011
4652011
Frontiers of biomedical text mining: current progress
P Zweigenbaum, D Demner-Fushman, H Yu, KB Cohen
Briefings in bioinformatics 8 (5), 358-375, 2007
4122007
Overview of BioCreative II gene normalization
AA Morgan, Z Lu, X Wang, AM Cohen, J Fluck, P Ruch, A Divoli, K Fundel, ...
Genome biology 9, 1-19, 2008
4072008
Biomedical language processing: what's beyond PubMed?
L Hunter, KB Cohen
Molecular cell 21 (5), 589-594, 2006
3962006
Getting started in text mining
KB Cohen, L Hunter
PLoS computational biology 4 (1), e20, 2008
3352008
Manual curation is not sufficient for annotation of genomic databases
WA Baumgartner Jr, KB Cohen, LM Fox, G Acquaah-Mensah, L Hunter
Bioinformatics 23 (13), i41-i48, 2007
3132007
Concept annotation in the CRAFT corpus
M Bada, M Eckert, D Evans, K Garcia, K Shipley, D Sitnikov, ...
BMC bioinformatics 13, 1-20, 2012
2992012
Sentiment analysis of suicide notes: A shared task
JP Pestian, P Matykiewicz, M Linn-Gust, B South, O Uzuner, J Wiebe, ...
Biomedical informatics insights 5, BII. S9042, 2012
2272012
BioC: a minimalist approach to interoperability for biomedical text processing
DC Comeau, R Islamaj Doğan, P Ciccarese, KB Cohen, M Krallinger, ...
Database 2013, 2013
2022013
The structural and content aspects of abstracts versus bodies of full text journal articles are different
KB Cohen, HL Johnson, K Verspoor, C Roeder, LE Hunter
BMC bioinformatics 11, 1-10, 2010
1862010
Text mining for the biocuration workflow
L Hirschman, GAP Burns, M Krallinger, C Arighi, KB Cohen, A Valencia, ...
Database 2012, 2012
1852012
MutationFinder: a high-performance system for extracting point mutation mentions from text
JG Caporaso, WA Baumgartner Jr, DA Randolph, KB Cohen, L Hunter
Bioinformatics 23 (14), 1862-1865, 2007
1852007
OpenDMAP: an open source, ontology-driven concept analysis engine, with applications to capturing knowledge regarding protein transport, protein interactions and cell-type …
L Hunter, Z Lu, J Firby, WA Baumgartner, HL Johnson, PV Ogren, ...
BMC bioinformatics 9, 1-11, 2008
1732008
The compositional structure of Gene Ontology terms
PV Ogren, KB Cohen, GK Acquaah-Mensah, J Eberlein, L Hunter
Biocomputing 2004, 214-225, 2003
1432003
Text mining and manual curation of chemical-gene-disease networks for the comparative toxicogenomics database (CTD)
TC Wiegers, AP Davis, KB Cohen, L Hirschman, CJ Mattingly
BMC bioinformatics 10, 1-12, 2009
1422009
Natural language processing and systems biology
KB Cohen, L Hunter
Artificial intelligence methods and tools for systems biology, 147-173, 2004
1392004
A machine learning approach to identifying the thought markers of suicidal subjects: a prospective multicenter trial
JP Pestian, M Sorter, B Connolly, K Bretonnel Cohen, C McCullumsmith, ...
Suicide and Life‐Threatening Behavior 47 (1), 112-121, 2017
1382017
Biomedical natural language processing
KB Cohen, D Demner-Fushman
John Benjamins, 2014
1332014
Large-scale biomedical concept recognition: an evaluation of current automatic annotators and their parameters
C Funk, W Baumgartner, B Garcia, C Roeder, M Bada, KB Cohen, ...
BMC bioinformatics 15, 1-29, 2014
1322014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20