Παρακολούθηση
Luan Viet Nguyen
Luan Viet Nguyen
Assistant Professor, University of Dayton
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα udayton.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
NNV: the neural network verification tool for deep neural networks and learning-enabled cyber-physical systems
HD Tran, X Yang, D Manzanas Lopez, P Musau, LV Nguyen, W Xiang, ...
International Conference on Computer Aided Verification, 3-17, 2020
2522020
Star-based reachability analysis of deep neural networks
HD Tran, D Manzanas Lopez, P Musau, X Yang, LV Nguyen, W Xiang, ...
Formal Methods–The Next 30 Years: Third World Congress, FM 2019, Porto …, 2019
1922019
Signal temporal logic-based attack detection in DC microgrids
OA Beg, LV Nguyen, TT Johnson, A Davoudi
IEEE Transactions on Smart Grid 10 (4), 3585-3595, 2018
1132018
Parallelizable reachability analysis algorithms for feed-forward neural networks
HD Tran, P Musau, DM Lopez, X Yang, LV Nguyen, W Xiang, TT Johnson
2019 IEEE/ACM 7th International Conference on Formal Methods in Software …, 2019
582019
Hyperproperties of real-valued signals
LV Nguyen, J Kapinski, X Jin, JV Deshmukh, TT Johnson
Proceedings of the 15th ACM-IEEE International Conference on Formal Methods …, 2017
522017
Virtual prototyping for distributed control of a fault-tolerant modular multilevel inverter for photovoltaics
LV Nguyen, HD Tran, TT Johnson
IEEE Transactions on Energy Conversion 29 (4), 841-850, 2014
432014
Large-scale linear systems from order-reduction (benchmark proposal)
HD Tran, LV Nguyen, TT Johnson
3rd Applied Verification for Continuous and Hybrid Systems Workshop (ARCH …, 2016
312016
Benchmark: DC-to-DC Switched-Mode Power Converters (Buck Converters, Boost Converters, and Buck-Boost Converters).
LV Nguyen, TT Johnson
ARCH@ CPSWeek, 19-24, 2014
282014
Hybrid automata: from verification to implementation
S Bak, OA Beg, S Bogomolov, TT Johnson, LV Nguyen, C Schilling
International Journal on Software Tools for Technology Transfer 21, 87-104, 2019
272019
Abnormal data classification using time-frequency temporal logic
LV Nguyen, J Kapinski, X Jin, JV Deshmukh, K Butts, TT Johnson
Proceedings of the 20th international conference on hybrid systems …, 2017
252017
Order-reduction abstractions for safety verification of high-dimensional linear systems
HD Tran, LV Nguyen, W Xiang, TT Johnson
Discrete Event Dynamic Systems 27, 443-461, 2017
242017
Cyber-physical anomaly detection in microgrids using time-frequency logic formalism
OA Beg, LV Nguyen, TT Johnson, A Davoudi
IEEE Access 9, 20012-20021, 2021
232021
Decentralized real-time safety verification for distributed cyber-physical systems
HD Tran, LV Nguyen, P Musau, W Xiang, TT Johnson
Formal Techniques for Distributed Objects, Components, and Systems: 39th …, 2019
222019
Elements for reinforcement against external stresses for a power supply battery
G Le Jaouen, Y Kerguelen, T Ferron, L Nguyen
US Patent 9,358,869, 2016
182016
Cyber-physical specification mismatches
LV Nguyen, KA Hoque, S Bak, S Drager, TT Johnson
ACM Transactions on Cyber-Physical Systems 2 (4), 1-26, 2018
162018
Verification of piecewise deep neural networks: a star set approach with zonotope pre-filter
HD Tran, N Pal, DM Lopez, P Musau, X Yang, LV Nguyen, W Xiang, ...
Formal aspects of computing 33, 519-545, 2021
132021
Reachability analysis for high-index linear differential algebraic equations
HD Tran, LV Nguyen, N Hamilton, W Xiang, TT Johnson
Formal Modeling and Analysis of Timed Systems: 17th International Conference …, 2019
112019
Tutorial: Software tools for hybrid systems verification, transformation, and synthesis: C2E2, HyST, and TuLiP
PS Duggirala, C Fan, M Potok, B Qi, S Mitra, M Viswanathan, S Bak, ...
2016 IEEE Conference on Control Applications (CCA), 1024-1029, 2016
102016
NNV: A tool for verification of deep neural networks and learning-enabled autonomous cyber-physical systems
HD Tran, P Musau, DM Lopez, X Yang, LV Nguyen, W Xiang, T Johnson
International Conference on Computer-Aided Verification, 2020
62020
Runtime verification of model-based development environments
LV Nguyen, C Schilling, S Bogomolov, TT Johnson
Proc. 15th International Conference on Runtime Verification (RV), 2015
62015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20