Παρακολούθηση
Natasha Jaques
Natasha Jaques
Google Research, UC Berkeley
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tackling climate change with machine learning
D Rolnick, PL Donti, LH Kaack, K Kochanski, A Lacoste, K Sankaran, ...
ACM Computing Surveys, 2019
9122019
Social influence as intrinsic motivation for multi-agent deep reinforcement learning
N Jaques, A Lazaridou, E Hughes, C Gulcehre, PA Ortega, DJ Strouse, ...
International Conference on Machine Learning, 2019
497*2019
Human-centric dialog training via offline reinforcement learning
N Jaques*, JH Shen*, A Ghandeharioun, C Ferguson, A Lapedriza, ...
Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 2020
362*2020
Automatic identification of artifacts in electrodermal activity data
S Taylor*, N Jaques*, W Chen, S Fedor, A Sano, R Picard
2015 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2015
2962015
Recognizing academic performance, sleep quality, stress level, and mental health using personality traits, wearable sensors and mobile phones
A Sano, AJ Phillips, ZY Amy, AW McHill, S Taylor, N Jaques, CA Czeisler, ...
2015 IEEE 12th international conference on wearable and implantable body …, 2015
2542015
Personalized multitask learning for predicting tomorrow's mood, stress, and health
S Taylor*, N Jaques*, E Nosakhare, A Sano, R Picard
IEEE Transactions on Affective Computing 11 (2), 200-213, 2017
2532017
Sequence Tutor: Conservative Fine-Tuning of Sequence Generation Models with KL-control
N Jaques, S Gu, D Bahdanau, JMH Lobato, RE Turner, D Eck
International Conference on Machine Learning, 2017
209*2017
Predicting affect from gaze data during interaction with an intelligent tutoring system
N Jaques, C Conati, JM Harley, R Azevedo
Intelligent Tutoring Systems: 12th International Conference, ITS 2014 …, 2014
1772014
Emergent complexity and zero-shot transfer via unsupervised environment design
M Dennis*, N Jaques*, E Vinitsky, A Bayen, S Russell, A Critch, S Levine
Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020
1742020
Predicting students' happiness from physiology, phone, mobility, and behavioral data
N Jaques, S Taylor, A Azaria, A Ghandeharioun, A Sano, R Picard
2015 International Conference on Affective Computing and Intelligent …, 2015
1542015
Multimodal autoencoder: A deep learning approach to filling in missing sensor data and enabling better mood prediction
N Jaques, S Taylor, A Sano, R Picard
2017 International Conference on Affective Computing and Intelligent …, 2017
1502017
Approximating Interactive Human Evaluation with Self-Play for Open-Domain Dialog Systems
A Ghandeharioun*, JH Shen*, N Jaques*, C Ferguson, N Jones, ...
Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2019
1052019
Predicting Tomorrow’s Mood, Health, and Stress Level using Personalized Multitask Learning and Domain Adaptation
N Jaques, OO Rudovic, S Taylor, A Sano, R Picard
Proceedings of Machine Learning Research 48, 17-33, 2017
992017
Understanding attention to adaptive hints in educational games: an eye-tracking study
C Conati, N Jaques, M Muir
International Journal of Artificial Intelligence in Education 23, 136-161, 2013
862013
Tuning recurrent neural networks with reinforcement learning
N Jaques, S Gu, RE Turner, D Eck
792017
Multi-task Learning for Predicting Health, Stress, and Happiness
N Jaques*, S Taylor*, E Nosakhare, A Sano, R Picard
NeurIPS Machine Learning for Health Care Workshop, 2016
742016
Wavelet-based motion artifact removal for electrodermal activity
W Chen, N Jaques, S Taylor, A Sano, S Fedor, RW Picard
2015 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2015
722015
Hierarchical reinforcement learning for open-domain dialog
A Saleh*, N Jaques*, A Ghandeharioun, JH Shen, R Picard
Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), 2019
662019
Emergent social learning via multi-agent reinforcement learning
KK Ndousse, D Eck, S Levine, N Jaques
International conference on machine learning, 7991-8004, 2021
642021
Prediction of happy-sad mood from daily behaviors and previous sleep history
A Sano, ZY Amy, AW McHill, AJK Phillips, S Taylor, N Jaques, ...
2015 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2015
592015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20