Παρακολούθηση
Natasha Jaques
Natasha Jaques
Google Research, UC Berkeley
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tackling climate change with machine learning
D Rolnick, PL Donti, LH Kaack, K Kochanski, A Lacoste, K Sankaran, ...
ACM Computing Surveys, 2019
5472019
Social influence as intrinsic motivation for multi-agent deep reinforcement learning
N Jaques, A Lazaridou, E Hughes, C Gulcehre, PA Ortega, DJ Strouse, ...
International Conference on Machine Learning, 2019
344*2019
Automatic identification of artifacts in electrodermal activity data
S Taylor*, N Jaques*, W Chen, S Fedor, A Sano, R Picard
2015 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2015
2412015
Sequence Tutor: Conservative Fine-Tuning of Sequence Generation Models with KL-control
N Jaques, S Gu, D Bahdanau, JMH Lobato, RE Turner, D Eck
International Conference on Machine Learning, 2017
238*2017
Human-centric dialog training via offline reinforcement learning
N Jaques*, JH Shen*, A Ghandeharioun, C Ferguson, A Lapedriza, ...
Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 2020
234*2020
Recognizing academic performance, sleep quality, stress level, and mental health using personality traits, wearable sensors and mobile phones
A Sano, AJ Phillips, ZY Amy, AW McHill, S Taylor, N Jaques, CA Czeisler, ...
2015 IEEE 12th International Conference on Wearable and Implantable Body …, 2015
2232015
Personalized multitask learning for predicting tomorrow's mood, stress, and health
S Taylor*, N Jaques*, E Nosakhare, A Sano, R Picard
IEEE Transactions on Affective Computing 11 (2), 200-213, 2017
1842017
Predicting affect from gaze data during interaction with an intelligent tutoring system
N Jaques, C Conati, JM Harley, R Azevedo
Intelligent Tutoring Systems: 12th International Conference, ITS 2014 …, 2014
1632014
Predicting students' happiness from physiology, phone, mobility, and behavioral data
N Jaques, S Taylor, A Azaria, A Ghandeharioun, A Sano, R Picard
2015 International Conference on Affective Computing and Intelligent …, 2015
1382015
Multimodal autoencoder: A deep learning approach to filling in missing sensor data and enabling better mood prediction
N Jaques, S Taylor, A Sano, R Picard
2017 International Conference on Affective Computing and Intelligent …, 2017
1232017
Emergent complexity and zero-shot transfer via unsupervised environment design
M Dennis*, N Jaques*, E Vinitsky, A Bayen, S Russell, A Critch, S Levine
Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020
952020
Approximating Interactive Human Evaluation with Self-Play for Open-Domain Dialog Systems
A Ghandeharioun*, JH Shen*, N Jaques*, C Ferguson, N Jones, ...
Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2019
832019
Predicting Tomorrow’s Mood, Health, and Stress Level using Personalized Multitask Learning and Domain Adaptation
N Jaques, OO Rudovic, S Taylor, A Sano, R Picard
Proceedings of Machine Learning Research 48, 17-33, 2017
772017
Understanding attention to adaptive hints in educational games: an eye-tracking study
C Conati, N Jaques, M Muir
International Journal of Artificial Intelligence in Education 23, 136-161, 2013
692013
Multi-task Learning for Predicting Health, Stress, and Happiness
N Jaques*, S Taylor*, E Nosakhare, A Sano, R Picard
NeurIPS Machine Learning for Health Care Workshop, 2016
602016
Wavelet-based motion artifact removal for electrodermal activity
W Chen, N Jaques, S Taylor, A Sano, S Fedor, RW Picard
2015 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2015
562015
Hierarchical reinforcement learning for open-domain dialog
A Saleh*, N Jaques*, A Ghandeharioun, JH Shen, R Picard
Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), 2019
522019
Multi-task, multi-kernel learning for estimating individual wellbeing
N Jaques, S Taylor, A Sano, R Picard
Proc. NIPS Workshop on Multimodal Machine Learning, Montreal, Quebec 898, 3, 2015
522015
Prediction of happy-sad mood from daily behaviors and previous sleep history
A Sano, ZY Amy, AW McHill, AJK Phillips, S Taylor, N Jaques, ...
2015 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2015
512015
Understanding and Predicting Bonding in Conversations Using Thin Slices of Facial Expressions and Body Language
N Jaques, D McDuff, YL Kim, R Picard
Intelligent Virtual Agents, 2016
422016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20