Παρακολούθηση
Jacob Benesty
Jacob Benesty
INRS-EMT, Univ. of Quebec, Canada
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inrs.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Pearson correlation coefficient
J Benesty, J Chen, Y Huang, I Cohen
Noise reduction in speech processing, 1-4, 2009
4532*2009
Microphone array signal processing
J Benesty, J Chen, Y Huang
Springer Science & Business Media, 2008
15172008
Springer handbook of speech processing
J Benesty, MM Sondhi, Y Huang
Springer, 2008
12642008
Speech enhancement
J Benesty, S Makino, J Chen
Springer, 2005
995*2005
New insights into the noise reduction Wiener filter
J Chen, J Benesty, Y Huang, S Doclo
IEEE Transactions on audio, speech, and language processing 14 (4), 1218-1234, 2006
8382006
Acoustic signal processing for telecommunication
SL Gay, J Benesty
Kluwer Academic, 2000
783*2000
An improved PNLMS algorithm
J Benesty, SL Gay
2002 IEEE international conference on acoustics, speech, and signal …, 2002
7592002
Noise reduction in speech processing
J Benesty, J Chen, Y Huang, I Cohen
Springer Berlin Heidelberg, 2009
738*2009
Advances in network and acoustic echo cancellation
J Benesty, T Gaensler, DR Morgan, MM Sondhi, SL Gay
Springer, 2001
7042001
Noise reduction in speech processing
J Benesty, J Chen, Y Huang, I Cohen
Springer, 2009
6642009
Real-time passive source localization: A practical linear-correction least-squares approach
Y Huang, J Benesty, GW Elko, RM Mersereau
Speech and Audio Processing, IEEE Transactions on 9 (8), 943-956, 2001
6522001
Adaptive eigenvalue decomposition algorithm for passive acoustic source localization
J Benesty
the Journal of the Acoustical Society of America 107 (1), 384-391, 2000
5382000
Time delay estimation in room acoustic environments: An overview
J Chen, J Benesty, Y Huang
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2006, 1-19, 2006
5332006
A better understanding and an improved solution to the specific problems of stereophonic acoustic echo cancellation
J Benesty, DR Morgan, MM Sondhi
IEEE Transactions Speech Audio Processing 6, 156-165, 1998
5241998
A robust variable forgetting factor recursive least-squares algorithm for system identification
C Paleologu, J Benesty, S Ciochina
IEEE Signal Processing Letters 15, 597-600, 2008
4732008
A nonparametric vss nlms algorithm
J Benesty, H Rey, LR Vega, S Tressens
IEEE Signal Processing Letters 13 (10), 581-584, 2006
4682006
On the importance of the Pearson correlation coefficient in noise reduction
J Benesty, J Chen, Y Huang
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 16 (4), 757-765, 2008
4012008
Acoustic MIMO Signal Processing
Y Huang, J Benesty, J Chen
Springer, 2006
3682006
Adaptive Signal Processing: Applications to Real-World Problems
J Benesty, Y Huang
Springer, 2003
355*2003
On optimal frequency-domain multichannel linear filtering for noise reduction
M Souden, J Benesty, S Affes
IEEE Transactions on audio, speech, and language processing 18 (2), 260-276, 2009
3512009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20