Παρακολούθηση
Palstra Thomas
Palstra Thomas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utwente.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Superconductivity at 18 K in potassium-doped C60
AF Hebard, MJ Rosseinsky, RC Haddon, DW Murphy, SH Glarum, ...
Nature 350 (6319), 1991
40021991
The origin of ferroelectricity in magnetoelectric YMnO3
BB Van Aken, TTM Palstra, A Filippetti, NA Spaldin
Nature materials 3 (3), 164-170, 2004
14992004
Effect of impurities on the mobility of single crystal pentacene
OD Jurchescu, J Baas, TTM Palstra
Applied Physics Letters 84 (16), 3061-3063, 2004
11892004
Superconducting and Magnetic Transitions in the Heavy-Fermion System U
TTM Palstra, AA Menovsky, J Van den Berg, AJ Dirkmaat, PH Kes, ...
Physical Review Letters 55 (24), 2727, 1985
11481985
Superconductivity at 28 K in
MJ Rosseinsky, AP Ramirez, SH Glarum, DW Murphy, RC Haddon, ...
Physical review letters 66 (21), 2830, 1991
11181991
Thermally Activated Dissipation in
TTM Palstra, B Batlogg, LF Schneemeyer, JV Waszczak
Physical review letters 61 (14), 1662, 1988
10211988
Dissipative flux motion in high-temperature superconductors
TTM Palstra, B Batlogg, RB Van Dover, LF Schneemeyer, JV Waszczak
Physical Review B 41 (10), 6621, 1990
8731990
C60 thin film transistors
RC Haddon, AS Perel, RC Morris, TTM Palstra, AF Hebard, RM Fleming
Applied physics letters 67 (1), 121-123, 1995
7501995
Magnetic excitations and ordering in the heavy-electron superconductor
C Broholm, JK Kjems, WJL Buyers, P Matthews, TTM Palstra, ...
Physical Review Letters 58 (14), 1467, 1987
6601987
Thermodynamic and Electron Diffraction Signatures of Charge and Spin Ordering in
AP Ramirez, P Schiffer, SW Cheong, CH Chen, W Bao, TTM Palstra, ...
Physical review letters 76 (17), 3188, 1996
5781996
Temperature-induced magnetization reversal in a YVO3 single crystal
Y Ren, TTM Palstra, DI Khomskii, E Pellegrin, AA Nugroho, AA Menovsky, ...
Nature 396 (6710), 441-444, 1998
486*1998
Interface‐controlled, high‐mobility organic transistors
OD Jurchescu, M Popinciuc, BJ Van Wees, TTM Palstra
Advanced Materials 19 (5), 688-692, 2007
4692007
Polymorphism in pentacene
CC Mattheus, AB Dros, J Baas, A Meetsma, JL De Boer, TTM Palstra
Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications 57 (8 …, 2001
4312001
Pressure effects on the magnetoresistance in doped manganese perovskites
HY Hwang, TTM Palstra, SW Cheong, B Batlogg
Physical Review B 52 (21), 15046, 1995
4051995
Critical currents and thermally activated flux motion in high‐temperature superconductors
TTM Palstra, B Batlogg, RB Van Dover, LF Schneemeyer, JV Waszczak
Applied physics letters 54 (8), 763-765, 1989
3981989
Superconductivity at 40K in cesium doped C60
TTM Palstra, O Zhou, Y Iwasa, PE Sulewski, RM Fleming, BR Zegarski
Solid state communications 93 (4), 327-330, 1995
3861995
Low-temperature structure of rubrene single crystals grown by vapor transport
OD Jurchescu, A Meetsma, TTM Palstra
Acta Crystallographica Section B: Structural Science 62 (2), 330-334, 2006
3652006
Identification of polymorphs of pentacene
CC Mattheus, AB Dros, J Baas, GT Oostergetel, A Meetsma, JL de Boer, ...
Synthetic metals 138 (3), 475-481, 2003
3562003
Spin-polarized transport across sharp antiferromagnetic boundaries
W Eerenstein, TTM Palstra, SS Saxena, T Hibma
Physical review letters 88 (24), 247204, 2002
3372002
Confinement effects in low-dimensional lead iodide perovskite hybrids
ME Kamminga, HH Fang, MR Filip, F Giustino, J Baas, GR Blake, MA Loi, ...
Chemistry of materials 28 (13), 4554-4562, 2016
3022016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20