Παρακολούθηση
Michael Tift
Michael Tift
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uncw.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Apnea stimulates the adaptive response to oxidative stress in elephant seal pups
JP Vázquez-Medina, T Zenteno-Savín, MS Tift, HJ Forman, DE Crocker, ...
Journal of Experimental Biology 214 (24), 4193-4200, 2011
612011
Sex differences in fuel use and metabolism during development in fasting juvenile northern elephant seals
EJ Kelso, CD Champagne, MS Tift, DS Houser, DE Crocker
Journal of Experimental Biology 215 (15), 2637-2645, 2012
532012
Glucose oxidation and nonoxidative glucose disposal during prolonged fasts of the northern elephant seal pup (Mirounga angustirostris)
DS Houser, DE Crocker, MS Tift, CD Champagne
American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative …, 2012
432012
Elevated carboxyhemoglobin in a marine mammal, the northern elephant seal
MS Tift, PJ Ponganis, DE Crocker
Journal of Experimental Biology 217 (10), 1752-1757, 2014
412014
Adrenal sensitivity to stress is maintained despite variation in baseline glucocorticoids in moulting seals
C Champagne, M Tift, D Houser, D Crocker
Conservation physiology 3 (1), cov004, 2015
372015
Insulin and GLP‐1 infusions demonstrate the onset of adipose‐specific insulin resistance in a large fasting mammal: potential glucogenic role for GLP‐1
JA Viscarra, R Rodriguez, JP Vazquez‐Medina, A Lee, MS Tift, SK Tavoni, ...
Physiological reports 1 (2), 2013
332013
The extra burden of motherhood: reduced dive duration associated with pregnancy status in a deep-diving mammal, the northern elephant seal
LA Hückstädt, RR Holser, MS Tift, DP Costa
Biology Letters 14 (2), 20170722, 2018
322018
Seasonal variations in plasma vitellogenin and sex steroids in male and female Eastern Box Turtles, Terrapene carolina carolina
AF Currylow, MS Tift, JL Meyer, DE Crocker, RN Williams
General and comparative endocrinology 180, 48-55, 2013
322013
Heart rate regulation in diving sea lions: the vagus nerve rules
PJ Ponganis, BI McDonald, MS Tift, CL Williams
Journal of Experimental Biology 220 (8), 1372-1381, 2017
272017
Regional variability in diving physiology and behavior in a widely distributed air-breathing marine predator, the South American sea lion (Otaria byronia)
LA Hückstädt, MS Tift, F Riet-Sapriza, V Franco-Trecu, AMM Baylis, ...
Journal of Experimental Biology 219 (15), 2320-2330, 2016
262016
Development enhances hypometabolism in northern elephant seal pups (Mirounga angustirostris)
MS Tift, EC Ranalli, DS Houser, RM Ortiz, DE Crocker
Functional ecology 27 (5), 1155-1165, 2013
262013
Adaptive potential of the heme oxygenase/carbon monoxide pathway during hypoxia
MS Tift, RW Alves de Souza, J Weber, EC Heinrich, FC Villafuerte, ...
Frontiers in physiology 11, 886, 2020
242020
Variation in adrenal and thyroid hormones with life-history stage in juvenile northern elephant seals (Mirounga angustirostris)
JA Jelincic, MS Tift, DS Houser, DE Crocker
General and comparative endocrinology 252, 111-118, 2017
242017
High-density lipoprotein remains elevated despite reductions in total cholesterol in fasting adult male elephant seals (Mirounga angustirostris)
MS Tift, DS Houser, DE Crocker
Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular …, 2011
242011
Delivery of therapeutic carbon monoxide by gas-entrapping materials
JD Byrne, D Gallo, H Boyce, SL Becker, KM Kezar, AT Cotoia, VR Feig, ...
Science translational medicine 14 (651), eabl4135, 2022
212022
Time domains of hypoxia adaptation—elephant seals stand out among divers
MS Tift, PJ Ponganis
Frontiers in Physiology 10, 677, 2019
192019
Heart rates, heart rate profiles, and electrocardiograms in three killer whales, a beluga, and a pilot whale: An exploratory investigation
NJ Bickett, MS Tift, J St. Leger, PJ Ponganis
Marine Mammal Science 35 (3), 1112-1132, 2019
182019
Flipper stroke rate and venous oxygen levels in free-ranging California sea lions
MS Tift, LA Hückstädt, BI McDonald, PH Thorson, PJ Ponganis
Journal of Experimental Biology 220 (8), 1533-1540, 2017
182017
Evolved increases in hemoglobin-oxygen affinity and the Bohr effect coincided with the aquatic specialization of penguins
AV Signore, MS Tift, FG Hoffmann, TL Schmitt, H Moriyama, JF Storz
Proceedings of the National Academy of Sciences 118 (13), e2023936118, 2021
122021
Causes of death in preweaned northern elephant seal pups (Mirounga angustirostris, Gill, 1866), Año Nuevo State Reserve, California, 2012
TR Spraker, ET Lyons, TA Kuzmina, MS Tift, S Raverty, N Jaggi, ...
Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 26 (2), 320-326, 2014
112014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20